AMALAN WIRID DAN DO’A SANTRI BENGKEL AKHLAQ PADEPOKAN CAH ANGON

(1)
SYAHADAT PANETEP PANATAGAMA

Syahadatain Dan Doa

NIAT INGSUN,
NGERAWUHI SYAHADAT PANETEP PANATAGAMA
ROH IDLAFI KANG DADI TELENGING ATI
KANG DADI PANCERING URIP
KANG DADI LAJERING ALLAH
KANG MADHEP MARING ALLAH
YO INGSUN SEJATINING MANUNGSO SAMPURNO
SELAMET DUNYO – SELAMET AKHIR
YEN ALUM SIRAMONO
YEN DHOYONG JEJEGNO
JEG – JEJEG SOKO KARSANING ALLAH
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH ……….

(2)
SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT
PANGRUWATING DIYU
ING DHALEM PANEMBAH DHUMATENG GUSTI ALLAH SWT

GEDHONG SUKMO TUTUP SUKMO
KANCING ROSO PURBO WASESO LANGGENG
YO INGSUN PANGERAN SADIRUM
TEKO JALEG LUNGO JALEG
SANG HYANG WURYAN
WURYAN KATON WURYAN KETEMU
ILLALLAH – ILLALLAH – ILLALLAH
SYAHADAT TANPO SYAHADU
ILAFISYRIKA ORA ONO ING PANGERAN
NANGING ALLAH KANG SINEMBAH
SATUHUNE DUH ALLAH
KAWULO MASRAHAKEN DUSO KAWULO
MUGI DIPUN NGAPURO’O SAKATAHING DUSO KAWULO
KAWULO NYUWUN WILUJENG

AL FATIHAH………

(3)
QULHU GENI
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU GENI
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
QULHU GENI
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
QULHU ALLAHU AHAD
KUN FAYAKUN MASYA’ALLAH
YA DZIRU ABADA ABADA

AL FATIHAH……….

(4)
QULHU SUNGSANG
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU SUNGSANG
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
RAJA IMAN
KUDHUNG-KU MALAIKAT JIBRIL
TEKEN-KU KANG NUNTUN KANJENG NABI MUHAMMAD
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH……….

(5)
QULHU BALIK
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU BALIK
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
SATO MORO SATO MATI
JALMO MORO JALMO MATI
SYETAN MORO SYETAN MATI
BUNO MORO BUNO MATI
ANTU MORO ANTU MATI
IBLIS MORO IBLIS MATI
MALING MORO MALING MATI
SEDYO OLO MATI SAKING PITULUNGANING ALLAH
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH……….
(6)
QULHU BUNTET
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU BUNTET
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
BADAN INGSUN KANGJENG NABI PANUTAN
ROSO INGSUN ROSUL
TEKEN INGSUN PORO MALAIKAT
LUPUTO KANG DEN ARAH
BALIK’O MARANG KANG NGARAH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL’ALIYYIL’ADZIM

AL FATIHAH……….

(7)
QULHU PAYUNG ALLAH
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU PAYUNG ALLAH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
ALLAHUMAH QULHU ALLAH
BADAN ALLAH
ROH ALLAH
JASAD ALLAH
KUDHUNG ALLAH
PAYUNG ALLAH
PAGER ALLAH
SOPO KANG SEDYO CIDERO OLO JAIL MARING AKU
DADI SATRUNE ALLAH
INKANAT ILLA SHOIHATAN WAKHIDATAN
FAIDZAHUM KHOMIDUUN

AL FATIHAH………
(8)
QULHU SEPUH
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU SEPUH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
QULHU BALIK BOLAK BALIK
TANSA KUWALAK WALIK
PANUJUMU LUPUT BALIK
KENO’O KANG NUJU BALIK’O
BALEKNO – BALEKNO – BALEKNO
BALIK’O MARANG SIRO
LAILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR ROSULULLAH

AL FATIHAH……….

(9)
QULHU DURGO TELUH
NIAT INGSUN MATEK AJI QULHU DURGO TELUH
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
ALLAHUMMAH QULHU DURGO TELUH
BOLAK BALEK KASUMPET
MORO NGETAN PEPET
NGALOR NGEDUL SUMPET
NGULON RAPET
KARSANING ALLAH
ONO TENGAH DHELEG – DHELEG NGEDHEPREG
BINGUNG KAMI TEGENGEN

AL FATIHAH……….

(10)
MANTRA SANG KOLO COKRO
NIAT INGSUN MATEK AJI SANG KOLO COKRO
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
INGSUNG TADZALING DZAT KANG MOHO SUCI
KANG MOHO AMISESO
KANG KUWOSO ANGANDIKO KUN FAYAKUN
DADI SACIPTANINGSUN
TUMEKO SAK KARSANINGSUNG
ALLAHU ALLAHU
YA MAROJA – JAROMAYA
YA MARANI – NIRAMAYA
YA SILAFA – FALASIYA
YA MIRODA – DAROMIYA
YA MIDOSA – SADOMIYA
YA DAYUDA – DAYUDAYA
YA CIYACA – CAYACIYA
YA SIHAMA – MAHASIYA

AL FATIHAH……….
AJI LAMPAH LUMPUH
(11)
ADEG-ADEGKU BUMI PERTIWI.
PAYUNGKU BOPO RINO KAWOSO.
SADULURKU KIBLAT PAPAT.
MOTOKU PANGUWOSO JAGAD KAWOSO.
HONOCOROKO= HONO NING CIPTO ROGO KARSO.
DOTOSOWOLO= DATAN SALAH WAHYUNING LUMPUH.
PODOJOYONYO= PADANG JAGADE NYURUPONO.
MOGOBOTONGO= MARANG GAMBARAN ING BATHORO NGATON.

Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
AJI LEBUR SAKTI
(12)
SYAHADATAIN
NIAT INGSUN MANUNGGAL’AKEN NAPAS PAPAT, MBALEK’AKE SENGKOLONE……..
(ILMU PETENG/ JIN/ SYETAN PREWANGANE…………………………..)
QULHU BALIK AMBETO JABRO’IL, LUPUTNO PONCOBOYO,
QULHU BALIK 3x.
NGOTOBOGOMO,
NYOYOJODOPO,
LOWOSOTODO,
KOROCONOHO,
DINO LIMO ORA KENO KINOCO,
LEBUR ING PANGASTUTI
(SAKABEHANE ILMU PETENG/ JIN/ SYETAN PREWANGANE……………..)
PAPAN LEBUR TULIS ILANG, DINO LIMO ORA KENO KINOCO,
LEBUR ING PANGASTUTI, SOKO KARSANING ALLAH.
Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
AJI PANGUASANE GIGIR
CEMETI AMAR ROSULI
(13)
NAWAITU MINAKIBARI
BIBIHALIKAT HAPIKA KARJA, 33x.
GURUKU GENI, RATUKU GENI,
MUSTIKAKU GENI,
AKU ‘JALUK GAWEMU……………….
(LEBURNO ILMU KADEGDAYANE………….)
SOKO KARSANING ALLAH.

Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA AWET MUDA
(14)
Assalamu’alaikum….
Wa’alaikum Salam,
Sumirat Dayaning AllahMacrut Dayaning,
Hek Yo Aku Mustikaning Allah.
Di Baca 28 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA MENDATANGKAN JODOH
(15)
Ya Udzat – Ya Udzat – Ya Udzat,
Sun Angirup Sakehing Roh.
Roh Idlafi Tumrap Sajroning Roh,
Roh Sing Dadi JodohKu Tekakno NgarepKu.
RosoKu Yo RosoMu, Yo MalaikatKu Yo MalaikatKu
Yo GustiKu Yo GustiMu.
Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.

MANTRA AJI SRI WIDORO
(16)
NIAT INGSUN MATEK AJI SRI WIDORO
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’ALIYYIL ’ADZIM

AjiKu Sri Widoro,
EsemKu Dewi Suprobo,
LiringKu Dewi Ratih,
Sing Andulu Sing Andeleng,
Teko Welas Teko Asih
Teko Dhemen Teko Kangen……………..
Menyang Ing JiwaKu,
Saking Karsaning Allah.

Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.

MANTRA PANYUWUNAN
(17)
Assalamu’alaikum….
Wa’alaikum Salam,
Junjung – Junjungen DerajatKu,
Dohno BilahiKu,
CedakNo RezekiKu,
Iberno TekadKu Sing Suci,
Opo Sing Tak Sedyo Ojo Nganti Dino.
Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.

MANTRA DERAJAT UTAMA
(18)
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
Allahumma Alfidarojati Wa Alfi Barokati
Wa Alfi Nikmati Wa Alfi ‘Alayati,
Wa Alfi Fihi Birohmatika Ya Arhamar Rohimin.
Di Baca 7 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA MANDI AWET AYU LUAR DALAM
(19)
Niat Ingsun Adus Cahyo Cahyo,
Ingsun Ngirup Cahyaning Wong Sak Buwono,
Yo Aku Titisane Dewi Sri,
Kanggonan Ka-Eloking Pangeran,
EsemKu Koyo Sri Widoro,
RupaKu Dewi Ratih,
Teko Welas – Teko Lulut – Teko Asih
Sopo Kang Andulu Badan SaliraKu,
Saking Kersaning Allah.

Di Baca 7 x, Saat Mandi Kembang Setaman Setiap Malam Kelahiran/ Weton, Selama 7x Weton (7 Bulan).

MANTRA PENGASIHAN SULTAN AGUNG
(20)
Yahu Allah… Yahu Allah… Yahu Allah…
Shollallahu Alaihi Wassalam,
Aku Manik Astagina, Cahyo Cahyane Wong Sak Jagad
Ono Ingsun Kabeh, Roh Idlafi Ing Dzattullah,
Sir Banyu Ingsun, Bayu Sak Roso Dadi Sawiji,
Rohso Manjing Astagina,
Teko Welas Teko Asih………(Sebut Nama Orang Tsb),
Marang Aku.

Di Baca 33 x, Setelah Sholat Maghrib Dan Sholat Shubuh.
MANTRA MEMANGGIL RUH DAN ARWAH
(21)

1. Baca/ Panggil Malaikat Sam Hahirin Dan Sam Khohirin= 100x
2. Baca Wirid: Inkuntum Hadlortum Ayyatuhal ‘Arwahu Fa’aruni Syu’a ‘Anurikum= 100x
Di Baca Setelah Sholat Tahajud Dan Sholat Hajat.
MANTRA MEMANGGIL/ IZIN PEDANYANGAN

Nini Danyang Kaki Danyang,
Mbok Aryat Mbok Aji Syah Surat Mesyah,
Manik Moyo Durgo Bumi Ratu Pangayutan,
Ing ………………… (Sebutkan Nama Lokasi Tsb),
Sowan Kulo Ngriki Paring Pisusum Sekar Gondo Arum
Kelawan Kukuse Dupo Kumelun,
Sak Perlu ………………………. (Sebutkan Maksud Dan Tujuan),
Kelawan Ridloh Lan Pangestunipun Gusti Allah Swt.

Di Baca 7 x, Saat Ada Hajat Di Suatu Tempat Yang Wingit.
MANTRA MENGANGKAT PUSAKA DAN HARTA KARUN
(22)
1. Baca/ Panggil Dengan Wirid: Kun Fayakun, Jabbarin, Jabbarotin, Wa Jannatun Na’im= 100x
2. Baca Mantra Untuk Mengunci Pusaka Dan Harta Karun Tsb Agar Tidak Lari:
Guruning Bumi Ratuning Bumi Mustikaning Bumi,
Aku Njaluk PanguasaMu, Umbulno Sak Jroning IsiMu Bumi ……………………….
Guruning Angin Ratuning Angin Mustikaning Angin,
Aku Njaluk PanguasaMu, Biso’o Keno Opo Kang Dadi KekarepanKu ………………………..
(Titik- Titik Tsb Di Sebutkan Apa Yang Di Inginkan).
Kelawan Ridloh Lan Pangestunipun Gusti Allah Swt.
3. Baca Wirid: Wallahu Mukhrijum Maa Kuntum Taktumun= 100x
4. Baca Wirid: Bismillahi Aqwatuhu Bismillahi Qo’imatuhu
Laahaula Wala Quwwata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Adzim= 100x
5. Baca Wirid: Nasyrun Minallahi Wa Fathkhun Qorib= 100x====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)PENGIJAZAHAN ASMA ROSUL NUR MUHAMMAD DAN ROBITOH KUBRO

¤ ASMA ROSUL NUR MUHAMMAD ¤ ¤

——————————————

[ASMA RASUL Tk 1]

1. KERJAKAN : [Puasa 3 hari (selasa, rabu dan kamis), niatnya : Nawaitu Showma Ghodin Liqodhoo’il Haajatii wa Du’aail Maqbuuli Imaanan Wahtisaban Sunnatan Lillaahi Ta’ala, artinya : Niat Saya Puasa Esok Hari untuk Mendatangkan segala Hajat Saya dan Doa yang di Maqbul kerna Iman dan Ridho Alloh Sunah kerna Alloh Ta’ala.

2. KERJAKAN : [Mandi Taubat dan 3 Macam Sholat, yakni :

¤ Mandi Taubat, Niatnya : Nawaitu Ghusla Litaubati min Jamii’il Ma’aashii Wadzunuub Zhoohiron wa Baathinan Sunnatan Lillaahi Ta’alaa, artinya : Niat Saya Mandi untuk Taubat dari segala Dosa dan Maksiat, Zhohir maupun Bathin Sunah kerna Alloh Ta’ala. Caranya : Usahakan setiap Mandi diniatkan Mandi Taubat kecuali ada mandi-mandi tertentu, Mandilah sampai menggigil pada malam harinya sekitar 2 Jam sebelum Shubuh dan disaat Air jatuh di Juz (bagian) badan maka bacalah niat mandi diatas. Selama mandi berlangsung dawamkanlah selalu istighfar dengan sungguh-sungguh memohon ampunan terus kepada Alloh Swt. Setelah mandi selesai langsung berpakaian dan janganlah dilap (dikeringkan) agar meresap kedalam tubuh].

¤ Sholat Sunah Lisyukril Wudhu 2 Rokaat, Niatnya : Ushollii Sunnatan Lisyukril Wudhuu’i Rok’ataini Lillaahi Ta’alaa, artinya : Saya Niat Sholat Sunah Syukur Wudhu 2 Roka’at kerna Alloh Ta’ala. Caranya : setelah Mandi Taubat dan Wudhu kerjakanlah sholat ini dan setelah membaca Al Fatihah agar langsung saja Rukuk tanpa membaca surat-surat yang lain.

¤ Sholat Sunah Taubat 2 Roka’at, Niatnya : Ushollii Sunnatat Taubati min Jamii’il Ma’aashii Wadzunuub Rok’ataini Lillaahi Ta’ala, artinya : Saya Niat Sholat Sunah Taubat dari segala Dosa dan Maksiat 2 Roka’at kerna Alloh Ta’ala. Caranya : Pada Roka’at Pertama setelah membaca Al Fatihah maka bacalah Al Baqoroh : 1-5 dan pada saat Rokaat keduanya setelah membaca Al Fatihah maka bacalah Al Baqoroh : 284-286. Bila belum hafal maka boleh saja membaca Qulya dan Qulhu.

¤ Sholat Sunah Hajat 2 Roka’at, Niatnya : Usholli Sunnatan Liqodhoo’il Hajatii Rok’ataini Sunnatan Lillaahi Ta’ala, artinya : Saya Niat Sholat Sunah untuk Mendatangkan segala Hajat 2 Roka’at Sunah kerna Alloh Ta’ala. Caranya : Pada Roka’at Pertama setelah membaca Al Fatihah maka bacalah Ayat Kursi 7x/ 11x dan pada Roka’at Keduanya setelah membaca Al Fatihah maka bacalah Al Ikhlas 7x/ 11x

3. KERJAKAN : Dzikir Pembuka dan Tawasul 7, yakni :

¤ Dzikir Pembuka, Lafadznya : Nawaitu Taqorruban Illalloohi Khoolishon Mukhlishon wa Rooja’an min Rohmatillah wa Libtighoo’i Mardhootillaahi wa Liwajhillaahil Kariim wa Lillaahi Ta’alaa Biniyatl Maqbuul, Ilaa Hadrotin Nabiyyil Mushthofa Sayyidina Muhammadin Saw wa Jamii’i Man ‘Amila wa Shoohibal Ijaazati Haadzihis Shoolawaati wal Adzkaari wal Awroodi Ilaa Yaumil Qiyaamah wa Lijamii’i Masyaaikhihim wa Limasyaaikhi Masyaaikhihim Ilaa Rosuullillaahi Saw wa Roodhiallohu ‘Anhum, Bisirril Faatihah… (bacalah Al Fatihah 7x, Syahadat 3x dikerahkan, Istighfar 300x, Sholawat Nabi Saw 100x, Hauqolah 100x dan Basmalah 21x/ 41x/ 77x/ 99x dengan tahan nafas dan diulang sampai 3x). Bacalah Dzikir Pembuka ini setiap Malamnya dan setiap Bada Sholat Lima Waktunya.

¤ Tawasul 7, yakni :

¤ 1). Ilaa Hadrotin Nabiyyil Mushthofa Sayyidina Muhammadin Saw wa ‘Alaa Aalihi wa Ashhabihi wa Azwaajihi wa Dzurriyyaatihi wa Ahli Baitihil Kiroom Ilaa Yaumil Qiyaamah, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah…

[terjemah: Kepada hadirat Nabi yg terpilih penghulu kami yakni Muhammad, semoga sholawat dan salam Allah selalu terlimpah curah kepadanya dan atas keluarganya, shahabat2nya, istri2nya dan dzuriyyat2nya (keturunan) dan ahli baitnya yg mulia sampai hari kiamat, sesuatunya karena Allah, teruntuk mereka alfatihah.]

¤ 2). Tsumma Ilaa Hadrotin Jamii’il Anbiyaa’i wal Mursalin min Aabina Adam As ilaa Rosuulillaahi Muhammad Saw Khushushon Ilaa Hadrotin Nabiyyillaahi Ibrohim As wa Ilaa Hadrotin Nabiyyillaahi Musa As wa Ilaa Hadrotin Nabiyyillahi Isa As wa Ilaa Hadrotin Nabiyyillahi Nuh ‘Alaihimus Salaam, Syai’ul Lillahi Lahum Al Faatihah.

[terjemah: Kemudian kepada hadirat semua para Nabi, para Rosu,l dari mulai Bapak Kami Nabi Adam AS semoga salam terlimpah curah kepadanya sampai Rosulullah saw, khusus kepada Nabi Ibrohim AS, nabi Musa AS, nabi Isa AS, nabi Nuh AS, sesuatunya karena Allah, teruntuk mereka alfatihah]

¤ 3). wa Ilaa Hadrotin Jamii’il Malaa’ikatil Muqorrobin wal Kiroomil Kaatibin wal Karubiyyin war Ruuhaniyyin wa Hamalatil ‘Arsy wa Haafuuna Bil ‘Arsy wa Lijamii’il Malaa’ikatit Taqdisiina wat Tasbihiina war Rooki’iina was Saajidiina war Rohmah Khushushon Malaa’ikat Jibril wa Minkail wa Isrofil wa ‘Izroo’il ‘Alaihimus Salaam, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah…

¤ 4). Tsumma Ilaa Hadrotin Khulafaair Roosyidiina Sayyidina Abi Bakrinis Siddiq wa Sayyidina Umarobnil Khottob wa Sayyidina ‘Ustmaanabnil ‘Affaan wa Sayyidina ‘Ali bin Abit Thoolibi wa Ilaa Baqiyyatis Shohabati Rosuulillaahi Ajma’iin minal Minal Muhaajiriina wal Anshooriina Roodhialloohu ‘Anhum, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah…

¤ 5). Tsumma Ilaa Hadrotin Jamii’il Auliyaa’illaahil Aqthoobi wal Abdaali wal Anjaabi wal Akhyaari wa Lijamii’il ‘Ulamaa’il ‘Aamiliin was Syuhadaa’i was Shoolihiin Khushushon Ilaa Hadrotin Sulthoonil Auliyaa’i Syekh Muhyiddiin Abdil Qoodir Jailani was Syekhi Muhammad bin Muhammad Baha’uddin An Naqsyabandi was Syekhi Abil Hasan Asy Syadzili was Syekhil Imam Abii Hamid Al Ghozali wa Dzurriyyaatihim Roodhialloohu ‘Anhum Qoddasallohu Asroorohumul ‘Aziiz, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah…

¤ 6). Tsumma Ilaa Hadrotin Jamii’i Man ‘Amila wa Shoohibal ‘Ijaaztii wal Barookati wal Karoomati Haadzihis Shoolawaati wal Adzkaari wal Awroodi Ilaa Yaumil Qiyaamah Khushushon Syaikh Joko Purwanto Bin Haadi al jawie, wa Lijamii’i Masyaa’ikhihim wa Masyaa’ikhi Masyaa’ikhihim Ilaa Rosuulillaahi Saw wa Roodhialloohu ‘Anhum, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah… (baca alfatihah 3x).

¤ 7). Khushushon Ilaa Nafsii ..(sebut nama kita.. bin/binti..).. Wa Ilaa Jasadi Ummii ..(sebut Ibu Kandung.. binti.. dan Ibu Mertua.. binti..).. wa Ilaa Ruuhi Abii ..(sebut Bpk Kandung.. bin.. dan Bpk Mertua.. bin..).. wa Ushuulihim wa Furuu’ihim Ilaa Yaumil Qiyaamah, Syai’ul Lillaahi Lahum Al Faatihah….

4. KERJAKAN : Dzikir Inti dengan Hati yang Mantabbb dan Ikhlash,yakni : ¤ Bacalah QS. At Taubah : 128-129 : Laqod Jaa’akum Rosuulum min Angfusikum ‘Aziizun ‘Alaihi Maa ‘Anittum Harishun ‘Alaikum Bilmu’miniina Ro’uufur Rohiim, Faing Tawallau Faqul Hasbiyalloohu Laa Ilaaha Illaa Huwa ‘Alaihi Tawakkaltu wa Huwa Robbul ‘Arsyil ‘Azhiim. (baca : 7x dan khusus malam Jumu’ah saja dibaca 313x). ¤ Bacalah : Hasbunallohu wa Ni’mal Wakil. (baca 450x).

5. KERJAKAN : Do’a Penutup Semua Amalan Apapun, yakni :

[¤ Ya Allohu Ya Rohmanu Ya Rohiimu Ya Dzal Jalaali wal Ikhroom, Berkahkanlah Diri dan Kehidupan Hamba Ya Alloh, Sejahterakanlah Diri dan Kehidupan Hamba Ya Alloh, Bahagiakanlah Diri dan Kehidupan Hamba Ya Alloh, Selamatkanlah Diri Hamba Ya Alloh.. Zhohir maupun Bathin di Dunia maupun di Akhirat, Berikanlah Hamba Kesehatan dan Umur Panjang Ya Alloh.. baik Jasmani maupun Rohani, Karuniakanlah Hamba Ya Alloh.. Ilmu yang Berkah dan Manfaat untuk Diri Hamba dan juga Berkah dan Manfaat untuk Orang Lain, Ampunilah segala Dosa-dosa Hamba Ya Alloh.. Baik yang Zhohir maupun yang Bathin, Alloohummaj’allii min Talaamidzi wa Atbaa’i wa Ahbaabi wa Mahabbati Auliyaa’ikal Aqthoobil ‘Aarifiin Zhoohiron wa Baathinan fid Dunia wal Aakhiroh Khushushon fii Haadzaz Zamaan [terjemah: ya Allah jadikanlah aku sebagian dari murid-murid, pengikut, yang dicintai dan mencintai Para Wali Quthub yg ahli Makrifat, baik secara lahir maupun batin, di dunia dan di akhirat, khususnya di zaman ini] , Ya Alloh Kasih Sayangi Hamba Ya Alloh, Tolonglah Hamba Ya Alloh dan Menangkanlah Hamba Ya Alloh didalam setiap Perkara-perkara Kebaikan apapun.. Ya Qoodhial Haajat.. Ya Mujiibad Da’awaat.. Ya Mujiibas Saa’iliin.. Istajib, Bihaqqi Ud’uunii Astajib Lakum.. Fainnaka Laa Tukhliful Mii’aad, wa Bihaqqi Waidzaa Arooda Syai’an Ay Yaquula Lahu KUN FAYAKUUN.. Fasubhaanal Ladzii Biyadihi Malakuutu Kulli Syai’in wa Ilaihi Turja’uun, Istajib (Bi’ijaabatil Kubro Ya Allooh 3x).. Birohmatika Yaa Arhamar Roohimiin, wa Bisirril Faatihah.. (baca : Al Fatihah 3x) ¤].

6. KERJAKAN : Do’a Kunci Semua Amalan Apapun,

¤ Bacalah : [Syahadat 1x, Istighfar 1x, Sholawat Nabi Saw 1x, Hauqolah 1x dan Al Faatihah 1x. Kemudian berdo’a dengan Hati yang Mantabbb dan Ikhlas.

”Ya Allohu Ya Rohmaanu Ya Rohiimu Ya Dzal Jalaali wal Ikroom, Sampaikanlah Sholawat dan Salam kepada Rosuululloh Muhammad Saw dan Kemulyaan kepada Tuan Syekh Abdul Qodir Jailani. Ya Alloh, berikanlah kepada Hamba semua Rahasia-rahasia, Keutamaan-keutamaan, Keagungan dan Karomah, Cahaya Nuurun ‘Alaa Nuurin yang terkandung didalam Dzikir-dzikir, Awrod dan Sholawat Nabi yang telah hamba baca di Majelis ini (MENYATU kepada diri Hamba dengan SEMPURNA 3X) dengan Idzin dan Ridho Alloh Birohmatika Yaa Arhamar Roohimiin.. (lalu kerahkan seperti sedang mencabut singkong hingga seluruh badan/ Lathifah Kullu Jasadi bergetar) dan langsung ucapkanlah : Syahadat 3x, Sholawat Nabi Saw 3x, Takbir 1x, Hauqolah 1x, Bisirril Faatihah..”. Baca : Al Fatihah 3x.

7. KERJAKAN : Sholat Sunah Tahajud min. 2 Roka’at dan ditutup dengan Sholat Sunah Witir 3 Roka’at dengan 2 Salam.

Niat dan caranya bila tidak tahu ada di buku-buku Tuntunan Sholat Sunah.

*Keterangan :

¤ [Selama Tirakat bacalah setiap bada Sholat Pardu, yakni : Dzikir Pembuka, Dzikir Inti tanpa Tawasul 7 kecuali malamnya bada Sholat Hajat bacalah Tawasul

dan setelah selesai Tirakat mulai bada Shubuh hari Jumu’ah bacalah : Dzikir Pembuka (tapi Istighfarnya 100x saja) dan Dzikir Inti (tapi Hasbunallohnya 7x) tanpa Tawasul 7. Bila kita terasa malas lagi Ibadah maka dianjurkan mengerjakan Amalan ini lagi].

¤ [Amalan ini ditulis sejelas mungkin karena ada dari beberapa sahabat yang banyak bertanya ini dan itu, maka untuk mengurangi tanda tanya seperti itu Saya berusaha menulisnya selengkap mungkin. Amalan ini bila sudah masuk ke Batang Tubuh kita memiliki Tanda : Diubun-ubun dingin seperti ada Es, Seluruh Tubuh semacam ada atmosfir yang halus dan lembut, dimudahkan setiap urusan, disukai banyak orang, Rajin dalam beribadah, menambah Ketenangan Bathin, menambah Khusu’ (Konsentrasi penuh) dalam melakukan apapun khususnya Sholat, memiliki Akhlaq yang baik, Hati Tentram, Damai, Nyaman, Indah, lega, Ploong, Bahagia, Senang, Gembira yang meluap-luap didalam Qolbu, dan lain-lain.. Bilamana semua ini terjadi, maka janganlah terlena yang akhirnya malas dalam bekerja dan jangan pula Korupsi waktu dalam bekerja, karena disukai dan dimudahkan oleh pimpinan sehingga yang diberikan bukan Aturan tetapi Kebijaksanaan Pimpinan.. Hati-hati ya jangan disalah gunakan karena ini berarti digunakan untuk Negatif].

[Bila sudah selesai kabarkan tuk Asma Rosul Ke-2 dan Ke-3 via Email saja, Bila sudah mengerti maka boleh diedit dan dipersingkat, sebelum mengamalkan agar konfirmasi dahulu dengan Saya, karena memang seperti itulah Adabnya. Bila sudah diamalkan dengan Sempurna maka boleh di Ijazahkan kepada Anak Cucu, Saudara, Sahabat dan para Jamaah agar menambah Khusu’ mereka dalam beribadah sesuai dengan porsi mereka masing-masing, karena bagi Para Pengamal Amalan ini akan terus dido’akan sampai Hari Qiyamah].

catatan tambahan:

o) Taqorruban adalah tuk mendekatkan sedekat2nya pendekatan (sesuai level yg diizinkan Alloh), Khoolishon (org yg selalu berusaha ikhlas), Mukhlishon (org yg sudah Alloh ikhlaskan). Libtighoo’i, artinya ; tuk mencari, tetapi makna diqolbi adl tuk mendapatkan. Rojaa’an, artinya ; mengharapkan, tetapi makna diqolbi adl tuk mendapatkan juga.. dst.

o) Liwajhillahi, maknanya ; tuk mnghadap Alloh (maka pakailah pandangn khusu’, fokus, hina, ploong dan ndak ngantuk… hehee.. :), Lillaahi, maknanya ; kerna Alloh (ndak ada niat lain didalam mngamalkn AR ini), Maqbuul maknanya : Yg Alloh terima (diijabah, diqobul didalam mngerjakn AR ini)… Inilah sebaik2nya niat didlm mngakses Nur M.

 

¤¤ MEDITASI ROBITHOH KUBRO ¤ ¤

————————————-

[SETIAP malam Selasa dan malam Jumu’ah Saya bersama masyarakat secara Istiqomah mengadakan Penyelarasan Massal (Boosters) melalui Wasilahnya Tawasul Asli Banten beserta Dzikir dan Sholawatnya, dikarenakan saat Tawasulan ini dilakukan Saya menyebutkan begitu banyak baik dari Para Guru Sepuh, Para Ulama, Para Auliya, Para Keluarga dan Sahabat Nabi, Para Malaikat dan lain sebagainya termasuk juga Para Murid, Pengikut, Sahabat, Orang-orang yg mencintai dan yg dicintai oleh Saya, dan juga Keluarga BESAR Majelis Danqow ini baik di-Alam Maya maupun di-Alam Nyata lumayan banyak, maka Saya hanya memberikan Do’a dgn menyebutkan namanya : Fulan bin/binti Fulanah pada KELAS TAKHOSUS I saja, yg telah serius belajar sungguh-sungguh (anggap saja ini Hadiah Bonus dari Saya) hal ini dilakukan agar Robithoh (ikatan batin yg kuat) dan Kebaikan yg Kita harapkan Alloh SWT hubungkan dgn Diri Kita shg ada nilai lebih dampaknya bagi Kehidupan Kita sehari-hari, Insya Alloh].

[Walaupun demikian, tetap saja sbg Penghubungnya harus melakukan Meditasi Duduk or Meditasi Tidur sbg Penerimanya (Tuk Umum juga bisa). Bagi yg belum bisa Fokus ketika ”Meditasi Duduk” maka Saya anjurkan tuk melakukan ”Meditasi Tidur” pada setiap Jam 21:00 Wib (lewat sedikit) pada Malam Selasa dan Jumu’ah, caranya :

  1. Mandi Taubat (kalau sempat), Gosok Gigi, Pakai Pakaian yg agak Longgar dan Pakai Wewangian.
  2. Posisi Tidur Terlentang, Kedua Tangan disamping Paha, Kedua Telapak Tangan menyentuk Bumi (Lantai), Rileksasikan Tubuh Anda dan Tenangkan Pikiran Anda.
  3. Bacalah : Al Fatihah 1x, Asma Rosul 7x, Hasbunalloh 7x danAfirmasikan : ”Aku Berniat Meditasi Tidur Tuk Menerima dan Menyerap Energy Asma Rosul dan Energy Nuurun ‘alaa Nuurin dari Ki Mas Dancow melalui Darat dan Udara dgn Lengkap dan Sempurna {segala Keberkahannya} atas Izin dan Ridho Alloh, sekarang (Terjadilah 3x)”.

Keterangan : [Kalimat ”Keberkahannya” dapat diganti dgn Kalimat yg lain seperti : ”Rahasianya, Karomahnya, Mukjizatnya, Keutamaannya, Cahayanya, Kebenarannya d.l.l.”

Lakukan sampai Tidur Mimpi (masuk pada Gelombang TETTA) dan bila terbangun sendiri biasanya pada tengah malamnya, maka dirasa CUKUP Pentransferan Energy Boosters-nya (Segarrr dan Ploong biasanya). Setelah bangun bila sempat Berwudhulah lalu bacalah QS. Al Mulk 1x sbg ungkapan Rasa Syukurnya. Biasanya ketika melakukan ”Meditasi Robithoh Kubro” ini akan mengalami berbagai macam Mimpi Petunjuk dan PENGALAMAN Spiritual berbeda-beda, ini semua tergantung kesiapan Hati yg Alloh SWT kehendaki sesuai Level-nya masing-masing].

[Warning : ”Bila Tidur Kita Mimpinya berwarna Tandanya LADUNI INTEL mulai Terbuka, tetapi bila Tidur Kita tanpa Mimpi ini namanya masuk pada Gelombang DELTA alias TERLAAALU pulassst… Heheee.. :)”], Semoga bermanfaat tuk semuanya, OKE.

NB :

  1. Tuk yang sedang tirakat agar mengerjakan Robithoh Kubro malam selasanya saja krn malam jum’atnya biasanya dianjurkan tuk melek hingga jam 06.00 WIB.
  2. Bagi semua ST-MD Indonesia agar melaksanakan Robithoh Kubro ini seminggu 2x sbg hubungan silaturahim secara bathin secara serempak.
  3. Waktu bebas sesempatnya anda hanya saja lebih dianjurkan sekitar jam 21.15 WIB.
  4. Ketika Meditasi ini, Tidur anda agar ndak banyak bergerak dan gelisah, bawa rileks dan tenang saja spt halnya anda mau tidur. Lakukan dilantai yg beralaskan itu lebih baik daripada anda lakukan diatas Tempat Tidur yg tinggi.
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)fadhilah Wirid amalan Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

Manfaat Wirid Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin. Di dalam al-Quran terdapat kisah Nabi Yunus a.s. yang boleh dijadikan pengajaran dan jika di amalkan doa Nabi Yunus a.s Allah akan lepaskan Hambanya dari kesusahan atau musibah yang menimpa atau di dalam bahasa zaman sekarang saat-saat kecemasan ( emergency ) tetapi individu tersebut perlulah seorang mukminin.

Arti Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya : “Tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan engkau, ya Allah. Maha Suci engkau, sesungguhnya aku adalah dari orang yang membuat zalim.” (QS Al-Anbiya’ : 87

Tiga keistimewaan dalam Do’a Nabi Yunus:
1. Pengakuan tauhid.
2. Pengakuan akan kekurangan diri.
3. Berisi permohonan ampun (istighfar) pada Allah SWT.

Tulisan Arab Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

Nabi Yunus alayhissalamdiutus oleh Allah swt. kepada masyarakat Naynawa, yang terkenal dengan kekafirannya. Nampaknya, Nabi Yunus kurang sabar dengan perlakuan kaumnya. Dalam keadaan kesal, ia pergi meninggalkan kaumnya menuju tepi laut. Kemudian ia menumpang kapal yang akan berlayar. Di tengah lautan, kapal diterpa badai dan angin kencang. Untuk menghindari kapal karam, muatan kapal harus dikurangi. Semua penumpang kapal sepakat untuk melakukan undian. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang harus dilemparkan ke lautan. Ternyata, yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Akhirnya, Nabi Yunus menceburkan dirinya ke lautan, dan ia ditelan ikan besar. Al-Quran menyebut ikan itu dengan Hut atau Nun. Namun, Allah swt. mewahyukan ikan itu untuk tidak memakan tubuh Nabi Yunus.

Ada yang mengatakan Yunus a.s. tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari. Selama itu ia berdoa kepada Allah swt., ‘Allahumma, la ilaha illa anta. Subhanaka, inni kuntu minazzhalimin – ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim’.

Doa Yunus menembus Arsy, sampai-sampai para malaikat berkata, ‘Ya Rabb, sepertinya ini adalah suara orang lemah yang sudah dikenali, yang datang dari negeri yang jauh dan asing’. Allah bertanya, ‘Tahukan kalian, suara siapakah itu?’ Malaikat menjawab, ‘Suara siapakah itu?’ Allah berkata, ‘Itu adalah suara Yunus, hamba-Ku’. Malaikat berkata, ‘Yunus yang amalnya senantiasa naik ke langit dan doanya dikabulkan? Ya Rabb, tidakkah Engkau menaruh belas-kasih padanya lantaran dia senantiasa memuji-Mu di saat senang, dengan begitu Engkau selamatkan ia di saat terjepit seperti ini?’ Allah menjawab, ‘Ya, tentu saja’. Maka, Allah memerintahkan kepada ikan hut untuk melemparkan Yunus ke daerah tandus.

Yunus terdampar di sebuah pulau yang tandus, dalam keadaan lemah. Lalu, Allah mengembalikan kekuatannya dengan menumbuhkan pohon labu di dekatnya. Bukan hanya itu, Allah mengembalikan seribu umatnya dalam keadaan beriman, dan Allah berikan kemakmuran hidup kepada mereka. (Q.s. as-Shaffat/37: 145-148)

Cara Mengalamkan Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin

Doa Nabi Yunus adalah salah satu doa mustajab. Kita dianjurkan untuk sering membacanya, lebih-lebih di saat kita mengalami kesulitan. Manfaat Wirid Laa Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin dibaca ( 300x/hari – 1000x/ hari ) Fadhilah : Dimudahkan untuk cari tasykilan / dimudahkan untuk gerakkan ummmat. Allah akan selesaikan masalah infirodi dan ijtima’.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)AMALAN SAIFI AJAM: KEKUATAN, KEKEBALAN, KEMENANGAN, KEPERKASAAN, KEJAYAAN, PENAKLUK MUSUH, SAIFI/PEDANG PEMBELA ISLAM, AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR

Bagi yang punya banyak waktu bisa wiridan amalan ini.

KHODAM PENJAGA SAIFI:  70.000 MALAIKAT

FADHILAH: HAJAT-HAJAT CEPAT TERKABUL, KEKEBALAN, KEKUATAN, KEPERKASAAN, KEMENANGAN, KEJAYAAN, PENAKLUK MUSUH, SAIFI/PEDANG PEMBELA ISLAM, AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR

Tawassul/kirim alfatihah Nb Muhammad, Syekh Abdul Qodir Al Jilani, Sayyid Gus AJAM.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. ALLAHUM’A ANT’ALLAHUL- MALIQU’L HAQ’QUL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTAANT’A RABBI WA ANA ABDUQA AAMIL’TU SU’AW’WA ZALAMTU NAFSI WA’TARAFTU BIZAMBI, FAGHFIRLI ZUNUBI JAMI’AN KUL’LAHA FA’IN’NAHU LA YAGHFIRU’Z’ZUNUBA ILLA ANTA, YA ALLAHU,

YA RAHMANU , YA RAHIMU, YA RABBU, YA GHAFURU, YA SHAKURU, YA HALIIMU, YA KARIIMU, YA HAKIIMU, ALLAHUM’A IN’NI  AHMADUQA WA ANTA LIL HAMDI AHLUN ALA MA KHAS’SASTANI BIHI MIM’MAWAHIBI’RAGHAIBI WA AUSALTA ILAIYA MIN FAZA’ILI’S SANA’I’II  WA AU’LAITANI BIHI MIN IHSANIQA WA BAV’WATANI BIHI MIM’MAZAN’NATI’S SIDQI WA ANAL’TANI  BIHI MIM’MINANIQA ‘L WASILATI ILAI’YA WA AHSANTA ILAI’YA MIN INDI FA’IL BALI’YATI 

AN’NI WAT’TAUFIQI LI WAL’IJABATI LI’DUA‘I HI’NA UUNADIQA DA’IYAN’WA UNAJIQA RAGHIIBAN’WA ADUUQA ZA’RIAN’MUZARIAN’ MUSAFIAN’WA HI’NA ARJUQA RAJI’AN FA’AJIDUQA FIL’ MAWATINA KUL’LIHA LI JA’RAN  HA’ZIRAN HAFIZAN HA’FIYAN BA’RAN’RAUUFAN’WA FIL UMURI  KUL’LIHA LI NASIRAN’WA NAZIRAN WA LIL’KHATA YA WAZ’ZUNUBI GHAFIRAN’WA LIL’UUUBI SA’TIRAN, LAM AADAM AN’NI AUNUQA WA BIR’RUQA WA KHAIRUQA LI WA IHSANUQA AN’NI TAR’FATA

AIN’IN ‘MUNZU ANZAL’TANI DAR’AL IKHTIYARI WAL FIQRI WA’AITIBARI WA’LI TANZURA I’LAIYA FI’MAA UUQAD’DIMU II’LAIQA LIDAR’IL QARARI  FA’ANA ATTIQU’QA YA MAULA’YA MIN JAMI’IL MAZ’AAR’RI  WAL MAZAAL’LI WAL MASAIBI WAL MA’AAIBI WAL’LAWAZIBI WAL’LAWAZIMI WAN’NAWAIBI WASH’SHADAIDI  WAL HUM’MUMI’L LATI QAD SAWARATNI FIHAL GHAMUMU BI MA’AARIZI ASNAFIL BALA’I  WA ZURUBI JUHDIL’QAZA’I WA SHAMA’TATIL AADA’I LA AZKURU MINQA IL’LA’L JAMILA WA LAM ARA MINQA

IL’AL’T TAFZILA KHAIRUQA LI SHAMILUN’WA SUN’UUQA LI KAMILUN’WA LUTFUQA LI KAFILUN’WA FAZLUQA AALAIYA MUTWATIRUN’WA NI’AMUQA INDI MUT’TASILATUNW’WA AYADIQA LADAI’YA MUTAKASIRATUN’LAM TUKHFIZ JAWARI WA SADAQTA RIJAA’I WA SA’HABTA ASFARI WA AKRAMTA AHZARI WA ASHFAITA AMRAZI WA AA’FAITA AA’ZAA’I  WA AHSANTA MUNQALABI WA MASWAYA WA LAM TUSHMIT BIII AA’DAA’I WA RAMA’I’TA MA’R’RAMANI  BI’SUU’IN’WA KAF’FAITANI  SHAR’RA

MAN AADANI FAHAMDI LAQA WASIBUN’ WASILUN’WA SANAA’I ALAIQA MUTAWATIRUN DAA’IMUM MIN’AD DAHRI ILA’D DAHRI BI ALWANI’T TASBIIHI WA ANWAI’T TAQDISI LAQA KHALISAN’LI ZIKRIQA WA MARZIYAN’LAQA BINASI’I’T TAUHIDI  WAT’TAMHIDI WA IKHLASI’T TAFRIDI WA IMHAZI’L QURBI WA’T TAMJIDI BI’TAULI’T TA’AB’BUDI  WAT’TAA’DIDI LAM TUANU FI QUDRATIQA WA LAM TUSHARAQA FIII IILAHI’YATIQA WALAM TULAM LAQA MAA’IYYATUN’WA LA

MAHI’YAATUN FATAKUNA LIL ASHYAAAI’L MUKHTALIFATI MUJANISAN’WA LAM TU’AAYAN IZ HUBISATI’L ASHYAA’UU ALA’L AAZAA’IMI’L MUKHTALIFATI WA LA KHARAQATI’L AUHAMU HUJUBAL GHUYUBI IILAIQA FAATAQIDA MINQA MAHDUDAN FI AZMATIQA LA YABLUGHUQA BU’DA’L HIMAMI WALA YANALUQA GAUSAU’LFILANI WALA YAN’TAHIII IILAIQA NAZAR’UN NAZIRINA FI MAJDI JABRUUTIQA IRTA’FA’AT AN SIFATI’L MAKHLUQINA SIFATU ZATIQA WA QUDRATIQA WA ALA AN

 ZIKRI’Z ZAKIRINA KIBRI’YAAA’UU AZMATIQA FALA YANTAQISU M’AA AARAD’TA AN’YAZDADA WALA YAZDADU M’AA AARAD’TA AN’YANTAQISA WALA ZID’DUN SHAHIDAQA HI’NA FA’TARTA’L KHALQA WALA NID’DUN HAZARAQA HI’NA BA’RATA’N NUFUSA KAL’LATIL ALSUNU AN TAFSIRI SIFATIQA WANHASARATI’L UUQULU AN KUNHI MA’RIFATIQA WA KAIFA USAFU AN KUNHI SIFATIQA YA RABBI WA ANT’ALLAHU’LMALIQU’L JAB’BARU ‘L QUDUSU’L LAZII LAM TAZAL WA LA TAZALU AAZALIYAN

ABADI’YAN SARMADI’YANN DAIMANN  FI HUJUBIL GHUYUBI WAHDAQA LAA SHARIQA LAQA LAISA FIHAAA AHADUN GHAIRUQA WALAM YAKUN’LAHAA ILLAHUN SIWAQA HARAT FI BIHARI MALAQUTIQA AAMIQATU MAZAHIBI’T TAFKIRI WA TAWAZA’AATI’L MULUQU LIHAIBATIQA WA ANATIL WUJUHU BI ZILLATI’L ISTIKANATI LI IZZATIQA WANQADA KULLU SHAI’IN’LI AZMATIQA WAS’TASLAMA KULLU SHAI’IN’LI QUDRATIQA WA KHAZA’AT LAQA’R RIQABU WA KAL’LA DUUNA ZALIQA TAHBIR’UL LUGHATI

WA ZAL’LA HUNALIQA’T TADBIIRU FI TASARIFI’S SIFFATI FA MAN TAFAK’KARA FI ZALIQA RAJA’AA TARFUHUU ILAIHI HASIIRAN’WA AQLUHU MABHUUTAN’WA TAFAK’KURUHU MUTAHAI’YIRAN ASIIRAN. ALLAHUM’AA LAQA’L HAMDAN KASIIRAN DAA’IMAM’ MUTAWALIYAN- MUTAWATIRAM ‘MUTAQA  RIBBAM’MUT’TASIAM MUSTAUSIQANYA’DUMU WALA YABIDU GHAIRA MAFQUUDIN FIL MALAKUTI WALA MATMUSIN FIL’MA’ALIMI WALA MUNTAQISIN FIL IRFANI. ALLAHUM’AA FA LAQA’L HAMDU ALA MAKARIMIQA’L LATI LA 

TUHSA FIL’LAILI IZZAA ADBARA WAS’SUBHI IZZAA ASFARA WA FIL BAR’RI WAL BIHARI WAL GHUDUV’VI WAL ASALI WAL ISHI’YI WAL IBKARI WAZ’ZAHIRATI WAL ASHARI WA FI KULLI JUZIM MIN AJZA’IL LAILI WAN’NAHARI , ALLAHUM’AA BITAUFIQIQA QAD AHZARTANI’N NAJATA WA JA’ALTANI MINQA FI WALAYATI’L ISMATI FA LAM ABRAH MINQA FI SUBUGHI NA’MAAIQA WA TATABU’I AALAA’IQA MAHRUUSAN’LAQA FIR’RAD’DI WAL IMTINA’I WA MAHFUZAN’LAQA FIL MAN’AATI WAD’DIFA’I AN’NI

WA LAM TUKAL’LIFNI FAUQA TAQATI WA LAM TARZA AN’NI ILLA BITA’AATI FA’INNAQA ANT’ALLAHU’L LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA LAM TA’GHIB WA LA TAGHIBU ANQA GHAA’IBATUN’W WALA TAKHFA ALAIQA KHAFIYATUN’WA LAN TAZIL’LA ANQA FI ZULMIL KHAFI’YATI ZAA’L LATUN IN’NAMAA AMRUQA IZAA ARAT’TA SHAI’AN AN TAQULA LAHU KUN FA YAKUNU. ALLAHUM’AA IN’NII AHMADUQA FA LAQA’L HAMDU MISLA MA HAMIDT’TA BIHI NAFSAQA WA AZ’AAFA MA HAMIDAQA BIHI’L HAMIDUUNA 

WA MAJ’JADAQA BIHI’ MUMAJ’JIDUUNA WA WAH’HADAQA BIHI’L MUWAH’HIDUUNA WA KAB’BARAQA BIHI’L MUKAB’BIRUUNA WA HAL’LALAQA BIHI’L MUHAL’LILUUNA WA AZAMAQA BIHI’L MUAZ’ZIMUUNA WA SAB’BAHAQA BIHI’L MUSAB’BIHUUNA WA QAD’DASAQA BIHI’L MUQAD’DISUUNA HA’TA YAKUNA HAMDI LAQA MIN’NI WAHDI FI KUL’LI TARFATI AIN’NIN AAU AQA’LA MIN ZALIQA MISLA HAMDI JAMI’IL HAMDINA WA TAUHIDI ASNAFI’L MUWAH’HIDINA WAL MUKH’LISINA WA TAQDISI 

AJNASI’L AARIFINA WA SA’NAA’I JAMI’IL MUHAL’LILINA WAL’MUSAL’LILINA WAL MUSAB’BIHINA WA MISLU MA’A ANTA BIHI RAB’BUN AALIMUN AARIFUN’WA HUWA MAHMUDUN’WA MAHBUBUN’WA MAHJU’BUN’M MIN JAMI’I KHALQI’QA KUL’LIHIM ‘MINAL HAYAWANATI WAL JAMADATI WAL BARAYA WAL ANAMI WA AR’GHIB ILAIQA FI BARQATI MA’A ANTAQTANI BIHI MIN HAMDIQA FAMA’A AISARA MA KAL’LAFTANI BIHI MIN HAQ’QIQA WA AAZAMA MA WA’ADTANI BIHI ALA SHUKRIQA IBTADA’TANI BIN’NIAMI FAZLAN’W WA TAULAN

WA AMAR’TANI BISH’SHUKRI HAQ’QAN’WA ADLAN’WA WA’AD’TANI ALAIHI AZ’AAFAN’M MUZA’AA’FATAN’WA  MAZIIDAN-WA AATAITANI BIHI MIR’RIZQIQA WA’SIAN KASIIRAN WA KABIIRAN WA IITIBARAN WA IKHTIYARAN WA RIZAAN WA SA’ALTANI MINHU SHUKRAN’YASIIRAN SAGHIIRAN IZ NAJ’JAITANI WA AAFAI’TANI BIHI MIN JUHDIL BALAA’I WA SU’IL QAZA’I WA LAM TUSAL’LIMNI BI’SUU’I QAZAA’IQA WA BALA’IQA WA JA’ALTA  MALBASI’L AAFIYATI WA TAWA’LAITANI BIL’BASTATI WA AULAITANI’L BASTATA

WAR’RAKHAA’I WA AKRAMTANI BIL’AALAA’I WAN’NAAMAA’I WA SHA’RATA LI MIN’AD DINI AI’SARA ‘L QAULI WAL’FI’ILI WAL’AAMALI WAS’SAWAGHTA LII AI’SARA’L QASDI WA DHA’AFTA LII ASHRAFA’L FAZLI WAL MAZIDI MA’A MA WA’AT’TANI MIN’AL MAHAJ’JATI’SH SHARIFATI WA BASH’SHARTANI BIHI MIN’AD DARAJATI’R RAFI’ATI WAS’TAFAITANI BI NABIYIQA AAZAMI’SH SHANI WA JA’ALTAHU AAZA’MAN NABIYIYNA DAWATAN WA ARAFA’AAHUM DARAJATAN WA AFDHALAHUM LANA SHAFAAATAN

WA AQRABAHUM’MANZILATAN WA AAUDHAHUM HUJ’JATAN MUHAMMADAN SALLALLAHU WASSALAMA WA ALA JAMI’IL AMBIYAA’I WAL MURSALINA. ALLAHUM’AA’GH FIRLI MA YASA’UUHU ILLA MAGHFIRATUQA WA LA YAMHAQUHUU ILLA AFWUQA WA LA YUKAFI’RUHUU ILLA TAJAWUZUQA WA FADLUQA WA HAB LI FI YAUMI HAZA WA LAILATI HAZIHI WA SHAHRI HAZA WA SANATI HAZIHI YAQIINAN SADIQAN’YUHAV’VINU BIHI AALAI’YA MASAAIBA’D DUNIYA WAL AAKHIRATI WA AHZANAHUMA

WA YUSHAV’VIQUNI ILAIQA WA YURAGH’GHIBUNI FIMA INDAQAL MAGHFIRATA WA BAL’LIGHNI’L KARAMATA MIN INDIQA WA AAUZIGHNI SHUKRA MAA AN’AMTA BIHI AALAI’YA WAR’ZUQNI WAN’SURNI AALA’L AADAA’I FA INNAQA ANT’ALLAH-UL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA’L WAHIDU’L AAHADU’L MUBDI UR RA’FII UL BADI  US SAMIUU ‘L AALIIMU’L LAZII LAISA LIAMRIQA MUDFIUN WA LA AN QADHAA’IQA MUMTANIUN WA ASH’HADU INNAQA ANTA RABBI WA RABBU KULLI SHAI’IN FATIRU’S SAMAWATI

WAL ARDHI AALIMUL GHAIBI WASH’SHAHADATI’L AALI’U’L KABIIRUL MUTAAALI. ALLAHUM’A INNII ASAALUQA’S SABATA FI’L AMRI WAL AAZIMATA ALA’R RUSHDI WASH’SHUKRA ALA NIAAMAQA WA HUSNI IBADATIQA WA ASAALUQA MIN KULLI KHAIRIN TALAMU WA LAA AALAMU WA AAUUDHUBIQA MIN KULLI SHAR’RIN’M MA TA’LAMU WA ASTAGHFIRUQA LIMA TA’LAMU INNAQA ANATA AL’LAMU’L GHU’YUBI. WA AAUUDHUBIQA MIN JURI KUL’LI JAA’IRIN WA BAGH’YI KUL’LI BAGH’IN’WA HASADI KUL’LI

HASIDIN WA MAKRI KUL’LI MAKIRIN WA GHADRI KUL’LI GHADIRIN WA KAIDI KUL’LI KAA’IDIN WA ZULMI KUL’LI ZALIMIN WA KIZBI KUL’LI KAZIBIN WA SIHRI KUL’LI SAHIRIN WA SHAMATATI KUL’LI SHAMITIN WA KASH’HI KUL’LI KASHI’HIM BIQA AASULU ALAL AADAA’I WA IYYAKA ARJU WALAYATAL AAHIB’BAA’I WAL ULIYAA’I WAL QURA’NA’I  WAL QURABAA’I FALAQA’L HAMDU ALA MA LAA AS’TATIUU IHSA’AA’HU WA LA TA’DIDAHU MIN AWAA’IDI FAZLIQA WA AWARIFI RIZQIQA WA ALWANI MAA

AU’LAITANI BIHI MIN ARFADIQA FA’INNAQA ANT’ALLAHUL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA’L FASHI FIL KHALQI HAMDUQA ALBASITU BIL JUUDI YADAQA LA TUZA’D’DU FI HUKMIQA WA LA TUNA’ZA’UU FI SULTANIQA TAMLIQU MIN’AL ANAMI MA TASH’AA’UU WA LA YAMLIKUUNA MINQA ILLA MA TURIDU. ALLAHUM’A ANT’ALLAHUL MUHSINU’L MUN’IMU’L MUFDHILU’L QADIRUL QAHIRUL MUQTADIRUL QAA’IMUL QUDDUSUL MUQADDISU FI NUURIL QUDSI TARAD’DAI’TA

BIL IZZI WAL UULAA’I.WA TA’AZ’ZARTA BIL AZMATI WAL KIBRI’YAA’I WA TAGH’GHASH’SHAITA BIN’NUURI WAD’DHIYAA’I WA TAJAL’LALTA BIL MAHABATI WAL BAHAA’I. ALLAHUM’A LAQAL MAN’NU’L QADIIMU WAL FAZLUL AAZIMU WAL IZZU’SH SHAMIKHU WAL MULQU’L BAZIKHU WAL JUUDUL WAI’UU WAL QUDRATUL KAMILATU WAL HIKMATUL BALIGHATU FALAQAL HAMDU ALA MA JA’ALTANI MIN UMMATI MUHAMMADIN SALLALLAHU AALAIHI WASALLAMA WA HUWA AFZALU MIM BANII AADAMA’L LAZINA

KAR’RAMTAHUM WA HAMAL’TAHUM FIL BAR’RI WAL BAHRI WA RAZAQTAHUM’MINAT TAIYIBATI WA FAZ’ZALTAHUM ALA KASIIRIN’M MIMMAN KHALAQTAHUM TAFZI’YAN WA KHALAQTANI SAMI’AN’M BASIIRAN SAHI’HAN SA’WIYAN SALIMAN’M MU’AAFAN’W WALAM TASHGHULNI  BINUQSANIN FI BADANI WA LA BIAAFATIN FI JAWARIHI WA LAM TAM’NAA’NI KARAMATAQA IYYA’YA WA HUSNA SANIAATIQA INDI WA FAZLA MANAYIHIQA LADAIYA WA NA’MAAIQA AALAIYA ANT’ALLAHUL LAZII AU SAA’TA 

AALAIYA FID DUNIYA WAL AAKHIRATI RIZQAN’W WASIAN’W WAFIYAN’W WAFAZ’ZALTANI ALA KASIIRIN’M MIN KHALQIQA TAFZILAN FAJA’ALTA LI SAM’AN’YASMA’UU AAYATIQA WA AQLAN’YAFHAMU IMANAQA WA BASARAN’YARA QUDRATAQA WA FUWA’DAN’YARIFU AZMATAQA WA LISANAN’YANTIQU KALAMAQA WA QALBAN’YATAQIDU IMANAQA WA TAUHIDAQA FA INNI BI FAZLIQA ALAIYA HAMIDUN’W WA BITAUFIQIQA IYYAKA ZAKIRUN’WA LAQA NAFSI SHAKIRATUN’WA BIHAQ’QA SHAHIDATUN FA INNAQA HAI’YUN QABLA KUL’LI HAI’YIN’WA HAI’YUM BA’DA KUL’LI HAI’YIN’WA HAI’YUM

BA’DA KUL’LI MAI’YITIN ‘WA HAI’YUN’LAM TARI’SIL HAYATA MIN KULLI HAIYIN’WA LAM TAQ’TA KHAIRAQA AN’NI FI KUL’LI WAQTIN’WA LAM TAQ’TA RAJAA’I QAT’TU WA LAM TUNZIL BI AAQUBATI’N NIQAMI WA LAM TAM’NA AN’NI DA’QA’IQAL ISAMI WA LAM TUGHAI’YIR AALAIYA WA SAA’IQA’NNIAAMI FALAUU LAM AZKUR MIN IHSANIQA AALAIYA ILLA AFWUQA AN’NI WAT’TAUFIQA LI WAL ISTIJABATA LI DU’AA’I HI’NA RA’FAA’TU SAU’TI BI TAUHIDIQA YAA ALLAHI WA TAHMIDIQA 

WA-TASBIIHIKA WA-MJIIDIQA WA TAA’ZIIMIQA WA TAKBIRIQA WA TAH’LIILIQA WA ILLA FI TAQDIIRIQA KHALQI HI’NA SAW’WARTANI FA AHSANTA SURATI WA ILLA FI QISMATIL ARZAQI HI’NA QAD’DARTAHA LI LAKANA FI ZALIQA MA YASHGHULU SHUKRI AN JUHDI FA KAIFA IZZA FAK’KARTU FIN’NIAAMIL IZAAMIL LATII AATAQAL’LABU FIHA WA LAA ABLUGHU SHUKRA SHAI’IM MINHA FALAQAL HAMDU ALA MAKARAMIQAL LATII LA TUHSA ADADA MA HIFAZAHU ILMUQA

 WA ADADA MA WASIAT’HU RAHMATUQA WA ADADA MAA AHATAT BIHI QUDRATUQA WA ADH’AAFA MA TASTAUJIBUHU MIN JAMI’I KHALQIQA….ALLAHUM’A FATAM’MIM IHSANAQA ILAIYA FIMA BAQIYA MIN UMRI KAMAA AHSANTA ILAIYA FIMA MADHA MINHU …..ALLAHUM’AA INNI ASAALUQA WA AATAWAS’SALU ILAIQA BITAUHIDIQA WA TAMJIDIQA WA TAHMIDIQA WA TAHLILIQA WA TAKBIRIQA WA KIBRIYAA’IQA WA KAMALIQA WA TAA’ZIIMIQA WA TAQDIISIQA WA NUURIQA WA JUUDUQA

WA RAAFATIQA WA RAHMATIQA WA AULUV’VIQA WA WAQARIQA WA ILMIQA WA LIQAA’IQA WA MAN’NIQA WA BAHA’IQA WA JAMALIQA WA JALALIQA WA SULTANIQA WA AZMATIQA WA QUW’WATIQA WA QUDRATIQA WA IHSANAQA WAM’TINANIQA WA AFWIQA WA NABIYIQA MUHAMMADIN SALLALLAHU AALAIHI WASALAMA WA SAA’IRI IKHWANIHI MI’NAL AMBIYAA’I WAL MURSALINA AALAIHIMUS SALAMU WA BI’ITRATIHI’T TAIYIBINAT TAHIRINA AN’LA TAHRIMANI RIFDAQA WA FAZLAQA WA JAMALAQA WA JALALAQA WA FAWAA’IDA KIRAMATIQA FA’INNAHU 

LA YAA’TARIQA LIKASRATI MA QAD NASHARTA BIHI MI’NAL AATAYA AAWAA’IQIL BUKHLI FATUKDI WA LA TANQUSU JUDAQAT TAQSIIRU FI SHUKRI NIMAATIQA WA LA YANFADU KHAZAA’INAQA MAWAHIBUQAL MUT’TASIAATA WA LA TU’AS’SIRU FI JUDIQAL AZIIMI…..MINAHUQAL FA’IQATUL JAMILATUL JALILATU WA LA TA’KHAFU DHAI’MA IMLAQIN FATUKDIYA WA LA YALHAQUQA KHAUFU UDMIN FAYANQUSU MIN JUDIQA FAIDHU FADHLIQA. YA RABBA JIBRAA’IILA

YA RABBA MIKAA’IILA YA RABBA ISRAFIILA  YA RABBA IZRAA’IILA YA RABBA MUHAMMADIN’R RASULILLAHI SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WASALAMA MADADI , ALLAHUM’AR ZUKNI QALBAN KHASHIAN KHAFIZAN DHARIAN HAZIRAN’W WA BADANAN SABIRAN’W WA YAQIINAN SADIQAN’W WA LISANAN ZAKIRAN’WA HAMIDAN’WA AI’NAM BAKIYATAN ‘WA RIZQAN HALALAN’WASIAN WA ILMAN’N NAFIAN’WA WALADAN SALIHAN’WA SIN’NAN TAWIILAN’WAMRAAATAM MU’MINATAN SALIHATAN’WA TAUBATAM MAQBULATAN’WA LA TU’MIN’NI MAKRAQA

WA LA TUNSINI ZIKRAQA WA LA TAKSHIF AN’NI SITRAQA WA LA TUQ’QA NITNI MIR’RIHMATIQA WA LA TUBA’IDNI MIN KANAFIQA WA JAWARIQA WA AA’IZNI MIN SA’KHATIQA WA GHAZABIQA WA LA TU’YISNI MIR’RAHMATIQA WA RAUHIQA WA KUN’LI AANISAN’MIN KULLI RAU’AATIN’WA WAHSHATIN’WA JALISAN FI KULLI WAHDATIN’WA GHURBATIN WAA’SIMNI MIN KULLI HALAKATIN’WA NA’JIN’NI MIN KULLI BALI’YATIN’WA AAFATIN’WA AAHATIN’WA IHANATIN ‘WA ZILLATIN’WA ILLATIN’WA QILLATIN’WA

MARADHIN’WA FAQRIN’WA FAQATIN’WA RIYAA’IN’WA WABA’IN’WA BALA’IN’WA ZALZALATIN’WA MIHNATIN’WA SHIDATIN FID’DARAINI WA INNAQA LA TUKHLIFUL MIIYAD. ALLAHUM’AR FAA’NI WA LA TADHAA’NI WAD’FAA AN’NI WA LA TAD’FAA’NI WA AATINI WA LA TAHRIMNI WA IKRIMNI WA LA TUHINI WA ZIDNI WA LA TANQUSNI WAR’HAMNI WA LA TUAZ’ZIBNI WAN’SURNI WA LA TAKH’ZULNI WAS’TURNI WA LA TAFDAH’NI WA AASIRNI WA LA TU’SIR AA’LAIYA AMRID’DUNIYA

WAL AAKHIRATI. ALLAHUM’AA FAR’RIJ HAM’MI WAK’SHIF GHAM’MI WA AHLIQ AADUW’WI WAR’ZUQNI KHAI’RAD DUNYA WAL AAKHIRATI BIRIHMATIQA YAA ARHAMAR RAHIIMUNA. ALLAHUM’A MA QAD’DARTA LI MIN AMRIN’WA SHARAA’TA FIHI BITAUFIQIQA WA TAI’SIRIQA FA’TAM’MIMHU LI BI AHSANIL WUJUHI KUL’LIHA WA ASLAHIHA WA ASWABIHA FA INNAQA ALA MA TA’SHAA’UU QADIIRUN. WA BIL IJABATI JADIIRUN. YA MAN QAMA’TIS SAMAWATU WAL ARDHUNA BI AMRIHI

YA MAN’YUMSIQU’S SAMAA’AA AN TAQA’AA ALAL ARDHI ILLA BIIZNIHI YA MAN AMRUHUU IZAA ARADA SHAI’AN AN’YAQULA LAHU KUN FAYAKUNU. FASUBHANAL’LAZII BIYADIHI MALAKUTU KUL’LI SHAI’IN’ WA ILAHI TURJA’UUN. WA SALLALLAHU TA’ALA ALA KHAIRI KHALQIHI SAIYIDNA MUHAMMADIN WA AALIHI WA ASHABIHI AJMAA’IINA. AT’TAIYIBINA’T TAHIRIINA WASALAMA TASLIIMAN KASIIRAN KASIIRAN YA ARHAMA’R RAHIIMINA WA YA KHAIRA’N NASIRINA WAL HAMDU LILLAHI RAB’BIL AALAMIN.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Amalan Insya Allah Bisa Melihat Khodam Keris Dalam Mimpi

Assalammualaikum Wr.Wb
Bismillahirrohmanirrohim.

Ini Amalanya:

1.Sebelum Tidur .Usahakan Berwudu
2.Keris Ditaruh Dibawah Bantal

3.Posisi Tidur Seperti Mayit(bersedekap/menyilangkan Tangan Diatas Dada)
4.Bca Al Fatihah 7x Dilanjut Niat:ya Allah Pertemukan Hamba Dengan Hadam Keris Ini,didalam Mimpi

5.Bacalah Basmalah Didalam Hati Scra Perlahan,trus Diulang2x .Hingga Tertidur

Semoga Bermanfaat

Wassalammualaikum Wr.Wb
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)WIRID KYAI ABDULAH

Doa wirid untuk perbendaharaan kita bersama, yaitu wirid rotib dari Al-Habib Abdullah bin Abubakar Alaydrus (1391-1445) adalah leluhur para pemilik marga Alaydrus di seluruh dunia. Abdullah adalah putra dari Abubakar As-Sakran bin Imam Abdurrahman Assegaf (datuknya marga Assegaf).

Al-Imam Al-Habib Abdullah Alaydrus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW.

Silsilah Abdullah Alaydrus adalah sebagai berikut: Abdullah bin Abubakar As-Sakran bin  Abdurrahman Assegaf bin Muhammad  Mauladawillah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqadam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbath  bin Ali Khali’ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidli bin Ja’far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein (cucu Nabi Muhammad SAW, anak dari pasangan Fatimah Az-Zahra-Ali Bin Abi Thalib).

Berikut wiridnya:

WIRID KYAI ABDULLAH
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)WIRID KOS MINGGU INI

ALFATIHAH

 Bismillahirrohmanirrohim

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

 Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar

==============

MAKNA DAN MANFAAT.

Ada kisah asmak Ya Jabbar Ya Qahhar terkait pembentukan NU. Syahdan, sejak Kiai Cholil menyerahkan “tongkat simbolik dukungan”  untuk mendirikan NU kepada kyai Hasyim Asyari, rupanya dirasa berjalan cukup lama. Setahun waktu berlalu sejak Kiai Cholil menyerahkan tongkat itu, jamiyyah yang diidam-idamkan tak kunjung lahir juga.

Tongkat “Musa” yang diberikan Kiai Cholil, masih tetap dipegang erat-erat oleh Kiai Hasyim. Tongkat itu tak kunjung dilemparkannya sehingga berwujud “sesuatu” yang nantinya bakal berguna bagi ummat Islam.

Sampai pada suatu hari, Kyai As’ad muncul lagi di kediaman Kiai Hasyim dengan membawa titipan khusus dari Kiai Cholil Bangkalan. “Kiai, saya diutus oleh Kiai Cholil untuk menyerahkan tasbih ini,” kata Kyai As’ad sambil menyerahkan tasbih. “Kiai juga diminta untuk mengamalkan bacaan Ya Jabbar Ya Qahhar setiap waktu,” tambah Kyai As’ad.

Di balik pemberian tasbih dan amalan bacaan dua Asmak Allah dari Kiai Cholil itu merupakan isyarat agar Kiai Hasyim lebih memantapkan hatinya untuk melaksanakan niatnya mendirikan jamiyyah. Sedangkan bacaan Asma Allah itu adalah doa agar niat mendirikan jamiyyah tidak terhalang oleh upaya orang-orang dzalim yang hendak menggagalkannya.

Qahhar dan Jabbar adalah dua Asma Allah yang memiliki arti hampir sama. Qahhar berarti Maha Memaksa (kehendaknya pasti terjadi, tidak bisa dihalangi oleh siapapun) dan Jabbar kurang lebih memiliki arti yang sama, tetapi adapula yang mengartikan Jabbar dengan Maha Perkasa (tidak bisa dihalangi/dikalahkan oleh siapapun). Dikalangan pesantren, dua Asma Allah ini biasanya dijadikan amalan agar memenangkan segala urusan/perkara, menjatuhkan wibawa, keberanian, dan kekuatan musuh yang bertindak sewenang-wenang.

Setelah menerima tasbih dan amalan itu, tekad Kiai Hasyim untuk mendirikan jamiyyah semakin mantap. Meski demikian, sampai Kiai Cholil meninggal pada 29 Ramadhan 1343 H (1925 M),jamiyyah yang diidamkan masih belum berdiri. Barulah setahun kemudian, pada 16 Rajab 1344 H, organisasi yang ditunggu-tunggu itu lahir dan diberi nama Nahdlatul Ulama (NU).

maka, KITA BUTUH KEMENANGAN-KEMENANGAN DALAM HIDUP KITA, KITA TERIAKKAN ALLAHU Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar Ya Jabbar Ya Qahhar!====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)AYAT KHIRZI UNTUK HIDUP SEHARI-HARI

AYAT KHIRZI: Yaitu kumpulan ayat-ayat Al Quran yang diamalkan dan diwirid rutin tiap pagi/petang karena diyakini memiliki banyak fadhilahnya.

Di antara fadhilah/manfaat yang bisa ditulis adalah:
Dapat menunaikan hajat (HR.Abu Syaikh).
Menyembuhkan penyakit gila (HR.Hakim,Baihaqi).
Syaithon tidak berani mendekati dirinya dan keluarganya (HR.Addarimi,Baihaqi).
Diri,keluarga,dan harta kita akan dijauhkan dari gangguan sesuatu yang tidak disukai (HR. Darimi).
Syaithon tidak bisa masuk di rumahnya sampai pagi (HR.Darimi,Ibnu Mundzir,Thobroni).
Tidak akan lupa hafalan Qur’annya (HR.Baihaqi,Darimi,Said Ibnu Manshur).
Diri,keluarga,dan hartanya akan diselamatkan Alloh dari perampokan dan binatang buas (HR.Ibnu Sirrin).
Menyembuhkan orang yang kesurupan jin (HR.Hakim,Baihaqi).
Menyembuhkan segala penyakit (HR.Darimi, Baihaqi).
Penawar racun (HR.Bukhori,Muslim,Abu Daud,Tirmidzi).
Aman dari segala sesuatu yang membahayakan (HR.Bazzar).
Menyembuhkan sakit lepra (HR.Syuaib ibnu Harb).
Menyembuhkan sakit belang (HR.Syuaib Ibnu Harb).
Menyembuhkan sakit lumpuh (HR.Ibnu Najjar).
Dapat mengabulkan segala doa,sebab ada beberapa ayat yang termasuk ismul a’dzom (HR.Abu Daud,Darimi,Ahmad,Ibnu Abi Syaibah).
Termasuk ayat yang paling ditakuti jin jahat (HR.Dailami).
Menyembuhkan penyakit gila (HR.Ibrohim ibnu watsmah).
Sebagai penolak dari penyakit gila (HR. Ibrohim ibnu watsmah).
Menghilangkan gejala gejala penyakit gila,seperti was was dll (HR.Ibnu Asakir).
Melindungi anak dari kesurupan/sawan (HR.Ibnu Asakir).
Bila dibaca pada makanan maka makanan itu akan jadi berkah (HR.Abul Hasan,Ibnu Najjar).
Alloh akan menjaga diri, keluarga,dan rumahnya ,bahkan rumah tetangga di sekelilingnya (HR.Muhamili).
Syaithon yg ada di dalam rumah akan lari terkentut kentut (HR.Abu Ubaid,Darimi,Thobroni,abu Nua’im,Baihaqi).
Dihitung sholat Malam (Bukhori,Muslim,Ahmad,Darimi).
Alloh akan mencukupinya (dijaga dari serangan jasmani maupun rohani,dan dijaga dari perkara yg tidak kita senangi) (Bukhori,Muslim,Ahmad,Darimi).
Dapat menaklukkan jin (HR.Abu Syaikh).
Dapat janji masuk syurga (HR.Ibnu Sunni,Abu Manshur Asy-Syajami).
Akan ditempatkan di Hadhirotul Quds (HR.Ibnu Sunni,Abu Manshur).
Di syurga dapat melihat Alloh 70 kali dalam sehari (HR.Ibnu Sunni,Abu Manshur).
Alloh akan menunaikan 70 hajatnya ,minimalnya dapat ampunan dari Alloh (HR.Ibnu Sunni,Abu Manshur).
Alloh akan melindunginya dari serangan musuh musuhnya (HR.Ibnu Sunni,Abu Manshur).
Hutangnya akan segera terbayar (HR.Thobroni).
Akan dijaga dari pencurian (HR.Ibnu Abi Dunya,Khotib).
Malaikat akan membentangkan sayapnya untuk menaunginya (HR.Abu Syaikh).
Dijaga dari kedzoliman sang penguasa (HR.Abi Dunya,Khotib).
Akan mendapatkan kemuliaan/kewibawaan dan kemenangan (HR.Ahmad,Thobroni).
Alloh akan menghilangkan penderitaan hidup yang menimpa dirinya (HR.Abu Ya’la,Ibnu Sunni).
Alloh akan melindunginya dari gangguan jin (HR.Ibnu Marduwaih).
Alloh akan mengirim 70000 malaikat untuk melindunginya dari gangguan syaithon (baik dari golongan jin maupun manusia) mulai dari pagi sampai petang,dan dari petang sampai pagi lagi (HR.Ibnu Marduwaih).
Alloh akan menugaskan 1000 malaikat untuk memohonkan pengampunan bagi nya (HR.Ahmad,Darimi,Tirmidzi.).

INILAH AYAT-AYAT KHIRZI ITU….

SURAT AL FATIHAH
1 Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
2 Alhamdu lillaahi Rabbil ‘aalamiin
3 Ar-Rahmaanir-Rahiim
4 Maaliki Yawmid-Diin
5 Iyyaaka na’budu wa lyyaaka nasta’iin
6 Ihdinas-Siraatal-Mustaqiim
7 Siraatal-laziina an’amta ‘alayhim ghayril-maghduubi ‘alayhim wa lad-daaalliin
—–
Fadhilah Surah AL FATIHAH
1. Penawar racun.
Rasulullah bersabda:”Surat al Fatihah merupakan obat dari keracunan “ (HR.Baihaqi)
2. Menyembuhkan segala macam penyakit.
Rasulullah bersabda:”Surat Al Fatihah merupakan obat dari segala macam penyakit” (HR.Baihaqi,Daromi)
3. Menyembuhkan orang yang kerasukan jin.
Dari Abi Sulaiman berkata:”Suatu ketika para sahabat mendatangi orang yang kesurupan jin ,kemudian sebagian dari mereka membacakan surat Al Fatihah di dekat telinga orang yang kesurupan tadi kemudian sembuh. (HR.Tsa’labi)
4. Jika sebelum tidur baca surat Al Fatihah dan surat Al Ikhlas maka akan aman dari segala mara bahaya yang mengancamnya selama tidur kecuali mati. Rasulullah bersabda:””Jika kamu telah membaringkan tubuhmu di atas alas tidur kemudian membaca surat Al Fatihah dan surat Al Ikhlas ,maka sungguh engkau akan aman dari segala sesuatu marabahaya kecuali kematian”. (HR.Imam Bazzar)
5. Dapat menunaikan segala hajat.
Dari Atho’ ra berkata:”Apabila kalian mempunyai hajat maka bacalah surat Al Fatihah sampai akhir ayat niscaya hajat kalian akan tertunaikan,insya Alloh. (HR. Abu Syaikh)
—–
SURAT AL BAQOROH Ayat 1-4
1 Alif-Laaam-Miiim
2 Zaalikal Kitaabu laa raiba fiih; udal lilmuttaqiin
3 Allaziina yu’minuuna bilghaibi wa yuqiimuunas salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun
4 Wallaziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wa maaa unzila min qablika wa bil Aakhirati hum yuuqinuun
—–
FADHILAH SURAT AL BAQOROH Ayat 1-4
1. Syaithon tidak bisa mendekati dirinya dan keluarganya pada hari itu.
2. Diri,keluarga,serta hartanya akan dijauhkan dari gangguan sesuatu yang tidak di sukainya.
3. Menyembuhkan penyakit gila.
Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu anhu Beliau berkata:”Barang siapa yang membaca 4 ayat dari awal surat Al Baqoroh maka syaithon tidak bisa mendekati dirinya maupun keluarganya pada hari itu,dirinya dan keluarganya akan dijauhkan dari perkara yang dibenci,bila di bacakan pada orang yang gila maka akan sembuh”. (HR.Darimi)
—–
SURAT AL BAQOROH AYAT 163
Wa ilaahukum illaahunw waahid, laaa ilaaha illaa Huwar Rahmaanur Rahiim
——
FADHILAH SURAT AL BAQOROH AYAT 163
1. Termasuk Ismul ‘Adzom.
Dari Rasulullah shallallahu alaihi wassalam beliau bersabda:”Ismul ‘Adzom terdapat pada 2 ayat ini yaitu Al Baqoroh ayat 163(وإلهكم إله واحد) dan Ali Imron ayat 1-2
(الم- الله لاإله إلاهوالحى القيوم)”.(HR.Abu Daud,Tirmidzi,Ibnu Majah)
Rasulullah shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya Ismul A’dzom yang apabila di gunakan untuk mengajukan suatu permohonan kepada Alloh Ta’ala niscaya Alloh pasti akan mengabulkan permohonannya,terdapat di dalam 3 surat: Al Baqoroh (اللهُ لاإله إلاهَُوَالحَىُ القَيُوم), Ali Imron (الم- الله لاإله إلاهوالحى القيوم), dan Thoha (وَََعَنَتِ وُجُوهُ لِلحَىِ الَقََََََيُومَََ)” (HR.Ibnu Abi Dunya, Thobroni, Baihaqi).
2. Termasuk ayat yang paling ditakuti oleh jin yang jahat.
Dari Nabi shallallahu alaihi wassalam beliau bersabda:”Tiada sesuatupun yang ditakuti jin jahat melebihi ayat dalam surat Al Baqoroh yaitu ayat 163”. (HR.Dailami)
—–
Ayat Kursi: Al Baqoroh Ayat 255
Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyuum; laa taakhuzuhuu sinatunw wa laa nawm;
lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazii yashfa’u indahuu illaa bi-iznih;
ya’lamu maa baina aydiihim wa mww khalfahum wa laa yuhiituuna bishai’im min ‘ilmihii illaa bimaa shaaa’;
wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya’uuduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul ‘Aziim
—–
Fadhilah Ayat Kursi: Al Baqoroh Ayat 255
1. Bila di baca di setiap selesai sholat fardhu ,maka:
a. Tidak ada yang menghalanginya dari masuk syurga kecuali kematian (ya’ni dijamin masuksyurga).
Rasululloh bersabda:”Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardhu maka tidak ada yang menghalangi dia dari masuk syurga kecuali kematian”.(HR. Baihaqi)
b. Alloh akan menjaganya sampai datang sholat yang lain.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardhu,niscaya dia akan di jaga oleh Alloh Ta’ala sampai datang waktu sholat yang lain. (HR.Baihaqi)
c. Alloh akan merubah hatinya sebagaimana hatinya orang yang senantiasa bersyukur,merubah amalnya sebagaimana amalnya para shiddiqin,serta mengaruniakan kepadanya pahalanya para Nabi,Alloh akan merahmatinya,dan tidak ada yang menghalanginya dari masuk syurga kecuali mati.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardhu,niscaya Alloh Ta’ala akan mengaruniakan kepadanya hatinya orang-orang yang bersyukur,amalannya para shiddiqin,serta pahalanya para Nabi.Dan Alloh Ta’ala akan meliputi dia dengan rahmatNya ,dan tidak ada yang menghalanginya dari masuk syurga kecuali kematian”. (HR.Ibnu Najjar)
2. Bila di baca pada makanan,maka makanan itu akan bertambah barokah.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya bila ayat itu(ayat kursi)di bacakan pada makanan ataupun lauk pauk,maka Alloh Ta’ala akan menambah keberkahan pada makanan tersebut”. (HR.Abul Hasan,Ibnu Najjar).
3. Untuk menghilangkan kesusahan.
Rasululoh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca ayat kursi dan akhir surat Al Baqoroh ketika mengalami kesusahan,niscaya Alloh Ta’ala akan menolongnya.(HR. Ibnu Sunni)
4. Alloh akan menjaga dirinya,keluarganya,rumahnya,bahkan rumah-rumah tetangganya.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Hendaklah engkau selalu membaca ayat kursi !Karena sesungguhnya ia akan menjaga dirimu,keturunanmu,serta rumahmu,bahkan sampai beberapa rumah yang ada di sekeliling rumahmu.(HR.Muhamili)
5. Bila di baca ketika memasuki rumah maka syaithon yang ada di dalam rumah langsung lari keluar rumah sambil terkentut kentut.(HR.Abu Ubaid,Darimi,Thobroni,Abu Nuaim,Baihaqi)
6. Bila di baca pada waktu petang maka akan diselamatkan dari gangguan jin sampai pagi,dan bila di baca pada waktu pagi maka akan di selamatkan dari gangguan jin sampai petang. (HR.Nasai, Abu Ya’la, Abu Syaikh ,Hakim, Abu Nuaim, Baihaqi)
7. Untuk memaqbulkan segala doa.
Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya Ismul A’dzom yang apabila di gunakan untuk mengajukan suatu permohonan kepada Alloh Ta’ala,niscaya Alloh Ta’ala pasti akan mengabulkan permohonannya,terdapat di dalam 3 surat:
Al Baqoroh:(ayat kursi): اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
Ali Imron: الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2
Thoha: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) (HR. Ibnu Abi Dunya,Thobroni,Baihaqi,dll)
8. Bila dibaca sebelum tidur maka Alloh akan menjaganya dari gangguan jin.
Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya Jibril AS telah datang kepadaku dan berkata:”Sesungguhnya jin ifrit sedang berusaha mencelakakanmu,maka setiap engkau berbaring di tempat tidurmu bacalah olehmu ayat kursi”.(HR.Ibnu Abi Dunya)
9. Bila dibaca pada orang yang akan melahirkan maka Alloh akan menyalamatkannya.
Dari Fatimah rha bahwasanya sewaktu beliau mau melahirkan,maka Nabi shallallahu alaihi wassalam memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy supaya mendatanginya dan membacakan di sisinya: Ayat Kursi(Al-Baqoroh 255),Al-A’rof 54-56 ( ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي – ا لْمُحْسِنِينَdan memintakan perlindungan kepada Alloh Ta’ala untuknya dengan membaca surat Al Falaq dan Annas (HR.Ibnu Sunni)
—–
FADHILAH HIMPUNAN DARI AYAT –AYAT DALAM SURAT AL BAQOROH, ALI IMRON, AL HASYR:
Al Baqoroh:163 Al Baqoroh:255
latin sudah ditulis diatas
—–
Al Baqoroh:286
laa yukallifu allaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alayhaa maa iktasabat
rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa aw akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alaynaa ishran kamaa hamaltahu ‘alaa alladziina min qablinaa
rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi
wau’fu ‘annaa waighfir lanaa wairhamnaa anta mawlaanaa faunshurnaa ‘alaa alqawmi alkaafiriin
——
Ali Imron: 26-27
26 Qulil laahumma Maalikal Mulki tu’til mulka man tashaaa’u wa tanzi’ulmulka mimman tashhaaa’u wa tu’izzu man tashaaa’u wa tuzillu man tashaaa’u biyadikal khairu innaka ‘alaa kulli shai’in Qadiir
27 Tuulijul laila fin nahaari wa tuulijun nahaara fil laili wa tukhrijul haiya minalmaiyiti wa tukhrijulu maiyita minal haiyi wa tarzuqu man tashaaa’u bighari hisab
—–
Al Hasyr:21-24
21 Law anzalnaa haazal quraana ‘alaa jabilil lara aytahuu khaashi’am muta saddi’am min khashiyatil laah; wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaruun
22 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwa ‘Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Rahiim
23 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Qudduusus-Salaamul Muminul Muhaiminul-‘aAziizul Jabbaarul-Mutakabbir; Subhaanal laahi ‘Ammaa yushrikuun
24 Huwal Laahul Khaaliqul Baari ‘ul Musawwir; lahul Asmaaa’ul Husnaa; yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal ‘Aziizul Hakiim
—–
1. Sebagai penolak dari penyakit gila.
2. Menghilangkan gajala-gejala penyakit gila.
3. Melindungi anak dari penyakit sawan.
Dari Ibrohim bin Watsmah beliau berkata:”Ada ayat ayat yang kalau di baca dengan istiqomah maka bisa sebagai penolak dari penyakit gila,menghilangkan gejala-gejalanya, ayat itu adalah Al Baqoroh ayat 163,255,286, Ali Imron:26-27, Al Hasyr:21-24.Telah sampai beritanya kepadaku bahwa ayat- ayat tadi tertulis di ujung-ujungnya singgasananya Alloh. Ibrohim bin Watsmah berkata: Tulislah ayat-ayat tadi untuk anak-anak kecil supaya terhindar dari penyakit step dan sawan / kesurupan”. (HR.Ibnu Asakir)
—–
FADHILAH HIMPUNAN DARI 10 AYAT DALAM SURAT AL BAQOROH
Al Baqoroh ayat 1-4
latin sudah ditulis diatas
—–
Al Baqoroh ayat 255-257
255 Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyuum; laa taakhuzuhuu sinatunw wa laa nawm;
lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazii yashfa’u indahuu illaa bi-iznih;
ya’lamu maa baina aydiihim wa mww khalfahum wa laa yuhiituuna bishai’im min ‘ilmihii illaa bimaa shaaa’;
wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya’uuduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul ‘Aziim
256 Laaa ikraaha fid diini qat tabiyanar rushdu minal ghayy; famany yakfur bit Taaghuuti wa yu’mim billaahi faqadis tamsaka bil’urwatil wusqaa lan fisaama lahaa; wallaahu Samii’un ‘Aliim
257 Allaahu waliyyul laziina aamanuu yukhrijuhum minaz zulumaati ilan nuuri wallaziina kafaruu awliyaaa’uhumut Taaghuutu yukhrijuunahum minan nuuri ilaz zulumaat; ulaaa’ika Ashaabun Naari hum fiihaa khaaliduun
—–
Al Baqoroh ayat 284-286
284 Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ard; wa in tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuhaasibkum bihil laa; fayaghfiru li mai yashaaa’u wa yu’azzibu mai yashaaa u;wallaahu ‘alaa kulli shai in qadiir
285 Aamanar-Rasuulu bimaaa unzila ilaihi mir-Rabbihii walmu’minuun; kullun aamana billaahi wa Malaaa’ikathihii wa Kutubhihii wa Rusulih laa nufarriqu baina ahadim-mir-Rusulihii wa qaaluu sami’naa wa ata’naa ghufraanaka Rabbanaa wa ilaikal-masiir
286 laa yukallifu allaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alayhaa maa iktasabat
rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa aw akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alaynaa ishran kamaa hamaltahu ‘alaa alladziina min qablinaa
rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi
wau’fu ‘annaa waighfir lanaa wairhamnaa anta mawlaanaa faunshurnaa ‘alaa alqawmi alkaafiriin
——
1. Syaithon tidak bisa masuk dirumah itu dari semenjak malam sampai pagi.
Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu anhu Beliau berkata:”Barang siapa pada malam hari membaca 10 ayat dari surat Al Baqoroh yaitu ayat 1-4, 255-257, 284-286, maka syaithon tidak bisa masuk di rumah itu dari semenjak malam sampai pagi hari”. (HR.Thabrani)
2. Tidak akan lupa hafalan Qur’annya.
Dari shahabat Abdillah radhiallahu anhu Berkata: ”Barang siapa yang sebelum tidur membaca 10 ayat dari surat Al Baqoroh, yaitu ayat 1-4, 255-257, 284-286, maka ia tidak akan lupa hafalan Qur’annya”. (HR.Baihaqi)
3. Syaithon tidak bisa mendekatinya.
4. Keluarga dan hartanya akan di jauhkan dari tertimpa sesuatu yang ia benci.
5. Mengobati orang yang kesurupan jin.
Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu anhu Beliau berkata:”Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al Baqoroh yaitu ayat 1-4,255-257,284-286,pada waktu pagi maka syaithon tidak bisa mendekatinya sampai sore,dan barang siapa yang membacanya pada waktu sore maka syaithon tidak bisa mendekatinya sampai pagi dan ia tidak akan melihat sesuatu yang ia benci menimpa keluarga dan hartanya,jika ayat -ayat tersebut di bacakan pada orang yang kesurupan jin maka niscaya akan sembuh”. (HR.Baihaqi)
—–
FADHILAH SURAT AL ISRO’ AYAT 110-111
110 quli ud’uullaaha awi ud’uu rrahmaana ayyan maa tad’uu falahu l-asmaau lhusnaa walaa tajhar bishalaatika walaa tukhaafit bihaa wabtaghi bayna dzaalika sabiilaa
111 waquli lhamdu lillaahilladzii lam yattakhidz waladan walam yakun lahu syariikun fii lmulki walam yakun lahu waliyyun mina dzdzulli wakabbirhu takbiiraa
—–
1. Aman dari pencurian.
Dari Ibnu Abbas r.huma Rasululloh shallallahu alaihi wassalam pernah ditanya mengenai maksud firman Alloh Ta’ala dalam surat Al Isro’ ayat 110-111,Rasululloh shallallahu alaihi wassalam menjawab:”Ayat tersebut adalah jaminan keamanan dari pencurian”.Sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum muhajirin(salah seorang shahabat Nabi shallallahu alaihi wassalam) telah membaca ayat tersebut setiap dia hendak berbaring di tempat tidurnya.(Pada suatu malam) ada salah seorang pencuri telah memasuki rumahnya,lantas mengumpulkan barang-barang apa saja yang terdapat dalam rumah tersebut dan langsung memanggulnya,sedangkan pemilik rumah tersebut belum tidur.Sesampainya di depan pintu,maka di dapatinya pintu rumah itu telah terkunci rapat.Maka pencuri itupun meletakkan barang-barang yang telah dia bungkus dengan kain dari pundaknya.Kemudian dia berbuat yang demikian itu sebanyak tiga kali,(tetapi hasilnya sia-sia belaka).Akhirnya si pemilik rumah itupun tertawa sambil berkata:”Sesungguhnya aku telah membentengi rumahku”.(HR.Baihaqi)
2. Untuk mendapatkan kemulyaan(kewibawaan) dan kemenangan.
Dari Muadz bin Anas radhiallahu anhu Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Surat Al Isro’ ayat 111 adalah ayat untuk mendapatkan kemulyaan dan kemenangan. (HR.Ahmad dan Thobroni)
3. Menyembuhkan penyakit dan menghilangkan penderitaan hidup.
Dari Abu Hurairoh radhiallahu anhu Beliau berkata:”Aku telah keluar bersama Rasululloh shallallahu alaihi wassalam,sedangkan beliau menggandeng tanganku. Kemudian beliau mendatangi seorang laki-laki yang sangat memprihatinkan keadaannya.Lantas beliau bertanya kepadanya:”Wahai fulan ! Apa yang telah menyebabkan engkau dalam keadaan menderita seperti yang saya lihat sekarang ini?”Laki-laki itupun menjawab:”Sakit….”. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Maukah engkau saya ajari beberapa kalimat doa,yang mana dengan doa-doa tersebut Alloh Ta’ala akan menghilangkan sakit dan penderitaanmu? Ucapkanlah:”Aku bertawakkal kepada Dzat Yang Maha Hidup,Yang tidak akan mati’,kemudian bacalah:”Surat Al isro’ ayat 111”.Selang beberapa waktu setelah kejadian itu Nabi shallallahu alaihi wassalam menjumpai lagi laki-laki tersebut,sedangkan keadaannya sudah membaik.Maka Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bertanya kepadanya:”Bagaimana keadaanmu?” Laki-laki itu menjawab:”Saya tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat yang telah engkau ajarkan kepadaku”. (HR.Abu Ya’la dan Ibnu Sunni)
4. Untuk menghilangkan kesusahan.
Dari Ismail bin Abu Fudaik radhiallahu anhu Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Tidaklah hatiku disusahkan oleh suatu urusan,kecuali Jibril a.s langsung mendatangiku dalam bentuk sesosok manusia,kemudian berkata:”Wahai Muhammad,ucapkanlah:”Aku bertawakkal kepada Dzat Yang Maha Hidup,Yang tidak akan mati…”,kemudian ucapkanlah:
” …… وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي(surat Al Isro’ ayat 111). (HR.Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi)
5. Hatinya tidak mati(ya’ni ia akan selalu di jaga dalam hidayah)
Dari Abu Musa r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa pada waktu pagi dan sore hari membaca:”Surat Al Isro’ ayat 110-111,maka pada hari itu dan malamnya hatinya tidak akan mati”. (HR.Ad Dailami)
—–
FADHILAH HIMPUNAN DARI BEBERAPA AYAT,YAITU:
AL BAQOROH AYAT:255 ayat Kursi
latin sudah ditulis diatas
—–
AL A’ROOF AYAT:54-56
54 inna rabbakumullaahulladzii khalaqa ssamaawaati wal-ardha fii sittati ayyaamin tsumma istawaa ‘alaa l’arsyi yughsyiillayla nnahaara yathlubuhu hatsiitsan wasysyamsa walqamara wannujuuma musakhkharaatin bi-amrihi laa lahu lkhalqu wal-amru tabaarakallaahu rabbu l’aalamiin
55 ud’uu rabbakum tadharru’an wakhufyatan innahu laa yuhibbu lmu’tadiin
56 walaa tufsiduu fii l-ardhi ba’da ishlaahihaa wad’uuhu khawfan wathama’an inna rahmatallaahi qariibun mina lmuhsiniin
—–
ASSHOFFAT AYAT:1-10
1 washshaaffaati shaffaa
2 fazzaajiraati zajraa
3 fattaaliyaati dzikraa
4 inna ilaahakum lawaahid
5 rabbu ssamaawaati wal-ardhi wamaa baynahumaa warabbu lmasyaariq
6 innaa zayyannaa ssamaa-a ddunyaa biziinatin lkawaakib
7 wahifzhan min kulli syaythaanin maarid
8 laa yassamma’uuna ilaa lmala-i l-a’laa wayuqdzafuuna min kulli jaanib
9 duhuuran walahum ‘adzaabun waasib
10 illaa man khathifa lkhathfata fa-atba’ahu syihaabun tsaaqib
—–
AR ROHMAN AYAT:34-36
34 fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
35 yursalu ‘alaykumaa syuwaatsun min naarin wanuhaasun falaa tantashiraan
36 fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan
—–
AL HASYR AYAT:21-24
21 Law anzalnaa haazal quraana ‘alaa jabilil lara aytahuu khaashi’am muta saddi’am min khashiyatil laah; wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaruun
22 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwa ‘Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Raheem
23 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Qudduusus-Salaamul Muminul Muhaiminul-‘aAziizul Jabbaarul-Mutakabbir; Subhaanal laahi ‘Ammaa yushrikuun
24 Huwal Laahul Khaaliqul Baari ‘ul Musawwir; lahul Asmaaa’ul Husnaa; yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal ‘Aziizul Hakiim
—–
1. Alloh Ta’ala akan menjaganya dari kedzoliman sang penguasa.
2. Alloh Ta’ala akan menjaganya dari syetan yang jahat.
3. Alloh Ta’ala akan menjaganya dari binatang buas.
4. Alloh Ta’ala akan menjaganya dari pencurian.
Dari Hasan bin Ali rhuma. Berkata:”Aku jamin siapa saja yang membaca 20 ayat ini niscaya dia akan dijaga oleh Alloh Ta’ala dari penguasa yang dzolim,dari syetan yang jahat,dari binatang buas,dan dari semua pencuri yang melampaui batas.Ayat tersebut adalah ayat kursi(Al Baqoroh ayat 255), 3 ayat dari surat Al A’roof (ayat 54-56), sepuluh ayat pertama dari surat Asshoffat, 3 ayat dari surat Arrohman(ayat:34-36), dan beberapa ayat terakhir penutup surat Al Hasyr (ayat :21-24)”. (HR.Ibnu Abi Dunya, Imam Khotib).
—–
FADHILAH SURAT AL A’ROF AYAT 54-56
latin sudah ditulis diatas
1. Malaikat akan membentangkan sayapnya untuk melindungi orang yang membaca ayat itu sampai pagi.
2. Akan terjaga dari pencurian.
Dari Abu Marzuq rah.a beliau berkata:”Barangsiapa ketika hendak tidur membaca:
” إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ……sampai …. الْمُحْسِنِينَ (Al A’roof ayat:54-56), maka Alloh Ta’ala akan mengirimkan 1 malaikat yang akan membentangkan sayapnya diatas orang yang membaca ayat itu sampai pagi,dan dia akan diselamatkan dari kecurian”. (HR.Abu Syaikh)
—–
FADHILAH SURAT ALI IMRON AYAT 26-27
latin sudah ditulis diatas
1. Dapat memaqbulkan segala doa.
Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Ismul A’dzom (Nama Alloh Yang Agung),yang mana apabila seseorang memohon kepada Alloh Ta’ala dengan nama tersebut,niscaya Alloh Ta’ala akan mengabulkan permohonannya,yaitu ayat yang terdapat pada surat Ali Imron(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ……….sampai akhir ayat)(HR.Thobroni).
2. Alloh akan melunasi hutang-hutangnya,walaupun hutangnya sebesar gunung uhud,atau sepenuh bumi sekalipun.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda kepada Mu’adz:”Wahai Muadz! Maukah engkau kuajari suatu doa yang mana seandainya engkau mempunyai tanggungan hutang sebesar gunung uhud,kemudian engkau berdoa’ dengan doa tersebut,niscaya Alloh Ta’ala akan membayar hutangmu.
Ucapkanlah:” قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ………sampai………….. بِغَيْرِ حِسَابٍ (Ali Imron ayat:26-27),kemudian ucapkan:”Wahai Dzat Yang Maha Pemurah di dunia dan di akhirat,Yang Maha Penyayang di dunia dan di akhirat,Engkau berhaq dan berkuasa memberikan keduanya kepada orang-orang yang Engkau kehendaki,dan Engkau juga berhaq dan berkuasa menghalang-halangi dari keduanya pada orang-orang yang Engkau kehendaki,Ya Alloh….limpahkanlah kasih sayangMu kepadaku,sehingga aku tidak butuh lagi dengan kasih sayang dari selain Engkau”. (HR.Thobroni,ibnu Abi Dunya).
—–
FADHILAH HIMPUNAN DARI BEBERAPA AYAT
AL FATIHAH, AL BAQOROH AYAT: 255 ayat Kursi
latin sudah ditulis diatas
ALI IMRON AYAT: 18-19,
18 Syahidallahu annahu laa ilaha ilaa huwa wal malaa-ikatu wauuluul ‘ilmi qaa-iman bil qisthi laa ilaha ilaa huwal ‘aziizul hakiim
19 Innaddiina ‘indallahi-islaamu wamaaakhtalafal-ladziina uutuul kitaaba ilaa min ba’di maa jaa-ahumul ‘ilmu baghyan bainahum waman yakfur biaayaatillahi fa-innallaha sarii’ul hisaab

ALI IMRON AYAT :26-27
latin sudah ditulis diatas
a. Akan dimasukkan ke dalam syurga.
b. Akan di tempatkan di Hadhirotul Quds.
c. Akan di pandang Alloh dengan pandangan rohmat 70 kali dalam sehari.
d. Alloh akan tunaikan 70 hajatnya dalam sehari,minimalnya akan mendapat ampunan dari Alloh.
e. Alloh akan melindungi dan menolongnya dari gangguan semua musuh-musuhnya.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya surat Al Fatihah,ayat kursi,Ali Imron ayat:18-19(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ….sampai….. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)dan Ali Imron ayat:26-27(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ …. Sampai…. بِغَيْرِ حِسَابٍ),ayat-ayat tersebut tergantung di ‘Arsy,sama sekali tidak ada penghalang antara mereka dengan Alloh Ta’ala.Ayat-ayat tersebut mengatakan:”Wahai Tuhanku ! Engkau telah menurunkan kami ke bumi dan kepada orang-orang yang durhaka kepada-Mu!”Kemudian Alloh Ta’ala berfirman:”Sesungguhnya Aku bersumpah,bahwasanya tidak ada seorangpun yang membaca kalian(ya’ni ayat-ayat tersebut)dari kalangan hamba-hambaku setiap selesai sholat fardhu,kecuali Aku akan jadikan syurga sebagai tempat kembalinya,dalam keadaan bagaimanapun,Aku akan tempatkan dia di Hadhirotul Quds,Aku akan m memandangnya (dengan pandangan rohmat) setiap hari sebanyak 70 kali,Aku akan tunaikan 70 hajatnya dalam setiap harinya,yang mana hajat yang terendah adalah pengampunanKu kepadanya,dan Aku akan melindungi serta menolongnya dari gangguan semua musuh-musuhnya. (HR.Ibnu Sunni dan Abu Manshur Asy Syajami).
—–
FADHILAH SURAT ALI IMRON AYAT 18
latin sudah ditulis diatas
1. Dapat janji masuk syurga.
Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya orang yang membaca ….. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ (Ali Imron ayat 18)kemudian setelah itu mengucapkan :(Dan aku juga bersaksi dengan apa yang telah disaksikan Alloh Ta’ala,dan aku titipkan persaksian ini kepada Alloh Ta’ala,maka persaksian tersebut adalah titipanku di sisi Alloh Ta’ala )maka orang tersebut akan didatangkan (untuk menghadap Alloh Ta’ala)pada hari kiamat kemudian akan dikatakan kepadanya :”Hambaku ini telah membuat suatu perjanjian denganku,dan aku adalah Dzat yang paling berhaq di dalam menunaikan janji-janjinya.Maka sekarang masukkanlah hambaku ini ke dalam syurga”.(HR.Abu Syaikh)
2. Untuk menaklukkan jin .
Dari Hamzah Az-Zayyat radhiallahu anhu Beliau berkata :”Suatu malam aku keluar rumah untuk melakukan perjalanan menuju kufah,kemudian dalam perjalanan malam itu aku memasuki suatu daerah yang sama sekali tidak berpenghuni.Dalam keadaan seperti itu,tiba-tiba ada dua jin ifrit telah menghampiriku.Salah satu dari jin itu berkata kepada temannya:Inikah Hamzah bin Habib Az-Zayyat,yang sekarang mengajar Al Qur’an kepada orang-orang yang ada di kufah?”maka temannya menjawab :”Benar!Dan demi Alloh,sekarang aku akan membunuhnya”.Jin yang satunya berkata:”Jangan!Biarkan orang miskin ini hidup.Temannya berkata lagi:”Tidak!Sungguh aku akan membunuhnya”.Ketika jin itu sudah punya keinginan kuat untuk membunuhku,maka akupun membaca:” شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ”.Kemudian aku berkata:”Dan aku adalah termasuk golongan orang-orang yang bersaksi atas persaksian tersebut”.Maka berkatalah salah satu jin itu kepada temannya(yang niat membunuhku):”Bersiap-siagalah kamu! Sekarang mau tidak mau kamu harus menjaga dia sampai shubuh”. (HR.Abu Syaikh)
—–
FADHILAH AKHIR SURAT AL BAQOROH (AL-BAQOROH AYAT 284-286)
latin sudah ditulis diatas
1. Bila dibaca di dalam rumah selama 3 malam niscaya syaithon tidak berani mendekatinya”.
Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya Alloh Ta’ala telah menulis sebuah kitab 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi.Kemudian dari kitab tersebut,Alloh Ta’ala menurunkan 2 ayat untuk mengakhiri surat Al Baqoroh,yang mana apabila kedua ayat tersebut di baca di dalam rumah selama 3 malam, niscaya syaithon tidak akan berani mendekatinya’. (HR.Abu Abdillah,Darimi,Tirmidzi,Nasai).
2. Alloh akan mencukupinya (Ya’ni dijaga dari godaan syaithon dan dari segala mara bahaya yang tidak ia senangi)
Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al Baqoroh pada malam hari,maka dua ayat tersebut akan mencukupinya”.(HR.Ahmad,Darimi,Bukhori,Muslim)
3. Untuk obat kesembuhan.
Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Ada dua ayat yang merupakan Al Qur’an dan bisa juga untuk obat kesembuhan,bahkan keduanya termasuk diantara yang dicintai oleh Alloh Ta’ala,yaitu dua ayat terakhir dari surat Al Baqoroh.(HR.Dailami)
4. Akan memasukkan pembacanya ke dalam syurga serta akan mendatangkan keridhoan Alloh.
Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Sesungguhnya ayat-ayat tersebut(akhir surat Al Baqoroh)merupakan Qur’an,do’a,dan akan memasukkan pembacanya ke dalam syurga serta mendatangkan keridhoan Dzat Yang Maha Rohman”.(HR.Abu Ubaid,Ibnu Dhoris dan Ja’far Al Faryabi)
5. Telah mencukupinya dari sholat malam.
Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Alloh Ta’ala telah menurunkan dua ayat terakhir dari surat Al Baqoroh dari sebuah khozanah di syurga.Kedua ayat tersebut telah ditulis oleh Yang Maha Rahman dengan QudrotNya sendiri 2000 tahun sebelum Dia menciptakan makhluqNya.Maka barangsiapa membacanya selepas sholat isya’niscaya bacaan tersebut telah mencukupinya dari sholat malam.(HR.Ibnu ‘Abdi)
6. Akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang banyak.
Dari Abdulloh bin Mas’ud radhiallahu anhu Berkata:”Barangsiapa membaca akhir surat Al Baqoroh pada malam hari,maka sungguh dia telah mendapat pahala dan kebaikan yang banyak. (HR.Thobroni)
—–
FADHILAH SURAT ALI IMRON AYAT 9
Rabbanaa innaka jaami’unnaasi liyaumin laa raiba fiihi innallaha laa yukhliful mii’aad
Untuk mengembalikan barang yang hilang.
Dari Ja’far bin Muhammad rah.a sesungguhnya Baginda Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa yang membaca ayat ini ketika kehilangan suatu barang,maka pasti Alloh Ta’ala akan mengembalikan kepadanya”,ayat tersebut adalah:” رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (surat Ali Imron ayat:9)lalu berdo’a:”Ya Alloh..! Dzat yang mengumpulkan seluruh manusia pada suatu hari yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya,maka kumpulkanlah antara diriku dan hartaku.Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu”.
—–
FADHILAH SURAT YASIN AYAT 1-9
1 yaa-siin
2 walqur-aani lhakiim
3 innaka lamina lmursaliin
4 ‘alaa shiraathin mustaqiim
5 tanziila l’aziizi rrahiim
6 litundzira qawman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluun
7 laqad haqqa lqawlu ‘alaa aktsarihim fahum laa yu/minuun
8 innaa ja’alnaa fii a’naaqihim aghlaalan fahiya ilaa l-adzqaani fahum muqmahuun
9 waja’alnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan fa-aghsyaynaahum fahum laa yubshiruun
—–
Supaya tidak terlihat oleh musuh.
Dari Ikrimah r.a beliau bercerita:Ada beberapa orang musyrik dari kalangan kaum Quraisy telah berkata satu sama lain:”Sungguh seandainya aku melihat Muhammad,niscaya aku akan berbuat padanya begini…dan begini…..Maka Nabi shallallahu alaihi wassalam mendatangi mereka sedangkan mereka masih dalam sebuah perkumpulan di dalam masjid.Kemudian Nabi shallallahu alaihi wassalam berdiri di atas mereka seraya membaca surat Yasin sampai pada ayat فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (ayat 1-9) Selanjutnya Beliau mengambil debu ,lantas di taburkan ke atas kepala orang-orang musyrik tersebut,namun anehnya tidak ada seorangpun dari mereka yang bisa mengangkat pandangannya untuk melihat Nabi shallallahu alaihi wassalam ataupun berbicara walaupun sepatah kata.Kemudian Nabipun terus berjalan meninggalkan mereka.Lantas merekapun mengibas-ngibaskan debu dari rambut kepala dan dari jenggot mereka sambil bersumpah:”Demi Alloh! Kami tidak mendengar.Demi Alloh! Kami tidak melihat.Demi Alloh!Kami telah kehilangan akal kami”. (HR.AbdurRozzaq,Ibnu Humaid,dan Ibnu Mundzir)
—–
FADHILAH SURAT AT-TAUBAH AYAT: 128-129
128 laqad jaa-akum rasuulun min anfusikum ‘aziizun ‘alayhi maa ‘anittum hariishun ‘alaykum bilmu/miniina rauufun rahiim
129 fa-in tawallaw faqul hasbiyallaahu laa ilaaha illaa huwa ‘alayhi tawakkaltu wahuwa rabbu l’arsyi l’azhiim
—–
1.Untuk mengobati patah tulang.
Dari Muhammad bin Ka’ab rah.a beliau bercerita:”Ada sebuah pasukan perang telah di kirim menuju arah Romawi.Tiba-tiba salah seorang dari mereka telah terjatuh dari kudanya sehingga menyebabkan tulang pahanya patah.Karena pasukan merasa tidak mampu untuk membawa laki-laki tersebut(akhirnya mereka meninggalkannya),kemudian menambatkan kuda miliknya di dekatnya dengan meninggalkan sedikit perbekalan berupa makanan dan minuman untuknya.Ketika mereka telah pergi meninggalkannya sendirian,tiba-tiba datanglah seseorang menuju ke arahnya,kemudian dia bertanya:”Mengapa kamu di sini?”Maka laki-laki itupun menjawab:”Tulang pahaku patah,akhirnya aku di tinggalkan sendirian oleh teman-temanku”.Maka orang tadi berkata lagi:”Letakkanlah tanganmu di tempat di mana kamu merasakan sakit ! Kemudian ucapkanlah doa ini:
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(surat At-Taubah ayat:129)“.Maka diapun meletakkan tangannya ,lantas membaca ayat tersebut.Dan ternyata dia langsung sembuh di tempat itu juga dan langsung mengendarai kudanya.Dan akhirnya diapun bisa mengejar teman-temannya(HR.Abu Syaikh)
2.Tidak akan di timpa kesusahan,aman dari perampokan,dan di selamatkan dari terhanyut di dalam air.
Dari Hasan Basri rah.a berkata:”Barangsiapa pada waktu pagi hari membaca:
حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ,sebanyak 7 kali,maka pada hari itu sekaligus malam harinya,dia tidak akan di timpa kesusahan,perampokan dan hanyut(tenggelam) dalam air.(HR.Ibnu Najjar)
3.Alloh Ta’ala akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang menyusahkannya baik urusan dunia maupun urusan akhirat.
Dari Abu Darda’ r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa pada waktu pagi hari dan sore hari membaca: حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ sebanyak 7 kali,maka Alloh Ta’ala akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang menyusahkannya(ya’ni baik urusan dunia maupun akhirat).Sama saja dia mengucapkan kalimat tersebut dengan sungguh-sungguh ataupun tanpa ada kesungguhan”.(HR.Abu Daud)
4.Di selamatkan dari mati tertimpa bangunan,tenggelam,terbakar,dan pukulan besi.
Dari Muhammad bin Bakkar rah.a,beliau berkata:”Barangsiapa selalu membaca ayat : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ….sampai akhir surat(At-Taubah ayat:128-129),maka dia tidak akan mati dalam keadaan tertimpa bangunan,tenggelam,terbakar,dan pukulan besi”.(Kitab Ihya’-Takhrij Syekh ‘Iroqi)
—–
FADHILAH AKHIR SURAT AL MU’MINUN AYAT:115-118
115 afahasibtum annamaa khalaqnaakum ‘abatsan wa-annakum ilaynaa laa turja’uun
116 fata’aalaallaahu lmaliku lhaqqu laa ilaaha illaa huwa rabbu l’arsyi lkariim
117 waman yad’u ma’allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fa-innamaa hisaabuhu ‘inda rabbihi innahu laa yuflihu lkaafiruun
118 waqul rabbi ighfir warham wa-anta khayru rraahimiin
—–
1. Untuk mengobati orang kesurupan.
Dari Ibnu Mas’ud r.a,sesungguhnya beliau telah membacakan ayat ini:” أَفَحَسِبْتُمْ …..sampai akhir surat(surat Al Mu’minun ayat 115-118)di telinga orang yang kesurupan.Dan ternyata langsung sembuh.(Ketika kejadian ini sampai pada Nabi shallallahu alaihi wassalam)maka baginda Nabi shallallahu alaihi wassalam bertanya kepadanya”Apa yang kamu baca di telinganya?”Ibnu Mas’ud r.a akhirnya menceritakan apa yang telah di baca di telinga orang tersebut.Kemudian Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam genggaman-Nya,sungguh seandainya ada seorang laki-laki yang ahli yakin membaca ayat tersebut di atas gunung ,niscaya gunung tersebut akan hancur lebur”.(HR.Tirmidzi,Hakim,Abu Ya’la)
2. Menang dalam pertempuran dan pulang dalam keadaan selamat serta membawa harta rampasan/ghonimah.
Dari Muhammad bin Ibrohim bin Harits At Taimi dari ayahnya,beliau bercerita:Bahwasanya Rasululloh shallallahu alaihi wassalam telah mengirim kami dalam sebuah rombongan pasukan perang,dan beliau memerintahkan supaya kami selalu membaca ayat ini:” أَفَحَسِبْتُمْ …sampai akhir surat(surat Al Mu’minun ayat:115-118) setiap masuk waktu pagi dan sore .Maka kamipun selalu membaca ayat tersebut(selama dalam perjalanan).Maka akhirnya kami mendapat kemenangan dan harta rampasan serta pulang dalam keadaan selamat.(HR.Ibnu Sunni,Ibnu Mandah,Abu Nu’aim)
—–
FADHILAH KHUSUS AKHIR SURAT HASYR AYAT:21-24
21 Law anzalnaa haazal quraana ‘alaa jabilil lara aytahuu khaashi’am muta saddi’am min khashiyatil laah; wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaruun
22 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwa ‘Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Raheem
23 Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Qudduusus-Salaamul Muminul Muhaiminul-‘aAziizul Jabbaarul-Mutakabbir; Subhaanal laahi ‘Ammaa yushrikuun
24 Huwal Laahul Khaaliqul Baari ‘ul Musawwir; lahul Asmaaa’ul Husnaa; yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal ‘Aziizul Hakiim
—–
1. Merupakan obat dari segala macam penyakit kecuali mati.
Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda kepada Abdulloh bin Mas’ud r.a:”Letakkanlah tanganmu di atas kepalamu! Karena sesungguhnya Jibril a.s pada waktu menurunkan ayat tersebut dia berkata kepadaku:”Letakkanlah tanganmu di atas kepalamu! Karena sesungguhnya ayat ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian”.(HR.Khotib Al Baghdadi)
2. Terlindungi dari ganguan jin.
Dari Abu Ayyub Al Anshori r.a bahwasanya beliau mempunyai satu tempat pengeringan korma di rumahnya,tiba-tiba beliau mendapatkan korma-korma yang ada di tempat pengeringan tersebut telah berkurang.Maka di saat malam tiba,beliaupun mengawasi korma-kormanya.Tiba-tiba beliau mendengar suara kedatangan seseorang,maka beliaupun langsung bertanya kepadanya:”Siapa kamu?”,orang itupun menjawab:”Saya adalah seorang laki-laki dari golongan jin.Kami datang ke rumah ini karena kami telah kehabisan bekal,maka akhirnya kami mengambil sebagian dari korma-korma kalian.Dan Alloh Ta’ala tidak akan mengurangi korma kalian sedikitpun”.Kemudian Abu Ayyub r.a berkata kepada jin tersebut:”Kalau memang engkau jujur,coba tunjukkan tanganmu kepadaku!”.Maka jin itupun menunjukkan tangannya kepada Abu Ayyub r.a ,ternyata tangan jin tersebut di penuhi dengan bulu.hampir mirip dengan kaki depannya anjing.Abu Ayyub r.a kemudian berkata kepadanya:”Korma-korma kami yang telah engkau ambil sudah kami halalkan.Sekarang maukah kau beritahukan kepada kami(golongan manusia) mengenai doa yang paling utama dan paling ampuh untuk melindungi diri kami dari gangguan jin?”,jin itupun menjawab :”Doa yang paling utama untuk melindungi diri kalian dari gangguan kami adalah beberapa ayat yang terdapat dalam akhir surat Al Hasyr”.(HR.Ibnu Marduwaih)
3. Jika meninggal maka Alloh Ta’ala akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan .
Dari Anas r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca akhir surat Al Hasyr,kemudian dia meninggal pada siang atau malam harinya,maka Alloh Ta’ala akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan”.(HR.Ibnu Marduwaih)
4. Akan dihitung mati syahid.
Dari Anas r.a bahwasanya Rosululloh shallallahu alaihi wassalam memerintahkan kepada seorang laki-laki setiap dia hendak berbaring di tempat tidurnya,untuk membaca akhir surat Al Hasyr.Kemudian beliau bersabda:”Apabila engkau mati,maka engkau mati sebagai syahid”.(HR.Ibnu Sunni dan Ibnu Marduwaih)
5. Untuk memaqbulkan doa.
Dari Muhammad bin Hanafiah rah.a sesungguhnya Baro’ bi Azib r.a telah berkata kepada Ali bin Abi Tholib r.a:”Saya minta kepada engkau atas nama Alloh Ta’ala,agar engkau mengkhususkan aku dengan sebaik baik doa,yang mana Rosululloh shallallahu alaihi wassalam telah mengkhususkan engkau dengan doa tersebut.Bahkan itu adalah doa yang telah di khususkan oleh malaikat Jibril untuk Baginda Nabi shallallahu alaihi wassalam dari sebagian yang telah di wahyukan oleh Alloh Yang Maha Rohman kepada Nabi shallallahu alaihi wassalam.Ali r.a berkata:”Wahai Baro’! Apabila engkau menginginkan untuk berdoa’ kepada Alloh Ta’ala dengan menggunakan Ismul A’dzom(Nama Alloh Yang Paling Agung)maka bacalah sepuluh ayat pertama surat Al Hadid dan akhir surat Al Hasyr,kemudian ucapkan:”Wahai Dzat yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang telah di sebutkan pada ayat di atas…,dan tidak ada seorangpun yang memiliki sifat-sifat seperti itu kecuali hanya Engkau.Saya memohon kepada-Mu agar Engkau menunaikan permohonanku”.Wahai Baro’! Demi Alloh,seandainya engkau berdoa’ keburukan untukku dengan doa ini,niscaya Alloh akan menenggelamkan saya ke dalam bumi”.(HR.Abu Ali Abdurrohman bin Muhammad An-Naisaburi).
6. Alloh akan mengirimkan 70.000 malaikat kepadanya untuk mengusir setan baik dari golongan jin maupun manusia darinya.
Dari Abu Umamah r.a Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa yang minta perlindungan kepada Alloh Ta’ala dari gangguan setan(ya’ni dengan membaca A’UDZUBILLAHI MINASSYAITHONIRROJIM) sebanyak 3 kali,kemudian dia membaca akhir surat dari surat Al Hasyr,niscaya Alloh Ta’ala akan mengirim 70.000 malaikat kepadanya untuk mengusir setan baik dari golongan jin maupun manusia darinya.Apabila dia membacanya di waktu malam maka dia akan di jaga sampai pagi.Dan apabila dia membacanya di waktu pagi ,maka dia akan di jaga sampai sore hari”. (HR.Ibnu Marduwaih)
7. Dapat jaminan masuk syurga.
Dari Abu Umamah r.a Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca penutup surat Al Hasyr pada waktu malam atau siang,kemudian dia mati pada waktu malam atau siang harinya,maka wajib baginya masuk syurga”.(HR.Ibnu Addi,Ibnu Marduwaih,Khotib dan Baihaqi)
8. Alloh akan menugaskan 1000 malaikat yang akan memohonkan pengampunan untuknya.
Dari Ma’qil bin Yassar r.a bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa yang pada waktu pagi membaca:”A’UDZU BILLAAHI SAMI’IL ‘ALIIM MINASSYAITHONIRROJIM sebanyak 10 kali,maka Alloh akan menugaskan 1000 malaikat kepadanya yang akan selalu memohonkan pengampunan untuknya sampai sore hari.Dan apabila dia mati pada hari itu,maka dia mati sebagai syahid.Dan barangsiapa membaca do’a dan ayat tersebut pada waktu sore,maka dia akan mendapatkan keutamaan/fadhilah sebagaimana ketika dia membacanya di waktu pagi.(HR.Ahmad,Darimi,Tirmidzi)
9. Dapat mengejar/menambal amalan-amalan dia yang terlewatkan pada malam harinya.
10. Akan mendapatkan penjagaan dari Alloh.
Dari Utbah r.a beliau berkata:”Para shahabat Nabi shallallahu alaihi wassalam r.anhum telah menceritakan kepada kami bahwasanya barangsiapa yang membaca penutup surat Al Hasyr pada waktu pagi ,maka berarti dia telah mengejar(menambal)amalan-amalan dia yang terlewatkan pada malam harinya.Dan dia akan dijaga oleh Alloh Ta’ala sampai sore hari.Dan barangsiapa membacanya pada waktu sore,maka berarti dia telah mengejar (menambal)amalan-amalan dia yang telah terlewatkan pada waktu siang hari.Dan dia akan dijaga oleh Alloh Ta’ala sampai pagi hari.Dan apabila dia mati,maka wajib baginya masuk syurga.(HR.Ibnu Dhoris)
11. Termasuk Ismul A’dzom (yang dapat memaqbulkan do’a)
Dari Ibnu Abbas r.anhuma Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Ismul A’dzom terdapat dalam 6 ayat terakhir dari surat Al Hasyr”.(HR.Ad Dailami)
—–
FADHILAH SURAT AL KAFIRUN
1 Qul yaa ayyuhaa alkaafiruuna,
2 laa a’budu maa ta’buduuna,
3 walaa antum ‘aabiduuna maa a’budu,
4 walaa anaa ‘aabidun maa ‘abadtum,
5 walaa antum ‘aabiduuna maa a’budu,
6 lakum diinukum waliya diini.
—–
1.Seakan-akan membaca seperempat al-Qur’an.
Dari Sa’id bin Abil ‘Ash r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Kafirun ,maka seakan-akan dia membaca seperempat Al Qur’an.Dan barangsiapa membaca surat Al Ikhlas ,maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al Qur’ an”.(HR.Thobroni dan Baihaqi)
2.Terselamat dari perbuatan syirik(menyekutukan Alloh)
Dari Ibnu Abbas r.anhuma Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Maukah kutunjukkan satu kalimat yang akan menyelamatkan kalian dari menyekutukan Alloh? Bacalah surat Al Kafirun pada waktu kalian hendak tidur…!(HR.Abu Ya’la,Thobroni)
3.Tidak di hisab di akhirat kelak.
Dari Zaid bin Arqom r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa bertemu Alloh Ta’ala dengan membawa keyakinan yang terdapat dalam dua surat,maka tidak ada hisab(perhitungan amal)baginya,dua surat tersebut adalah surat Al Kafirun dan surat Al Ikhlas”.(HR.Ibnu Marduwaih)
4.Supaya bekalnya dalam perjalanan menjadi barokah dan semakin bertambah banyak.
Dari Jubair bin Muth’im r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam telah bersabda kepadaku:”Wahai Jubair…! Apakah engkau merasa senang,apabila engkau keluar untuk melakukan suatu perjalanan,maka engkau akan menjadi orang yang paling baik keadaannya diantara teman-temanmu dan paling banyak bekalnya?”Akupun menjawab:”Tentu wahai Rasululloh…..!Aku tebus engkau dengan bapak dan ibuku”.Rasululloh shallallahu alaihi wassalam kemudian bersabda:”Bacalah 5 surat ini,yaitu:surat Al-Kafirun,An-Nashr,Al-Ikhlas,Al-Falaq,dan Suat An-Naas,setiap surat mulailah dengan Bismillah”.Jubair kemudian bercerita (mengenai pengalamannya):”Aku adalah seorang yang kaya raya dan banyak hartanya.Dulu aku pernah keluar untuk bepergian.Waktu itu aku adalah orang yang paling buruk keadaannya dan paling sedikit bekalnya (di antara teman-temanku).Semenjak Rasululloh shallallahu alaihi wassalam mengajarkan kepadaku doa-doa berupa surat-surat tersebut,maka aku tidak pernah berhenti untuk membacanya.Sampai akhirnya aku menjadi orang yang paling baik keadaannya dan paling banyak bekalnya hingga aku kembali dari perjalananku.(HR.Abu Ya’la)
—–
FADHILAH SURAT AL IKHLAS
1 Qul huwa allaahu ahadun,
2 allaahu shamadu,
3 lam yalid walam yuuladu,
4 walam yakun lahu kufuwan ahadun.
—–
1. Seakan akan dia telah membaca sepertiga Al Qur’an.
Dari Ubay bin Ka’ab r.a Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas,seakan-seakan dia telah membaca sepertiga Al Qur’an”.(HR.Abu Ubaid,Ahmad,Nasa’I )
2. Kecintaan terhadap surat Al Ikhlas dapat memasukkan ke dalam syurga.
Dari Anas r.a beliau berkata:Ada seorang laki-laki telah datang kepada Rosululloh shallallahu alaihi wassalam kemudian berkata:”Sesungguhnya saya sangat mencintai surat Al Ikhlas”.Kemudian Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Kecintaanmu terhadap surat tersebut akan memasukkan dirimu ke dalam syurga”.(HR.Ahmad,Tirmidzi,Baihaqi)
3. Bila surat Al Ikhlas di baca 200 kali maka Alloh Ta’ala akan mencatat untuknya 1500 kebaikan,dan akan menghapus dosanya selama 50 tahun,kecuali kalau dia punya hutang.
Dari Anas r.a Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa tiap hari membaca surat Al Ikhlas sebanyak 200 kali,maka Alloh Ta’ala akan mencatat untuknya 1500 kebaikan,dan akan menghapus dosanya selama 50 tahun,terkecuali kalau dia punya hutang”.(HR.Tirmidzi,Abu Ya’la)
4. Bila rajin membaca surat Al Ikhlas baik dalam keadaan berdiri,duduk,dan berjalan,baik di waktu malam ataupun di waktu siang,maka ketika dia meninggal Alloh Ta’ala akan mengutus 70.000 malaikat untuk mensholatinya.(HR.Baihaqi)
5. Bila surat Al Ikhlas dibaca 50 kali maka Alloh Ta’ala akan meninggikan 50.000 derajat untuknya,dan menghapus 50.000 kesalahannya,serta mencatat untuknya 50.000 kebaikan.(HR.Baihaqi)
Dari Anas r.a beliau berkata:Sewaktu kami bersama Rasululloh shallallahu alaihi wassalam di Tabuk,tiba-tiba kami melihat matahari terbit dengan sorot dan sinar yang belum pernah kita lihat sebelumnya,Maka Nabi pun sangat heran melihat kejadian tersebut.Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menjumpai Baginda Nabi shallallahu alaihi wassalam,maka Nabi shallallahu alaihi wassalam langsung bertanya kepada Jibril a.s:”Kenapa matahari(pada hari ini)terbit dengan sorot dan sinar yang belum pernah aku lihat sebelumnya?”Malaikat Jibril menjawab:”Hal ini disebabkan kerena pada hari ini Mu’awiyah bin Mu’awiyah Al Laitsi telah meninggal dunia di Madinah.Kemudian Alloh Ta’ala telah mengutus 70.000 malaikat untuk mensholati jenazahnya”.Nabi shallallahu alaihi wassalam bertanya lagi:”Sebab apa dia telah mendapatkan kehormatan seperti itu wahai Jibril?”Jibril a.s menjawab:”Karena dia rajin membaca surat Al Ikhlas baik dalam keadaan berdiri,duduk,maupun berjalan,baik di waktu malam ataupun di waktu siang.Maka perbanyaklah membaca surat tersebut ! Karena sesungguhnya surat tersebut bercerita mengenai sifat-sifat Tuhanmu”.Dan barangsiapa membacanya 50 kali,maka Alloh Ta’ala akan meninggikan baginya 50.000 derajat,dan menghapus 50.000 kesalahannya,serta mencatat untuknya 50.000 kebaikan.Dan barangsiapa menambah,maka Alloh Ta’ala akan menambah untuknya pula”.Kemudian Jibril a.s menawarkan kepada Nabi shallallahu alaihi wassalam:”Maukah tuan…., bumi ini saya lipat untuk tuan….,sehingga tuan bisa mensholati jenazahnya?”Nabi shallallahu alaihi wassalam menjawab:”Ya silahkan “.(Maka bumipun langsung di lipat oleh Jibril a.s)kemudian Nabi shallallahu alaihi wassalam mensholati jenazahnya.(HR.Baihaqi,Ibnu Sa’ad,dan Ibnu Dhoris)
6. Alloh Ta’ala akan hilangkan kemiskinan dari penghuni rumah itu dan rumah tetangga-tetangganya.
Dari Jarir Al Bajali r.a Rosululoh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas setiap memasuki rumahnya,maka Alloh Ta’ala akan hilangkan kemiskinan dari penghuni rumah tersebut dan juga penghuni rumah tetangga-tetangganya”.(HR.Thobroni)
7. Bila di baca ketika sebelum bepergian sebanyak 11 kali,maka Alloh Ta’ala akan menjaga rumahnya sampai dia kembali.(HR. Ibnu Najjar)
Dari Ali r.a dari Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa yang menghendaki untuk bepergian ,kemudian dia memegang kedua sisi pintu rumahnya,lalu membaca surat Al Ikhlas sebanyak 11 kali,maka Alloh Ta’ala akan menjaga rumahnya sampai dia kembali”.(HR.Ibnu Najjar)
8. Bila surat Al Ikhlas di baca sebanyak 100 kali dalam keadaan suci(telah berwudhu),dengan di awali baca surat Al Fatihah,maka:
a. Alloh Ta’ala akan mencatat untuknya pada setiap hurufnya 10 kebaikan.
b. Alloh Ta’ala akan menghapus darinya pada setiap hurufnya 10 keburukan.
c. Alloh Ta’ala akan menaikkan untuknya pada setiap hurufnya 10 derajat.
d. Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya 100 istana di syurga.
e. Seolah-olah dia telah membaca Al Qur’an sebanyak 33 kali.
Dari Anas r.a bahwasanya Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas dalam keadaan suci sebanyak 100 kali,yang mana sebelumnya di dahului dengan membaca Al Fatihah,maka Alloh Ta’ala akan mencatat untuknya pada setiap hurufnya 10 kebaikan,menghapus darinya 10 keburukan,dan menaikkan untuknya 10 derajat.Dan Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya 100 istana di syurga.Dan seolah-olah dia telah membaca Al Qur’an sebanyak 33 kali.Surat Al Ikhlas merupakan symbol kebebasan dari syirik,bisa untuk mendatangkan malaikat dan bisa juga untuk mengusir syaithon.Dia memiliki suara di sekitar ‘Arsy,selalu menyebut-nyebut orang-orang yang rajin membacanya,sehingga Alloh Ta’ala memandangnya(dengan kasih sayangnya).Dan ketika Alloh Ta’ala telah memandangnya,maka Alloh Ta’ala tidak akan menyiksanya untuk selamanya-lamanya.(HR.Ibnu ‘Adiy,Baihaqi)
9. Bila surat Al Ikhlas di baca 10 kali di setiap selesai sholat fardhu maka:
a. Akan di persilahkan memasuki syuga dari pintu mana saja yang ia kehendaki.
b. Akan di kawinkan dengan bidadari syurga yang mana saja yang dia inginkan.
Dari Jabir bin Abdulloh r.a,Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Ada 3 amalan ,yang mana barangsiapa menghadap Alloh Ta’ala dengan membawa 3 amalan tersebut di sertai dengan iman,maka dia akan di persilahkan memasuki syurga dari pintu mana saja yang dia kehendaki,dan dia akan dikawinkan dengan bidadari yang mana saja yang dia inginkan, 3 amalan tersebut adalah:
a) Memaafkan orang yang telah membunuh anggota keluarganya.
b) Membayar hutang yang tersembunyi(ya’ni tidak ada saksi atas hutangnya,bahkan mungkin orang yang menghutanginya sudah lupa)
c) Setiap selesai sholat fardhu membaca surat Al Ikhlas sebanyak 10 kali.
Maka Abu Bakar r.a bertanya kepada Rasululloh shallallahu alaihi wassalam:”Bagaimana kalau yang dikerjakan hanya salah satu saja ya Rasululloh?Rasululloh shallallahu alaihi wassalam menjawab:”Walaupun yang dikerjakan hanya salah satu saja dari amalan-amalan tersebut”.(HR.Abu Ya’la)
10. Bila surat Al Ikhlas di baca pada waktu sakit yang akhirnya menyebabkan kematiannya,maka dia tidak akan di tanya di dalam kuburnya,dia akan terselamat dari fitnah-fitnah kubur .Dan pada hari kiamat nanti para malaikat akan membawanya di atas sayapnya,sehingga melewati sirot sampai ke dalam syurga.
Dari Abdulloh bin Syukhoir r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas pada waktu sakit yang akhirnya menyebabkan kematiannya,maka dia tidak akan di tanya di dalam kuburnya,dia akan terselamat dari fitnah-fitnah kubur.Dan pada hari kiamat nanti para malaikat akan membawanya di atas sayapnya,sehingga melewati sirot sampai ke dalam syurga”. (HR.Thobroni,Abu Nu’aim)
11. Pahala surat Al Ikhlas:
a) Bila di baca 1 kali maka: Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya.
b) Bila di baca 2 kali maka: Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya dan keluarganya.
c) Bila di baca 3 kali maka: Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya,keluarganya,dan tetangga-tetangganya”.
d) Bila di baca 12 kali maka: Allloh Ta’ala akan membangunkan untuknya 12 istana di syurga.
e) Bila di baca 20 kali maka:(di akhirat) kelak dia akan di dekatkan dengan para Nabi sebagaimana dekatnya antara jari tengah dengan jari telunjuk.
f) Bila di baca 100 kali maka: Alloh Ta’ala akan mengampuni doa-dosanya selama 25 tahun,kecuali dosa yang berkaitan dengan hutang dan pembunuhan.
g) Bila di baca 200 kali maka: Alloh Ta’ala akan mengampuni dosanya selama 50 tahun.
h) Bila di baca 400 kali maka: ia mendapatkan pahalanya 400 orang mati syahid.
i) Bila di baca 1000 kali maka: ia tidak mati sehingga bisa melihat kedudukannya (tempat tinggalnya) di syurga atau di tampakkan padanya tempat tinggalnya di syurga.
Dari Anas r.a Rosululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1 kali,maka Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya,barangsiapa membacanya 2 kali,maka Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya dan keluarganya,barangsiapa membacanya 3 kali maka Alloh Ta’ala akan menganugrahkan keberkahan kepadanya,keluarganya,dan tetangga-tetangganya,barangsiapa membacanya 12 kali maka Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya 12 istana di syurga,barangsiapa membacanya 20 kali maka (di akhirat)kelak dia akan di dekatkan dengan para Nabi sebagaimana dua jari ini(Nabi memberi isyarat dengan menggabungkan jari tengah dengan jari telunjuk ),barangsiapa membacanya 100 kali maka Alloh Ta’ala akan mengampuni dosa-dosanya selama 25 tahun kecuali dosa yang berhubungan dengan hutang dan pembunuhan,barangsiapa membacanya 200 kali maka Alloh Ta’ala akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun,barangsiapa membacanya sebanyak 400 kali maka dia telah mendapatkan pahala 400 orang mati syahid yang mana masing-masing dari mereka kudanya terbunuh dan dia sendiri gugur dalam medan pertempuran,dan barangsiapa membacanya 1000 kali maka dia sekali-kali tidak akan mati sehingga dia bisa melihat kedudukannya(tempat tinggalnya)di syurga atau ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya di syurga.(HR.Al Hafidz Abu Muhammad Hasan bin Ahmad As-Samarqandi)
12. Bila surat Al Fatihah dan surat Al Ikhlas di baca ketika memasuki rumah,maka Alloh Ta’ala akan menghilangkan kemiskinan darinya,dan akan mencurahkan keberkahan-keberkahan ke dalam rumahnya,sehingga keberkahan-keberkahan tersebut akan melimpah kepada tetangga-tetangganya.
Dari Abu Hurairah r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa memasuki rumahnya kemudian membaca surat Al Fatihah dan surat Al Ikhlas,maka Alloh akan menghilangkan kemiskinan darinya dan akan mencurahkan keberkahan-keberkahan ke dalam rumahnya ,sehingga keberkahan –keberkahan tersebut akan melimpah kepada tetangga-tetangganya”.(HR.Al Hafidz Abu Muhammad Hasan bin Ahmad As Samarqandi)
13. Bila surat Al Ikhlas di baca 30 kali,niscaya Alloh Ta’ala akan mencatat baginya kebebasan dari neraka,keamanan dari adzab dan siksa,serta kesejahteraan di hari yang menggetarkan jiwa(ya’ni hari kiamat).
Dari Anas r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 30 kali niscaya Alloh Ta’ala akan mencatat baginya kebebasan dari neraka,keamanan dari adzab dan siksa,serta kesejahteraan di hari yang menggetarkan jiwa(ya’ni pada hari kiamat)”.(HR. Abu Muhammad Hasan bin Ahmad As Samarqandi)
14. Bila surat Al Ikhlas di baca 10 kali setelah sholat shubuh,maka pada hari tersebut tidak ada dosa yang bisa menghancurkannya,dan dia akan dijaga oleh Alloh Ta’ala dari gangguan syetan.
Dari Ali r.a Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa sholat shubuh kemudian dia tidak berbicara (selain dzikrulloh)sehinngga membaca surat Al Ikhlas 10 kali,maka pada hari tersebut tidak akan ada dosa yang bisa menghancurkannya,dan dia akan di jaga oleh Alloh Ta’ala dari (gangguan syetan)(HR. Ibnu Asakir)
15. Untuk memaqbulkan doa.
Dari Muhammad bin Munkadir rah.a bahwasanya Rasululloh shallallahu alaihi wassalam mendengar seorang laki-laki sedang membaca surat Al Ikhlas dengan tartil sampai selesai,maka Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda kepadanya:”Sekarang mintalah kepada Alloh Ta’ala! Pasti permohonanmu akan di perkenankan”.(HR.Said bin Manshur)
16. Bila surat Al Ikhlas di baca 10 kali maka Alloh Ta’ala akan membangunkan sebuah istana untuknya di syurga.
Dari Muadz bin Anas Al Juhani r.a dari Rasululloh shallallahu alaihi wassalam,beliau bersabda:”Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 10 kali,niscaya Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya satu istana di syurga.Maka Umar r.a kepada Nabi shallallahu alaihi wassalam:”Kalau begitu alangkah banyaknya istana-istana kita di syurga nanti wahai Rasululloh?”kemudian Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Khozanah (simpanan)Alloh Ta’ala lebih banyak dan lebih utama”.(HR.Ahmad,Thobroni,Ibnu Sunni)
17. Bila di baca ketika sholat sunnah ba’da isya’ 20 kali setelah baca Al Fatihah maka Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya dua istana di dalam syurga yang mana seluruh penghuni syuga ingin melihatnya(karena kagum kepadanya)
Dari Ibnu Abbas r.anhuma Rasululloh shallallahu alaihi wassalam bersabda:”Barangsiapa sholat sunnah dua rokaat selepas sholat isya’,di setiap rokaatnya setelah baca surat Al Fatihah dia membaca surat Al Ikhlas 20 kali ,niscaya Alloh Ta’ala akan membangunkan untuknya dua istana di syurga ,yang mana seluruh penghuni syurga ingin melihatnya(karena kagum kepadanya) (HR. Ibnu Dhoris).
@@@====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)KAPITA SELEKTA RATIB

RATIB AL-KUBRA
Susunan : Al-Imam al-Ghauts al-Habib Thaha bin Hasan bin Yahya Ba’Alawy

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Al-Fatihah…

Huwallaahul-ladzii laa ilaaha illaa huwa `alimul ghaybi wasy-syahadati huwar rahmaanur rahiim.
Huwallaahul-ladzii laa ilaaha illaa huwal malikul qudduusus salaamul mu’minul muhayminul `aziizul jabbarul mutakabbir, subhaanalaahi `amma yusyrikuun.
Huwallahul khaliqu bari-ul mushawwiru lahul-asmaul-husna, yu sabbihuu lahu maa fis samaawaati wal ardhi wa huwal `azizul hakiim.

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum La ta’khudzuhu sinatun walaa nawm. Lahu maa fis-samawati wama fil-ardh. Man dzalladzii yasyfa’u `indahu illaa bi-idznih. Ya’lamu maa bayna aydihim wama khalfahum wala yu hiithuuna bisyay-in min ‘ilmihi illaa bima syaa-a. Wasi`a kursiyyuhus samaawaati wal ardha walaa yauuduhu hifzhuhumaa wahuwal –‘aliyyul `azhiim.

Sabbahaa lillaahi maa fis-samaawaati wamaa fil ardhi wahuwal `aziizul hakiim.

Lahu mulkus samaawaati wal ardhi, yuhyii wa yumiitu wa huwa `ala kulli syay-in qadiir.

Huwal awwalu wal aakhiru wazh-zhaahiru wal baathinu wahuwa bikulli syay-in ‘aliim.

Huwalladzii khalaqas samaawaati wal ardha fii sittati ayyaamin tsummastawaa ‘alal `arsy. Ya `lamu maa yaliju fil ardhi wamaa yakhruju minhaa wamaa yanzilu minas samaa’i wamaa ya`ruju fihaa wa huwa ma`akum aynamaa kuntum wallaahu bima ta’maluuna bashiir.

Lahu mulkus samaawaati wal ardhi wa ilallaahi wa turja`ul umuur.

Yuulijul layla fin-nahaari wa yuulijun nahaara fil layli wa huwa `aliimun bidzaatish-shuduur.

Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillaahilladzii khalaqas samaawaati wal ardha wa ja’alazh-zhulumaati wan nuur. Tsummal-ladziina kafaruu birabbihim ya`diluun. Huwalladzii khalaqakum min thiinin tsumma qadlaa ajalan, wa ajalun musamma `indahu tsumma antum tamtaruun.

Wa huwallaahu fis samaawaati wa fiil ardhi ya’lamu sirrakum wa jahrakum wa ya’lamu maa taksibuun.

Laqad jaa-akum rasuulun min anfusikum ‘aziizun `alaihi maa `anittum hariishun `alaykum bil mu’miniina rauufun rahiim.

Fa’in tawallaw faqul hasbiyallaahu laa ilaaha illaa huwa ‘alayhi tawakkaltu wahuwa rabbul `arsyil ‘azhiim.

Allahumma innii ash-bahtu wa amsaytu usyhiduka wa usyhidu hamalata ‘arsyika wa malaaikatika wa jami`i khalqika annaka antallahu laa ilaaha illaa anta wahdaka laa syariikalaka wa anna sayyidanaa Muhammadan shallallaahu `alayhi wa sallama `abduka wa rasuuluka.

Allahu nuurus samaawaati wal ardhi matsalu nuurihi kamisykaatin fihaa mishbaah, al-mishbahu fii zujaajah, azzujaajatu ka-annahaa kawkabun durriyyun yuuqadu min syajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa syarqiyyatin walaa gharbiyyah. Yakaadu zaytuhaa yudhi-‘u walaw lam tamsas-hu naar. Nuurun ‘alaa nuur, yandillaahu li nuurihi man yasyaa-u, wa yadhribullaahul amtsaala linnaasi wallaahu bikulli syay-in ‘aliim.

Subhanallaahi wal hamdulillaahi walaa ilaaha illallaahu wallahu akbar. (3 x)

Subhanallaahi wa bihamdihi subhanallaahil `azhiim. (3 x)

Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nasyrah laka shadrak. Wawadha`naa `anka wizrak.
Alladzii anqadha zhahraka.
Wa rafa`naa laka dzikrak.
Fainna ma’al `usri yusran inna ma’al `usri yusra.
Fa idzaa faraghta fanshab wa ilaa rabbika farghab.

Radhiina billaahi rabban wabil islaami dinaa wabi sayyidinaa Muhammadin shallalaahu ‘alaihi wasallama nabiyyan wa rasuula..(3 x)

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidina Muhammad. Kamaa shalayta ‘alaa sayyidina Ibraahim wa sayyidina Ibraahim, wabárik ’alaa sayyidinaa
Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad kamaa barakta ‘alaa sayyidinaa Ibraahim wa sayyidinaa Ibraahim fil `aalamina innaka hamidun majid.

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin `abdika wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummiyyi wa `alaa alihi wa shahbihi wa sallim. (3 x)

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin, Allahumma shalli `alayhi wa sallim. (3 x)

Allahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammadin `abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa alihi wa shahbihi wa baarik wa sallim ‘adada maa `alimta wa zinata maa `alimta wa mil-a maa `alimta. (3 x)

Allahumma innii as-aluka bika an tu
shalliya ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa saaril anbiyaai wal mursalin wa ‘alaa alihim wa shahbihim ajma’in wa an taghfira li fiimaa madhaa wa tahfazhani fimaa baqiy. (3 x)

Laailaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh-zhaalimiin.

Fastajabnaa lahu wanajjaynaahu minal ghammi, wa kadzaalika nunjil mu’miniin.

Walaw annahum idz zhalamuu anfusahum ja-uuka fastaghfarullaaha wastaghfara lahumur rasuulu lawajadullaaha tawwaaban rahiima.

Rabbaana laa tuzigh qulubanaa ba’da idz hadaytanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab.

Rabbanaghfirlii wa liwaalidayya walil mu’miniina yawma yaquumul hisaab.

Rabbanaghfir lanaa wa li ikhwaani nalladziina sabaquuna bil iimaani walaa taj’al fii quluubinaa ghillan lilladziina aamanu rabbanaa innaka ra’uufur rahiim.

Ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal mashiir. Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus`aha lahaa maa kasabat wa ‘alayhaa maktasabat rabbanaa laa tuaakhidznaa in nasiinaa aw akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil `alaynaa ishran kamaa hamaltahu `alalladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi wa`fu `annaa waghfir lanaa warhamnaa anta mawlaanaa fanshurnaa `alal qawmil kaafiriin.

Allahummaghfirlii wa liwaalidayya wa lil mu’miniina wal mu’minaat wal muslimiina wal muslimaat al-ahyaai minhum wal amwaat. (3 x)

Allaahummaghfir ummata sayyidinaa Muhammad shallallaahu `alayhi wa aalihi wa sallam.
Allaahummarham ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu `alayhi wa aalihi wa sallam
Allaahuma ashlih ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu `alayhi wa aalihi wa sallam.
Allaahumastur ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu `alayhi wa aalihi wa sallam,
Allaahummajbur ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam. (3 x)

Fain tawalaw faqul hasbiyallaahu la ilaha illaa huwa `alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul ‘arsyil `azhiim. (7 x)

Hasbunallaah wa ni`mal wakil. (7 x)

Laa hawla walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil `azhiim. (3 x)

Yaa hayyu yaa qayyuum bika astaghitsu laa ilaaha illaa anta. (3 x)

Yaa lathiif. (129 x)

Yaa ‘alliyyu yaa kabiiru yaa ‘aliimu yaa qadiiru yaa samii`u yaa bashiir ya lathiifu ya khabiir…(3 x)

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa aali sayyidinaa Muhammadin wa bihaqqi sayyidinaa Muhammadin wa aali sayyidinaa Muhammadin an takfiyanaa syarra maa nakhaafu wa nahdzar. (3 x)

Yaa hafiizhu yaa nashiiru yaa wakiilu yaa Allaah. (3 x)

A’uuduzu bikalimaatillaahit tammaati min syarri maa khalaq. (3 x)

Bismillaahilladzii laa yadhurru ma’asmihi syay-un fil ardhi walaa fis samaai wahuwas sami`ul ‘aliim. (3 x)

Hasbiyallaahu lidiinii, hasbiyallaahu limaa ahammanii, hasbiyallaahu liman baghaa `alayya, hasbiyallaahu liman hasadanii, hasbiyallaahu liman kaadanii bisuuin hasbiyallaahu `indal mawt, hasbiyallaahu `indal mas-alati fil qabri, hasbiyallaahu `indal mas-alati fil mizaan, hasbiyallaahu `indal hisaab, hasbiyallaahu Indash-shiraath, hasbiyallaahu laa ilaha illaa anta huwa ‘alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib.

Yaa dzal jalaali wal ikraam amitnaa ‘alaa diinil Islam. (7 x)

Allaahumma laa tukhzinii yawma yub`atsuun yawma laa yanfa`u maalun wala banuun illaa man atallaaha biqalbin saliim. (3 x)

Allaahumma innaa nas-aluka ridhaaka wal jannah wa na’uudzu bika min sakhathika wan naar. (3 x)

Yaa ‘alimas-sirri minnaa laa tahtikis sitra aannaa wa ‘aafina wa `fu ‘annaa wa kun lanaa haytsu kunnaa. (3 x)

Yaa Allaah bihaa yaa Allaah bihaa yaa Allaahu bihusnil khaatimah. (3 x)

Allaahummaf’al bii wa bihim ‘aajilan wa aajilan fid dini wad dunyaa wal aakhirah, maa antalahu ahlun walaa taf’al binaa yaa mawlaanaa maa nahnu lahu ahlun innaka ghafuurun haliimun jawwaadun kariimun rauufun rahiim. (3 x)

Yaa lathiifan bikhalqihi yaa ‘aaliiman bikhalqihi yaa khabiiran bikhalqihi ulthuf binaa yaa lathiif yaa ‘aliim yaa khabiir. (3 x)

Laa ilaaha illallaah almalikul haqqul mubiin. (10 x, 25 x, 50 x, atau 100 x)
Muhammadur Rasuulullah shadiqul wa’dil aamiin.

Shallallaahu ‘alayhi wa sallama fii kulli lamhatin wa nafasin ‘adada maa wasi’a ‘ilmullaah.

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Mu
hammadin alladzii mala-at qalbuhu min jalaalika wa ‘aynuhu min jamaalika fa-ashbaha farhan wa suruuran muayyadan manshuuran wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallim tasliiman katsiiran. Walhamdulillaahi ‘alaa dzaalik.

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin bahri anwaarika wa ma’dini asraarika wa lisaani hujjatika wa ‘uruusyi mamlakatika wa imaama hadhratika wa thiraazi mulkika wa khazaa-ini rahmatika wa thariiqi syarrii’atika al-mutaladzdzi-dzi bitawhiidika insaani `aynil wujuud was-sababi fi kulli mawjuud, ayni a’yaani khalqika al-mutaqaddimi min nuuri dhiyaa-ika shalaatan taduumu bidawaamika wa tabqaa bibaqaaika, la muntahaa lahaa duuna ‘ilmika shalatan turdhiika wa turdhiihi wa tardhaa bihaa ‘annaa yaa rabbal ‘aalamiin.

Allaahumma shalli `alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatan takuunu laka bihaa ridhan walihaqqihi adaa-a. (3 x)

Allaahumma shalli ’alaa sayyidina Muhammadin shalaatan tahabu lanaa minhu akmalal imdaadi wa fawqal muraad fii darid dunyaa wafii daaril ma’aad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallim wa baarik biqadri azhamati dzaatika ‘adada maa ‘alimta wa zinata maa ‘alimta wa mil-a maa `alimta. (1 x, 3 x, atau 10 x)

Allahumma shalli `alaa sayyidinaa Muhammadin annabiyyil ummiyyil habiibil ‘aalil qadril ‘azhiimil jaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa barik wasallim. (10 x atau 100 x)

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu dzaakiran habiiban wa mudzakiran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu ahmad wa Muhammadan wa sayyidan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu shaabiran nabiyyan wa murakkiban sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu ghaaliban wa rahiiman wa haliiman sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu `aaqiban kariiman wa hakiiman sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu `adlan jawwaadan wa muzzammilan sayyidina Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu qaasiman mahdiyyan wa haadiyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu syakuuran wa hariishan wa muddats-tsiran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu qaaiman hafiyyan wa `abdallaah sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu syaahidan wa bashiiran wa mahdiyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu baahiyan nuuran wa makkiyyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu syaakiran wa waliyyan wa nadiiran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu thaahiran shafiyyan wa mukhtaaran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu burhaanan shahiihan wa syariifan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu musliman rauufan wa rahiiman sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu mu’minan ‘aliiman wa madaaniyyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allahumma shalli ‘alaa man sammaytahu qayyiman mahmudan wa haamidan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu mish-baahan aamiran wa naahiyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Wa shallallaahu ‘alayhi wa aalihi wa shahbihi wa azwaajihi wa dzurriyyaatihi wa ahli baytihi wa radhiyallaahu ‘an kulli shahaabati ajma’iin.

Bismillahirrahmanirrahim
Qul Huwallaahu ahad. Allaahush shamad. Lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad.(3x)

Bismillahirrahmanirrahim
Qul a’uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wamin syarri ghaassiqin idzaa waqab. Wamin syarrin naffaatsaati fil ‘uqad. Wamin syarri haasidin idzaa hasad.

Bismillahirrahmanirrahim
Qul a’uudzu birabbinnaas, malikin naas, ilaahinnaas, min syarril waswaasil khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurrinnaas minal jinnati wannaas.

Al-faatihah ilaa ruuhi habiibinaa wa syafi’ina rasuulillah Muhammadibni Abdillaah shallallaahu ‘alayhi wa sallama wa aalihi wa ash-haabihi wa dzurriyyaatihi annallaaha yu’li darajaatihim fil jannati wa yanfa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihi fid dini wad dunyaa wal aakhirah. Wayaj’alunaa min hizbihim wa yarzuqanaa mahabatahum wayatawaffaanaa ‘alaa millatihim wa yahsyurunaa fii zumratihim Al-faatihah.

Al-faatihah ilaa ruuhi sayyidina al-faqih al-muqaddami muhammad ibni Ali Baa Alawii, wa ushuulihi wa furuu`ihim wadzawil huquuqi ‘alayhim ajmaa’in. Annallaaha yaghfiru lahum wayarhamuhum wa yu’li darajaatihim fil jannati wa yan fa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim fid diini wad dunyaa wal aakhirah Al-faatihah.

Al-faatihah ilaa sayyidinal habiib shaahibir raatib sulthaanil awliyaa Al-Habib Thaha bin Hasan bin Yahyaa wa ushuulihi wa furuu’ihim wa dzawil huquuqi ‘alayhim ajma’iin. Annallaaha yaghfiru lahum wayarhamuhum wa yu’li darajaatihim fil jannati wa yanfa’unaa bi asraarihim wa anwarihim wa ‘uluumihim fid diini wad dunyaa wal aakhirah. Al-faatihah.

Tsumma ilaa arwaahil awliyaa wash-shaalihin wal aimmati war raasyidiin tsumma ilaa arwaahi waalidiina wa masyaayikhina wa mu’allimiina wadzawil huquuqi `alayhim ajma’iin. Annallaaha yaghfiru lahum wayarhamuhum wa yu’li darajaatihim fil jannati wa yanfa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumiim fid diini wad dunyaa wal aakhirah. Al-faatihah.

Al-faatihah biniyyatil qabuul wal wushuul wa hushuuli tamaami kulli suul wa ma’muul washalahisy sya’ni zhaahiran wa baathinan fid dini wad dunyaa wal aakhirati daafi’atan likulli syarrin jaalibatan likulli khayrin lanaa waliwaalidinaa wa li awladinaa wa li ahbaabinaa wa masyaayikhina fid dini ma’al luthfi wal ‘aafiyati wa niyyati annallaaha yunawwiru quluubanaa wa qawaalibanaa ma’at tuqa wal hudaa wal ‘afaafa wal mawta ‘alaa diinil Islaami bilaa mihnatin walamtihaanin bijaahi sayyidi waladi Adnaan, jaami’atan likulli niyyatin shaalihatin wa ziyaadatin wa mahabbatin fii syarafil habiibi Muhammadin shallallaahu ‘alayhiwa sallama wa‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam. Al-faatihah.

Doa
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin. Hamdan yu-waafii ni’amahu wa yukaafii maziidahu. Yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghii lijalaali wajhika wa azhiimi sulthaanik, subhaanaka laa nuhshii tsanaan ‘alayka kamaa atsnayta ‘alaa nafsika falakal hamdu hattaa tardhaa walakal hamdu idzaa radhiiyta walakal hamdu ba’dar ridhaa.

Subhaanaka laa nuhsii tsanaa-an ‘alaika anta kama atsnaita’alaa nafsika falakal hamdu hatta tardlaa wa lakal hamdu idzaa radliita wa lakal hamdu ba’dar ridlaa.

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil awaalin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil aakhirin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fin-nabiyyin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mursaliin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mala illa yaumid-diin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fii kulli waqtin wahiin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin hatta taritsal ardla waman ‘alaihaa wa anta khairul waaritsiina.

Allaahumma innaa nastahfizhuka wa nastawdi’uka adyaananaa wa abdaananaa wa anfusanaa wa ahlanaa wa awlaadanaa wa amwaalanaa wa kulla syay-in a`thaytanaa.

Allaahummaj’alnaa wa iyyaahum fii kanafika wa amaanika wa jiwaarika wa iyaadzika min kulli syaythaanin mariid, wa jabbaarin ‘aniid wa dzii `aynin wa dzii baghyin wa min syarri kulli dzii syarrin, innaka ‘alaa kulli syay-in qadiir.

Allaahumma aj’alnaa bil ‘aafiyati was salaamah wa haqqiqnaa bit taqwaa wal istiqaamah wa a’idznaa min muujibaatin nadaamah fil haali wal ma-aal, innaka samii’ud duaa.

Allaahummaghfir lanaa wa liwaalidiinaa wa awladiinaa walimasyaayikhina fid diini wa limu`allimiinaa wa ash-haabinaa waman ahabbanaa fika wali jami’il muslimiina wal muslimaat wal mu’miniinan wal mu’minaat.

Washallillaahumma bijamaalika wa jalaalika ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ajma’iin.

Warzuqnaa kamaalal mutaaba’ati lahu zhaahiran wa baathinan yaa arhamar raahimiin bifadhli subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘ammaa yashifuun, wasalaamun ‘alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin.
Terjemahan ;
“ Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ”.
Dialah Allah, yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pe¬murah lagi Maha Penyayang (QS 59: 22).
Dialah Allah, yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, yang Mahasuci, yang Mahasejahtera, yang Mengaruniakan ke¬amanan, yang Maha Memelihara, yang Maha¬perkasa, yang Mahakuasa, yang Memiliki Segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang me¬reka persekutukan (QS 59: 23).
Dialah Allah, yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang Membentuk Rupa, yang Mempunyai Nama-nama yang paling baik. Ber¬tasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Mahaperkasa lagi Maha¬bijaksana (QS 59: 24).
Allah, tidak ada Ilah melainkan Dia, yang Hi¬dup kekal lagi Terus-menerus mengurus (makh¬luk-Nya), Tidak mengantuk dan Tidak tidur. Ke¬punyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang me¬reka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dan ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (OS 2: 255).
Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran-Nya). Dan Dialah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (QS 57: 1).
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu (QS 57: 2).
Dialah yang Awal dan yang Akhir, yang Lahir dan yang Batin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 57: 3).
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia berse¬mayam di atas arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS 57: 4).
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan (QS 57: 5).
Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati (QS 57: 6).
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, yang telah men¬ciptakan langit dan bumi, mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mem¬persekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka (QS 6: 1).
Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajalmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (Dia sendirilah yang menge¬tahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu) (QS 6: 2).
Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan (QS 6: 3).
Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin (QS 9: 128).
Jika mereka berpaling dari keimanan, kata¬kanlah, “Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan, yang memiliki arsy yang agung.” (QS 9: 129).
Ya Allah, pada pagi dan sore ini aku menyaksikan diri-Mu dan menyaksikan para pemanggul arasy-Mu serta malaikat-Mu dan semua makhluk-Mu bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, yang tiada Tuhan selain Engkau, yang Sendiri yang Tiada sekutu bagi¬Mu, dan sesungguhnya junjungan kami Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasul¬Mu.
Allah Pemberi cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di da¬lamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang (yang ber¬cahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membim¬bing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehen¬daki, dan Allah memperbuat perumpamaan-per¬umpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 24: 35).
Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar (3 x).
Mahasuci Allah dengan memuji-Nya, dan Mahasuci yang Mahaagung (3 x).

Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (OS 94: 1).
Dan (bukankah) Kami telah menghilangkan darimu bebanmu (QS 94: 2), yang memberatkan punggungmu? (QS 94: 3).
Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)¬mu (QS 94:4).
Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (QS 94: 5).
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada ke¬mudahan (QS 94: 6).
Maka, apabila kamu telah selesai (dari se¬suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh¬sungguh (urusan) yang lain (QS 94: 7).
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (QS 94: 8).
Aku rela menjadikan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul (3 x).
Ya Allah, berikanlah berkat rahmat-Mu ke¬pada Nabi Muhammad dan keluarganya seperti Kau berikan kepada Ibrahim dan keluarganya.. Berkahilah Nabi Muhammad serta keluarganya seperti Kau berkahi Nabi Ibrahim dan keluar¬ganya di alam ini, karena sesungguhnya Eng¬kau adalah Dzat yang Maha Terpuji dan Maha¬agung (3 x).
Berilah shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad, hamba-Mu, nabi-Mu, dan rasul-Mu, yang buta huruf (ummi) serta keluarga dan sahabatnya (3 x).
Berilah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Berilah shalawat dan salam untuknya (3 x).
Berilah shalawat, salam, dan berkah-Mu untuk Nabi Muhammad, hamba-Mu, nabi-Mu, dan rasul¬Mu, seorang nabi yang buta huruf, serta untuk keluarga dan sahabatnya, sebanyak, sebaik, dan sepenuh yang Engkau ketahui (3 x).
Ya Allah, aku meminta kepada-Mu agar memberi shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga seluruh nabi dan rasul serta keluarga dan sahabat mereka. Ampunilah aku atas dosaku yang lampau, dan jagalah aku pada masa yang akan datang (3 x).
Tiada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zhalim.
“Maka Kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang ber¬iman (QS 21: 88).
Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.” (QS 4: 64).
(Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada ke¬sesatan sesudah Engkau ben petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau¬lah Maha Pemberi (karunia).” (QS 3: 8).
“Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan ke¬dua ibu-bapakku dan sekalian orang-orang
mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).” (QS 14: 41).
Dan orang-orang yang datang sesudah me¬reka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dan kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengki¬an dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (QS 59:10).
Kami berharap ampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu kami akan kembali.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. la mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerja¬kannya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, jangan¬lah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau be¬bankan kepada kami beban yang berat sebagai¬mana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.YaTuhan kami, janganlah Eng¬kau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ampunilah kami, dan rahmati¬lah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolong¬lah kami terhadap kaum yang kafir”. (QS 2: 286).
Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang¬tuaku serta kaum beriman laki-laki dan perem¬pugh, juga kaum muslimin dan muslimat. (3 x).
Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tutuplah aib umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, leburlah dosa umat Nabi Muham¬mad SAW. Ya Allah, berilah kelapangan kepada umat Nabi Muhammad SAW. (3x)
Jika mereka berpaling (dari keimanan), katakanlah, “Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku ber¬tawakal, dan Dia adalah Tuhan, yang memiliki arsy yang agung (QS 9: 129) (7 x).
Cukuplah Allah menjadi Penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung.” (QS 3: 173) (7 x).
Tiada kekuatan dan daya selain dari Allah, yang Mahatinggi dan Mahaagung (3 x).
Wahai Tuhan, yang Mahahidup dan Maha Berdiri, kepada-Mu aku meminta tolong, tiada Tuhan selain Engkau (3 x).
Wahai Tuhan, yang Mahalembut (129 x).
Wahai Tuhan, yang Mahatinggi; wahai Tuhan, yang Mahabesar; wahai Tuhan, yang Maha Me¬ngetahui; wahai Tuhan, yang Mahakuasa; wahai Tuhan, yang Maha Mendengar; wahai Tuhan, yang Maha Melihat; wahai Tuhan, yang Mahalembut; wahai Tuhan, yang Maha Memperhatikan (3 x).
Ya Allah, berilah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan de¬ngan kebenaran Nabi Muhammad serta keluar¬ganya, agar kami dipelihara dari kejahatan yang kami takuti dan kami khawatirkan (3 x).
Wahai Tuhan, yang Maha Memelihara; wahai Tuhan, yang Maha Menolong; wahai Tuhan, yang Maha Penanggung; ya Allah (3 x).
Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempuma dan keburukan yang diciptakan Allah (3 x).
Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya tidak akan ada sesuatu pun yang bisa memberi bahaya, baik yang ada di atas langit maupun bumi, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat (3 x).
Allah mencukupi agamaku. Allah men¬cukupi atas semua harapanku. Allah men¬cukupiku terhadap orang yang melawanku. Allah mencukupiku dari orang yang hasud kepadaku. Allah mencukupiku atas orang yang ingin mencelakakanku. Allah mencukupi¬ku saat kematianku. Allah mencukupiku saat pertanyaan di kubur. Allah mencukupiku saat pertanyaan di timbangan akhirat. Allah men¬cukupiku ketika perhitungan di akhirat. Allah mencukupiku saat di atas jembatan di akhirat.
Allah mencukupiku bahwa tiada Tuhan selain Dia, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada¬Nya aku kembali.
Wahai Tuhan, yang Mahaagung dan Mulia, matikan kami dalam agama Islam (7 x).
Ya Allah, jangan sedihkan aku pada saat semua makhluk dibangunkan pada hari kiamat, pada saat anak dan harta tak berguna lagi kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat (3 x).
Ya Allah, kami memohon ridha-Mu dan surga, dan aku berlindung kepada-Mu dari amarah-Mu dan neraka (3 x).
Wahai Tuhan, yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi dari kami, jangan ko¬yakkan tirai kami, sejahterakan kami, ampuni¬lah kami, senantiasalah Engkau ada di mana kami berada (3 x).
Ya Allah, berkat Asmaul Husna; Ya Allah, berkat Asmaul Husna; Ya Allah, berkat Asmaul Husna, berilah kami husnul khatimah (3 x).
Ya Allah, berilah kami kemampuan yang kami miliki di dunia dan akhirat. Dan janganlah kami Engkau beri sesuatu yang tak kami kuasai. Se¬sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Penderma, Mahabaik, dan Maha Penyayang (3 x).
Wahai Dzat yang Mahalembut kepada hamba-Nya, wahai Dzat yang Maha Melihat terhadap hamba-Nya, wahai Dzat yang Maha Memperhatikan hamba-Nya, lembutkanlah kami, wahai Dzat yang Mahalembut, yang Maha Melihat, dan yang Maha Memper¬hatikan. (3 x)
Tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Merajai, yang Mahabenar dan Mahanyata (10 x, 25 x, 50 x, atau 100 x). Muhammad utusan Allah, yang selalu memenuhi janjinya dan orang yang terpercaya.
Semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad pada setiap detak dan tarikan napas seluas pengetahuan Allah.
Ya Allah, berilah shalawat dan salam ke¬pada Nabi Muhammad, yang hatinya dipenuhi keagungan-Mu, dan matanya dipenuhi ke¬indahan-Mu, sehingga senantiasa gembira, senang, dikuatkan, dan ditolong, serta untuk keluarga dan sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah atas semua itu.
Ya Allah, berikan shalawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad, samudera cahaya-Mu, simpanan rahasia-Mu, juru bicara hujjah-Mu, pengantin kerajaan-Mu, imam kebesaran-Mu, mahkota kerajaan-Mu, simpanan rahmat-Mu, jalan syariat-Mu yang dipenuhi dengan tauhid kepada-Mu, manusia yang senyatanya hidup dan penyebab segala yang ada, mutiara hamba¬Mu yang terdepan dengan cahaya-Mu, shalawat yang abadi dengan keabadian-Mu dan kekal dengan kekekalan-Mu, yang tiada puncak selain pengetahuan-Mu, shalawat yang menjadikan¬Mu ridha dan membuatnya ridha kepada-Mu, dan membuat-Mu ridha kepada kami semua, wahai Tuhan seru sekalian alam.
Ya Allah, berilah shalawat dan salam atas junjungan kami, Nabi Muhammad, dengan sha¬lawat yang membuat-Mu ridha kepadanya dan memenuhi hak-haknya (3 x).
Ya Allah, berilah shalawat, salam, dan berkah Mu kepada Nabi Muhammad SAW dengan shalawat yang bisa memberi kami kesempurnaan anugerah dan harapan puncak di dunia dan akhirat, serta untuk keluarga dan sahabatnya, setara dengan keagungan-Mu, setara dengan bilangan yang Engkau ketahui, sebaik dan sepenuh yang Engkau ketahui (1 x, 3 x, atau10 x).
Ya Allah, berilah salam dan rahmat-Mukepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang
ummi (tak dapat membaca dan menulis, sehingga semua yang dimilikinya langsung
diberikan oleh Allah), yang terkasih, yang tinggi dan agung martabatnya, serta untuk
keluarga dan sahabatnya (10 x atau 100 x).
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut dzakir (yang selalu berdzikir), habib (kekasih), dan mudzakkir (yang mengingatkan), yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut Ahmad, Muham¬mad, dan Sayyid, yaitu junjungan kami, Mu¬hammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang sabar, seorang nabi, dan yang menyusun, yaitu jun¬jungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut ghalib (peme¬nang), rahim (pengasih), dan halim (penya¬yang), yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut nabi terakhir, mulia, dan bijaksana, yaitu junjungan kami, Mu¬hammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang adil, dermawan, dan mudah bergaul, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang se
lalu memberi, mendapat petunjuk, dan mem¬berikan petunjuk, yaitu junjungan kami, Mu¬hammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut banyak bersyukur, bersemangat tinggi, dan berselimut, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang selalu beribadah dan hamba Allah, junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang bersaksi, melihat, dan mendapat petunjuk, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang mulia, cahaya, dan orang Makkah, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang bersyukur, kekasih, dan pemberi peringatan, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang suci, bersih, dan terpilih, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang menjadi tanda kebesaran Allah, shahih, dan mulia, yaitu jun¬jungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang muslim, pe¬nyantun, dan penyayang, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang mukmin, memiliki pengetahuan, dan warga Madinah, yaitu jun¬jungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang kukuh, terpuji dan memuji, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang menjadi penerang, pemberi perintah, dan yang mencegah, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Semoga rahmat Allah senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad serta keluarga, sahabat, para istri, keturunan, dan ahlul bayt-nya. Dan semoga Allah meridhai semua sahabat Rasulullah.
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah, “Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Ilah, yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya”. (QS 112: 1-4).
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan, yang menguasai waktu subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan perempuan tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki” (QS 113: 1-5).
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa ber¬sembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia”. (QS 114: 1-6).
Marilah kita baca surah Al-Fatihah yang di¬persembahkan kepada ruh kekasih kita dan pem¬beri syafaat kepada kita, Rasulullah Muhammad SAW, serta untuk keluarga, sahabat, dan ke¬turunannya. Semoga Allah meninggikan derajat semuanya di surga, memberi manfaat dengan asrar (rahasia-rahasia), cahaya, dan ilmu mereka dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita dalam kelompok mereka dan memberi kita kemampuan mencintai mereka serta mematikan kita dalam agama mereka dan mengumpulkan kita di lingkungan mereka di akhirat kelak. Al-Fatihah.
Marilah kita baca surah Al-Fatihah untuk ruh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad. bin Ali Ba Alawi untuk nenek moyangnya serta keturunan mereka semua, dan orang-orang yang memiliki hak terhadap mereka. Semoga Allah mengam¬puni mereka dan mengasihi mereka, mengang¬kat derajat mereka di surga, dan memberi man¬faat dengan asrar, cahaya, dan ilmu mereka di dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Al¬-Fatihah.
Kemudian marilah kita baca surah Al-Fatihah untuk ruh penyusun ratib ini, Habib Thaha bin Hasan bin Yahya, nenek moyangnya serta keturunan mereka, dan orang-orang yang memiliki hak terhadap mereka. Semoga Allah mengampuni mereka dan mengasihi mereka, mengangkat derajat mereka di surga, dan memberimanfaat dengan asrar, cahaya, dan ilmu mereka di dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Al¬-Fatihah.
Selanjutnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk ruh para wali, orang-orang shalih, para imam, para pemberi petunjuk kebenaran, ke¬mudian untuk para orangtua kita, guru-guru kita, para pengajar kita, dan orang-orang yang me¬miliki hak terhadap mereka. Semoga Allah mengampuni mereka dan mengasihi mereka, mengangkat derajat mereka di surga, dan mem¬beri manfaat dengan asrar, cahaya, dan ilmu me¬reka di dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Al-Fatihah.
Mari kita baca surah Al-Fatihah dengan ber¬harap dikabulkan semua harapan dan mendapatkan kebaikan lahir-batin dalam agama, dunia, dan akhirat, serta dapat mencegah semua keburukan dan bisa menarik semua kebaikan, bagi kami, orangtua-orangtua kami, anak-anak kami, dengan kelembutan dan kesejahteraan, dan dengan niat agar Allah menerangi hati dan tubuh kita disertai ketaqwaan, petunjuk, me¬nerima apa adanya, dan mati dalam keadaan Islam, tanpa beban dan cobaan, berkah Nabi Muhammad, pemimpin keturunan Adnan, yang menghimpunkan semua niat balk dan ma¬habbah dalam kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabatnya. Al-Fatihah.
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmat yang diberikan-Nya serta setara dengan tambahan nikmat-Nya. Ya Allah, milik-Mu pujian yang layak bagi keagungan diri-Mu, keagungan kerajaan¬-Mu. Mahasuci Engkau, yang tak bisa dihitung pujian atas-Mu, seperti Engkau pujikan diri-Mu sendiri. Bagi-Mu pujian hingga Engkau ridha dan bagi-Mu pujian jika Engkau meridhainya. Dan bagi-Mu pujian setelah ridha.
Ya Allah, berikan shalawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad SAW dalam keduduk¬annya yang tinggi hingga hari kiamat nanti. Beri¬kan shalawat dan salam-Mu kepada Nabi Mu¬hammad hingga Engkau wariskan bumi dan orang-orang di atas bumi, dan Engkau adalah sebaik-baiknya Pemberi waris.
Ya Allah, kami memohon perlindungan dan memasrahkan din kepada-Mu agar tejaga aga¬ma, badan, keluarga, anak-anak, harta, serta segala hal yang Engkau berikan kepada kami.
Ya Allah, jadikan kami dan mereka dalam lindungan-Mu, keamanan-Mu, lingkungan-Mu, perlindungan-Mu, dari setan dan orang-orang yang suka memaksa dan durhaka, dan dari mereka yang memiliki pandangan yang jahat, zhalim, dan dari kejahatan orang-orang jahat.
Sesungguhnya Engkau sangat berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikan kami sejahtera, selamat, dan suka menyesali dalam kaitan peri¬laku dan harta, karena sesungguhnya Engkau Maha Mendengar semua doa.
Ya Allah, ampunilah kami, kedua orangtua kami, anak-anak kami, guru-guru kami dalam agama, pengajar kami, teman-teman kami, serta orang-orang yang mencintai kami karena Eng¬kau, serta semua kaum muslimin, muslimat, muk-minin, dan mukminat.
Berikan shalawat-Mu, ya Allah, dengan ke¬indahan dan kemuliaan-Mu, kepada Nabi Mu¬hammad SAW serta keluarga dan sahabatnya semua.
Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk mengikutinya lahir dan batin, wahai Allah, yang Paling Pengasih di antara semua yang pengasih, dengan keutamaan kalimat Subhana rabbika rabbil-‘izzati ‘amma yashifun wa salamun ‘alalmursalina wal-hamdu lillahi rabbil-‘alamin (“Maha Suci Tuhanmu, pemilik kemuliaan dari segala hal yang disifatkan kepada-Nya”. Semoga salam Allah diberikan kepada para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Amin).”

@@@
RATIB AL-MUKHDOR
Al-Imam Al-Quthb Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muchdor
• Laa ilaaha illa allaahu (50x tarikan nafas, dibaca setiap 4x satu nafas)
• Astaghfirullah (50x)
• Allahumma Shalli alaa nabiyyil ummiyi Muhammadin wa aalihi wa saliim (50x)
• Yaa Allah (50x, dibaca setiap 4x satu nafas)
• Yaa Rahmaan Yaa Rahiiim Yaa Allah (11x)
• Yaa Jawwad Yaa Kariimu Yaa Allah (11x)
• Yaa Sattaru Yaa Haliimu Yaa Allah (11x)
• Yaa Fattah Yaa ‘Aliimu Yaa Allah (11x)
• Yaa Muhaimin Yaa Sallam Yaa Qayyuumu Laa Yanam (11x)
• Yaa Salamu Sallimna wal muslimiin bin-Nabii Khairil Anam wa bil ummal mu’miniin (11x)
• Yaa Lathifu Yaa Syafii Yaa Hafiizhu Yaa Kaafii (7x)
• Anta-Allaahu 1x

Al-Fatihah illa hadhrati ruuhi Sayyidina Rasulullaah Muhammad bin Abdullah SAW wa aliihi wa shahbihi wa azwajihi wa dzuriyatihi wa Sayyidatina Khadijah Al-Kubro wa Fatimah Al-Zahro wa Aisyah Al-Ridho wa illa ruuhi Sayidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba ’Alawy wa illaa ruuhi Sayidina Syekh Abu Bakar bin Salim wa jamii’i sadatina ‘Ali Abi Alawy a’inama kaanuu wa illaa ruuhi Sayidina wa barakatina wa habiibina Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdor Shohibil-ratib wa ushulihim wa furu’ihim wa dzawil-huquqi ‘alayhim wa amwaati hadzihil baldati min muslimiina wal muslimat wal mu’miniina wal mu’minaat Annallaaha yu’lii darajatihim fil jannah wa yaj’aluna fii hizbihim wa yarzuquna mahabatihim wa yahsyurunaa fii zumraatihim Al-Fatihah….

RATIB AL-ATHTHAS
Bismillahir-rohmaanir-rahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiina hamdan yuwafii ni’mahu wayukaafii mazidahu, yaa rabbana lakal hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhika wali’azhiimi sulthaanik, Al-Faatihah ilaa hadhrati Habiibina wa Sayyidina Muhammad SAW. Wa man walahu, ilaa ruuhi sayidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas shaahibu ratib, wa syaikh Ali bin Abdullah Al-Baros wa ushulihim wa furu’ihim, inna Allaha yataghasysyahum bir-rahmati wal maghfirati Al-Faatihah…..

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang dapat memenuhi tuntutan syukur atas nikmat-nikmat-Nya, Ya Robbana, bagi Mu lah segala pujian sebagaimana layaknya dengan kemuliaan wajah Mu dan kebesaran kekuasaan Mu. Al-Fatihah untuk kehadirat Tuanku, kekasih kami, dan pemberi syafa’at kami, pemimpin kami, Baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat orang yang mengikutinya, dan ruhnya sayidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas penyusun ratib ini , dan syaikh Ali bin Abdullah Al-Baros serta asal usul dan keturunan mereka, sesungguhnya Allah akan menolong mereka dengan rahmat dan ampunan, Al-Fatihah……

Lau anzalnaa haadzal qur’aana ‘alaa jabalin laraitahu khaasyi’an mutashaddi’an min khasy-yatillaahi watilkal amtsaalu nadhribuhaa linnaasi la’allahum yatakkafaruun. Huwallahul ladzii laa ilaaha illaa huwa ‘aalimul ghaibi wasy-syahaadati huwar rahmaanur rahiimu. Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa huwal malikul qudduusus salaamul mu’minul muhaiminul ‘aziizul jabbarul mukabbiru subhaanallaahi ‘ammaa yusyrikuuna. Huwallaahul khaaliqul baari-ul mushawwiru lahul asmaa-ul husna yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardhi wa huwal ‘aziizul hakiim.

A’uudzu billahis samii’il ‘aliimi minasyaithaanir rajiim (3x)
“Aku berlindung pada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk” (3x)

A’uudzu bikalimaatillahit taammaati min syarri maa khalaq (3x)
“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan-Nya” 3x

Bismillaahil ladziy laa yadhurru ma’asmihii syai-un fil ardhi walaa fis samaa’ii wahuwas samii’ul ‘aliim. (3x)
“Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun dapat memberi mudharat, baik di bumi maupun di langit dan Dia- lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui” 3x

Bismillaahirrahmaanirrahiim wa lahawlaa wa laquwwata illaa billaahi ‘aaliyyil ‘azhiim. (10x)
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada daya dan tiada kekuatan dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung”(10x)

Bismillaahirrahmaanirrahiim (3x)
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”(3x)

Bismillaahi tahashshannaa billahi bismillaahi tawakkalna ‘alaallah (3x)
“Dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah. Dengan nama Allah aku berserah diri pada Allah”(3x)

Bismillahi aamannaabillaahi wa man yu’min billaahi lakhaufun ‘alayhi (3x)
“Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah. Barangsiapa beriman kepada Allah maka tiada takut baginya”(3x)

Subhanallahi ‘azallahu Subhanallahi jallallaahu
“Maha suci Allah, Maha Mulia Allah, Maha suci Allah Maha Agung Allah”(3x)

Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil ‘azhiim (3x)
“Maha Suci Allah dengan segala puji kepada-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung.” (3x)

Subhananallaahi walhamdulillaahi walaa ilaaha illallaaha wallaahu akbar (4x)
“Maha Suci Allah, dan segala puji hanya khusus bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar.” (4x)

Yaa Lathiifan bi khalqih, Yaa ‘Aaliman bi khalqih, Yaa Khabiiran bi khalqih, ulthuf bina ya Lathiifu, ya ‘Aliimu, ya Khabiir 3x
“Yang Maha Lembut terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengetahui terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengamati terhadap makhlukNYA, berlemah lembutlah kepada kami Yang Maha Lembut, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengamati” 3x

Laa ilaha illaallahu (40/70/100x) Muhammadur rasulullaah
“Tiada yang wajib disembah selain Allah (40/70/100x) Muhammad adalah rasul Allah”

Hasbunallaahu wa ni’mal wakiil (7x)
Bagi kami cukup Allah sebagai pelindung kami dan Dia adalah sebaik-baiknya Penolong

Allahumm shalli ‘alaa Muhammadin, Allaahumma shalli ‘alaihi wassallim (11x)
“Wahai Tuhan kami, berilah shalawat/rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad, Ya Tuhan Kami berilah shalawat/rahmat-Mu kepadanya dan kesejahteraan-Mu.” 11x

Astaghfirullahi (11x)
“Aku mohon ampunan Allah” (11x)

Ta’ibu ‘ilaallaahu (3x)
Semoga aku termasuk golongan orang yang taubat kepad Allah

Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allahu bi husnil khatimah 3x
“Ya Allah dengan kalimahMU, Ya Allah dengan kalimahMU, Ya Allah karuniailah kami husnul khatimah (akhir hayat yang baik)” 3x
ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir.
Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat, rabbana laa tu-aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’anna waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin.
“ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepadaMu-lah kami kembali.
Allah tidak membebani seseorang melainkan lebih dari kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya (mereka berdo’a) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada oramg-orang sebelum kami, Ya Tuhan kami janganlah pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami.”

Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina wa Habiibina wa Syafi”ina wa Maulana Musthafa Muhammad bin Abdullah SAW wa aalihi wa ashaabihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihiim ajmaa’in. Innallaaha yuklii darajaatihim fil jannaah wa yan fa’unaa biasraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim wa syafa’atihim wa bihurmatihim fid diin wa dunyaa wal akhiraati wayaj ’aluunaa min hizbihim wa yarzuquuna mahabbatahum wa yatawaffanaa ‘alaa millatihim wa yahsyarnaa fii zumratihim. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..

“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan Allah kepada hadirat penghulu kami, kecintaan kami dan pemberi syafaat kami, Rasullullah Muhammad bin Abdillah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat – sahabatnya, istri – istri nya dan anak cucu nya, dengan harapan semoga Allah meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan Rahasia mereka, cahaya mereka dan ilmu mereka dalam urusan agama dan dunia, dan semoga Allah menjadikan kami termasuk golongan mereka, dan mengaruniai kami kecintaan terhadap mereka, serta mewafatkan kami atas agama mereka dan membangkitkan kami dalam barisan mereka. Al Fatihah semoga Allah memberikan pahala kepada kamu sekalian.”

Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir wa Sayidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’Alawy wa Sayiidil Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Seqaff, wa ushuulihim wa furuu’ihim wa ahli silsilaatihim wal akhidziina minhum wal Jami’i sadatina Alii Ba’alawy wa dzawiil huquuqi ‘alayhim ‘ajma’iin. Innallaaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii darajaatihim fil jannaah wa yan fa’unaa bi barakatihim wa asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim wa syafa’atihim wa bihurmatihim fid diin wa dunyaa wal akhiraati. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..

“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan kepada ruh Sayyidinal Imam al Mujahir Ilallah, Ahmad bin Isa, dan kepada ruh Al Fagihil Muqaddam bin Ali Ba Alawy juga kepada nenek moyang dan anak cucu keduanya, semua dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka serta meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan Asror mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam agama, dunia, dan akhirat, Al Fatihah”

Khushushan Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina wa habibina wa barakatina shahibi ratib Quthbi Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas tsumma ilaa ruuhi Syaikh Ali bin Abdullah Al-Baros, wa ushuulihim wa furuu’ihim wa ahli silsilaatihim wal akhidziina minhum, Innallaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii daraajatihim fil jannaah wa yan fa’uunaa bi barakaatihim, wa asraarihim, wa anwaarihim, wa ‘ulumihim, wa nafakhatihim fii diin wa dun-yaa wal akhiraat, syai-un lillaahi lahum. Al-Fatihah…..

“Kami membaca Al-Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan Allah kepada ruh penyusun ratib ini, sayyidina wa habiibina wali penolong, wali qutub yang utama, al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas juga kepada ruh Syaikh Ali bin Abdullah Al-Baros, juga kepada nenek moyangnya, anak cucu mereka dan orang – orang yang mempunyai hak atas mereka semuanya, dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka dan meninggikan derajat mereka di surga, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dengan berkah mereka,Rahasia mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka juga semangat mereka di dalam agama, dunia dan akhirat, Al Fatihah.”

Al-Fatihah illaa hadhrati jami’il Auliya ta’ala wa shalihiina wal Immatir-rasyidiina wal Ulama’i amiiliin, wa illaa hadhrati walidiina wa masyaikhina wa mu’allimiina wa dzawiil huquuqi ‘alainaa ajma’in. tsumma illaa hadhrati jamii’il mukminiina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al-ahyaa’i wal amwaat. Innallaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii daraajatihim fil jannaah wa yan fa’uunaa wa barakaatihim, wa anwaarihim, wa asraarihim, wa ‘uluumihim fid diin wa dunyaa wal akhiraati. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..

“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga Allah menyampaikan pahalanya kepada arwah para aulia, orang – orang yang saleh dan pemimpin yang adil. Kemudian kepada arwah orang tua kami, guru – guru kami, mereka yang telah mengajar kepada kami, serta mereka yang mempunyai atas kami semuanya. Kemudian kepada arwah mukminin, mukminat, dan muslimin, muslimat, penduduk negeri ini, dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka dan meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dari Rahasia mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam agama, dunia, dan akhirat, Al Fatihah.”

Al-Fatihah biniyyatil qabuuli wa wushuuli wa hushuli tamami kulli su’lin wa ma’muul wa shalahisy-syaani zhahiraan wa bathinan fi diin wa dunya wal akhirat dafi’atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana walidiina wali’awladina wa ‘ahbaabinaa wa masyaikhinaa fid-diini ma’al luthfi wal ‘aafiah wa’alaa niyyatin yunawwiru quluubana wa quwwalibanaa ma’at tuqaa wal hudaa wal’afaafa wal mauti ‘alaa diinil Islam wal iiman bilaa mihnatin wa laa imtihaanin bi haqqi sayyidinaa waladi ‘Adnaan wa likulli niyyatin shaalihatin wa illa hadhratil habiib Musthafa Maulana Sayidina Muhammad shallallaahu alaihi wa aalihii wa shahbihi wa sallama. Al-Fatihah……
“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga bacaan kami diterima dan sampai kepada Allah serta dapat mencapai semua yang dicita – citakan, mendapat perbaikan keadaan lahir dan batin dalam urusan agama, dunia dan akhirat, serta menolak semua kejahatan dan mendatangkan semua kebaikan, bagi kami, orang tua kami, orang – orang yang kami cintai, guru – guru kami dalam agama, disertai kelembutan dan kesejahteraan. Dan dengan niat semoga Allah menerangi kalbu dan sanubari kami dengan cahaya takwa, petunjuk dan penjauhan diri dari keinginan – keinginan hina, dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam dan iman, tanpa disertai bencana dan cobaan, berkat kemuliaan putra Adnan (Rasullullah) , mengumpulkan semua niat yang baik dan bertambah – tambah cinta kepada sayyidina Nabi Muhammad SAW wa shohbihi wa sallam, Al Fatihah.”

Doa.
Bismillahir-rohmaanir-rahiim.Alhamdulillahir-rabbil-‘alaamin.
Ar-rahmaanir-rahiim (3x)
Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiina hamdan yuwafii ni’mahu wayukaafii mazidahu, yaa rabbana lakal hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhika wali’azhiimi sulthaanik
Subhaanaka laa nuhsii tsanaa-an ‘alaika anta kama atsnaita’alaa nafsika falakal hamdu hatta tardlaa wa lakal hamdu idzaa radliita wa lakal hamdu ba’dar ridlaa.
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil awaalin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil aakhirin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fin-nabiyyin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mursaliin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mala illa yaumid-diin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fii kulli waqtin wahiin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin hatta taritsal ardla waman ‘alaihaa wa anta khairul waaritsiina.
Allaahumma innaa nastahfidhuka wa nastaudi’uka diinanaa wa anfusanaa wa ahlanaa wa aulaadana wa masyaikhina wa amwalaana wa kulla syai’in a’thaitanaa.
Allahummaj’alnaa fii kanafika wa amaanika wa jiwaarika wa ‘iyaadzika min kulli syaithaanin mariidin wa jabbarin ‘aniidin wa dzii’ainin wa dzii baghyin wa min syarri kulli dzii syarrin innaka ‘alaa kulli syai’in qodiir.
Allahumma jammilnaa bil’aafiyati was salaamaati wa haqiqnaa bit taqwaa wal istiqamaati wa a’idznaa min muujibaati nadamati fil-hali wal maali innaka samii’ud du’aai.
allahumaghfirlana wa liwalidiina wa li awladiina wa masyaikhina wa lii ikhwaninaa fid diini wa li ashabiina wa ‘ahbaabinaa wa liman ahabbanaa fiika waliman ahsana ilaina wa mu’alimiina fid-diin wa dzawiil huquuqi ‘alainaa ajma’in wa lil jamii’il mukminiina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al-ahyaa’i wal amwaat innaka alla kulli syai’in qadiir yaa rabbal ‘alaamiin.
Wa shalli Allahumma bijamalika wa jalalika ‘alaa sayidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ajma’in.
Allahummar-zuqnaa kamaa lal mutaba’ati lahu zhahiran wa bathinan bil ‘afiyaata wal salamah yaa arhamar-rahiimiin
Subhaanaka rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yashifuuna wasalamun ‘alal mursaliina wal hamdulillahi rabbil’aalamiin.

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang dapat memenuhi tuntutan syukur atas nikmat – nikmat Nya.
Ya Robbana, bagi Mu lah segala pujian sebagaimana layaknya dengan kemuliaan wajah Mu dan kebesaran kekuasaan Mu. Maha Suci Engkau kami tidak mampu menghinggakan sanjungan kepada Mu, sebagaimana Engkau telah menyanjung diri Mu sendiri.Bagi Mu lah segala pujian hingga Engkau Ridho, bagi Mu lah segala pujian jika Engkau Ridha, dan bagi Mu lah segala pujian sesudah Engkau ridha.
Ya Allah limpahkanlah segala shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad, di kalangan orang – orang permulaan; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad dikalangan orang – orang kemudian ; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad di setiap waktu dan saat ; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad di kalangan malaikat hingga hari kiamat ; dan limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad hingga Engkau warisi bumi dan siapa – siapa yang ada di atasnya, sedang Engkau adalah sebaik – baik pemberi warisan.
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan-MU dan kami titipkan kepadaMU agama, diri, keluarga, anak-anak, harta, dan segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami.
Ya Allah jadikanlah kami selalu di bawah pengawasan, keamanan dan perlindungan-Mu dari godaan setan yang terkutuk, pengusa-pengusa yang keji, dari orang-orang yang berbuat aniaya dan dzalim dan dari segala sesuatu yang bersifat jahat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas penentu segala sesuatu.
Ya Allah, tetapkanlah diri kami dengan kesehatan dan keselamatan, yakinlah diri kami dengan takwa dan istiqomah dan hindarkanlah kami dari penyebab-penyebab penyesalan, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Segala doa.
Ya Allah ampunilah segala dosa kami semua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, kedua orang tua kami, istri/suami kami kakek-nenek kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sanak kerabat kami, orang-orang dirumah kami, sahabat kami, orang-orang yang mencintai kami dan kecintaan kami karena Allah, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang mengajarkan agama kepada kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, serta seluruh kaum muslimin muslimat wal mukminin mukminat.
Limpahkanlah shalawat ya Allah dengan keindahan dan keagunganMu atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarganya dan semua sahabat-sahabatnya.
Ya Allah limpahkanlah/anugrahkan selalu kesempurnaan rezeki kepada kami untuk menjadi pengikutnya yang baik; lahir dan batin, dalam keadaan sejahtera dan selamat atas rahmat-Mu Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dengan keutamaan ayat : Maha Suci Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang disifatkan oleh orang orang kafir, dan sejahtera atas sekalian Rasul dan segala puji bagi Allah yang mempunyai alam semesta ini.”
RATIB AL-AYDRUS
1. Al-Faatihah ilaa hadhrati shaahibi raatib, wa ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina wa Habiibina wa Syafi’ina wa Maulana Musthafa Muhammad SAW. Al-Faatihah…..

2. Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Alif-laam-miim.
Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin.
Alladziina yu’minuuna bilghaibi wayuqimunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna.
Wal-laziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqiinuun.
Ulaa-ika ‘alaa hudam mirrabihim wa ulaa-ika humul muflihuun.
Wa ilaa hukum ilaahuw waahid laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim.
Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi ‘idznihi, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyai-im min ‘ilmihi illaa bi maa syaa-a, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho, wa laa ya-uduhu hif-zhuhumaa wa huwal ‘alliyyil ‘azhiim.
Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardhli, wa in tubduu maa anfusikum au takhfuuhu yuhasibkum bihillaahu,fayaghfiru liman yasyaa-u wa yu’adzdzibu man yasyaa-u wallaahu ‘alaa kulli syai’in qadiirun.
Aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mirrabbihii wal mu’minuuna kullun aamana billaahi wa malaaikatihii wakutubihii warusulihii laa nufarriqu baina ahadin mir rusulihii wa qaaluu sami’naa wa atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir.
Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat, rabbana laa tu-aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’anna waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin.

3. Laa ilaaha ilallaahu, Laa ilaaha ilallaahu, Laa ilaaha ilallaahu Muhammadur Rasulullaahu (3x)

4. Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil ‘azhiim (3x)

5. Subhaanallaahi wa bihamdihii (9x)

6. Subhananallaahi walhamdulillaahi walaa ilaaha illallaaha wallaahu akbar (3x)

7. Alhamdulillaah, Alhamdulillaah, Alhamdulillaah Asy-syukrulillaah (3x)

8. Astaghfirullaah, Astaghfirullaah, Astaghfirullaah atuubu illaallaahu (3x)

9. Asyhadu allaa illaha illallaahu astaghfirullah as’aluka jannata a’udzuu bika minannar (3x)

10. Yaa Lathiifan bi khalqih, Yaa ‘Aaliman bi khalqih, Yaa Khabiiran bi khalqih, ulthuf bina ya Lathiifu, ya ‘Aliimu, ya Khabiir (3x)

11. Allaa Yaa Allahu binazhrah minal ‘aini rahiimah tudawii kulla ma bii min imradhin saqimah.

12. Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Allahuma Shalla ‘Alaihi wa Salam
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi shalli ‘alaihi wasallim
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi shalli ‘alaihi wa aalih
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi shalli ‘alan nabiyyiina
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wardla ‘anish shahaabah
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wardla ‘anis-sulaalah
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wardla ‘anil masyaayikh
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wardla ‘anil a-immah
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi warham waalidiinaa
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi warham kulla muslim
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi warham kulla mudzib
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi waghfir lii dzunuubii
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wastur lii ‘uyuubii
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi waksyif lii kurubii
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wakfi kulla mu’dzii
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi washlih kulla muslih
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi warhamnaa jamii’an
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi warhamnaa bi rahmatika
Allahuma Shalli ‘Alaa habiibika sayyidina Muhammadin wa aalihi wa shahbihi wa sallama.
13. Al-Fatihah illaa ruuhil musthafaa sayyidinaa wahabiibinaa wasyafi’iinaa waqurrati a’yuninaa Muhammadin Shallallaahu ‘Alaihi Wasallama. Tsumma ilaa arwaahi aaba-ihi wa ikhwanihi minal anbiyaa-I wal mursaliina wa aali kullin minhum washshaabati ajma’iina. Khushuushan alkhulafaur rasyidiina saadatinaa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa’an baqiyyatish shahaabati wattabi’iina wa taabi’it tabi’ina lahum bi ihsaanin ilaa yaumid diini tsumma ilaa arwaahi sayyidatinaa Khadijati Al-Kubra wa ‘Aisyah ar-Ridha wa Khushuushan sayyidatinaa Fathimah Az-Zahra wawaladaihaa Al-Imam Hasan wal Husaini wa dzuriyyatihimaa aljami’i. tsumma ilaa ruuhi sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’Alawy wa ushuulihi wa furuu’ihi, tsumma khushuushan ilaa ruuhi shaahibil haadza raatib sulthaanil mala-I wa Imamil auliyaa-i wa ghautsii akaabir syamsusy syamuus wa muhyin nufuusi Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aydrus wa aulaadihis saadaatil aqhtaab Husain wa Alwy wa Syekh wa Abu Bakar wa dzurriyyatihim aljami’I minhum Al-Habib Ismail bin Ahmad Al-Aydrus wal Habib Salim bin Abdullah Al-Aydrus wal Habibana shahibul maqam Quthbil Aqhtaab Al-Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aydrus wa syekh Abdul Qadir shaahib Luar Batang Jakarta, wa Al-Habib Husein bin Abdullah Al-Aydrus Purwakarta, wa jamii’is silsilati Al-Aydrusiyyati wa jamii’I saadaatinaal ‘Alawiyyina wal a-Immatil mujtahidiina wal ulamaa-il ‘aamiliina wash shufiyyatil muhaqqiqiina wal jamii’i ‘Auliyaa-ika min ahli ardhi was samaawaati Al-ahyaai wal amwaati wa ahlidz dzikri wat tauhid wa masyakhihi haadzihii baldaati ajma’iina bi annallaahal yaghfirullaahum wa yarhamhum wayu’lii daraajatihim fil jannati wa yu’iidu ‘alainaa min barakatihim wa asraarihiim wa anwaariihim wa ‘uluumihim wa syafa’atihim wa karaamaatihim fii diin wa dun-yaa wal akhiirati. tsumma ilaa hadhraati waliwalidiina wamintasaba ilaina wali’awladina wa azwajiina wa dzuriyaatina wa ahli baitina wa ikhwaninaa wa ashhaabina wa ‘liman ahabbanaa fiika waliman ahsana ilaina wa mu’alimiina fid-diin wa dzawiil huquuqi ‘alainaa ajma’in wa masyaikhinaa fid-diini khaashshatan wa amwaatil muslimiina ‘ammaatan khushushan man laa zaa-ira lahu walaa dzakira lahu bi annallaaha yataghasysyaahum bi rahmati wal maghfiraati wa yuskinuhumul jannata wa annallaaha yarhamul muslimiina wa yughiitsuhum wayushlihul imaama wal ummata war raa’iya war ra’iyyata wa yu-allifu baina quluubihim fii khairin wayarfa’ul qahtha wal ghalaa-a wal juura wal fitana wal wabaa-a wa jami’il anwaa’il balaa-i min baladinaa khashshatan wamin saa-iri buldaanil muslimiina ‘ammatan wayarzuqunaa ziyaadatan fil ’ilmi wabaraakatan fii umri wabaraakatan fir rizqii wa baraakatan fii’ilmi wabaraakatan fii dzuriyyatihi wabaraakatan fii ahli baitiihii washihhatan fil jismi wasa’aatan fir rizqii wataubatan qablal mauti wa syahaadatan ‘indal mauti wa haunan fii sakaaratil mauti wamaghfiraatan ba’dal mauti wa’afwan ‘indal hisaabi wa amaanan minal ‘adzaabi wan nadhra ilaa wajhikal kariimi yaa Allahu yaa Rahiim wabitamaami kulli su’lin wa ma’muulin. Wa ilaa hadhratir rasuul sayyidina wahabibina wasyafi’ina waqurrati a’yuninaa Musthafa Maulana Muhammad shallallaahu alaihi wa aalihii wa shahbihi wa sallama. Al-Fatihah…..
RATIB AL-HADAD
Bismillaahir Rahmaani Rahiim.
Alhamdulillaahi rabbil’aalaamiin.
Allahummaa shalli wa sallim ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa’alaa aali sayyidinaa Muhammad.
Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yashifuun wasalaamun’alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil’aalamiin.
Innallaaha wamalaa-ikatahuu yushalluuna ‘alan nabiyyi, yaa ayyuhalladzziina aamanuu, Shalluu ‘alaihi wasallimuu tasliimaa.
Ash shalatu wassalaamu ‘alaika yaa sayyidil mursaliin.
Ash shalatu wassalaamu ‘alaika yaa khaataman nabiyyiin.
Ash shalatu wassalaamu ‘alaika yaa man arsalakallaahu rahmatan lil ‘aalamiin wassalim waradhiallaahu ta’aala ‘an ash haabii rasuulillaah ajma’iin. (Aamiin 3x)

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Segala Puji Syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad beserta seluruh keluarga Baginda Nabi Muhammad
Maha Suci Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang disifatkan oleh orang orang kafir, dan sejahtera atas sekalian Rasul dan segala puji bagi Allah yang mempunyai alam semesta ini.
Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi SAW, Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah dan beri salamlah yang terbaik kepada Nabi SAW.
Shalawat dan salam atasmu wahai pemimpin para utusan/rasul
Shalawat dan salam atasmu wahai Nabi penutup para Nabi
Shalawat dan salam semoga atasmu wahai orang yang diutus Allah karena rahmat bagi seluruh alam dan semoga pula salam kepada para sahabat Rasulullah yang diridhoi oleh Allah semuanya. Aamiin , Aamiin, Aamiin
Al-Faatihah ilaa hadhrati shaahibi raatib, wa ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina wa Habiibina wa Syafi’ina wa Maulana Musthafa Muhammad SAW. Al-Faatihah…..
Al-Fatihah untuk kehadirat penyusun ratib ini, dan kehadirat ruhnya Tuanku, kekasih kami, dan pemberi syafa’at kami, pemimpin kami, Baginda Nabi Muhammad SAW
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alif-laam-miim. Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin. Alladziina yu’minuuna bilghaibi wayuqimunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna. Wal-laziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqiinuun. Ulaa-ika ‘alaa hudam mirrabihim wa ulaa-ika humul muflihuun.
“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.
“(1).Alif laam miim (2).Kitab(Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa (3).(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rizki yang Kami anugrahkan kepada mereka (4).dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat (5). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung.”
Wa ilaa hukum ilaahuw waahid laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim.
“(163). Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang“
Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi ‘idznihi, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyai-im min ‘ilmihi illaa bi maa syaa-a, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho, wa laa ya-uduhu hif-zhuhumaa wa huwal ‘alliyyil ‘azhiim
“(255). Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur.KepunyaanNya segala apa yg ada di langit dan di bumi.siapakah yg dapat memberi syafaat disisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yg ada di hadapan mereka dan yg di belakang mereka. Sedang mereka tidak dapat meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yg Allah kehendaki, Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardhli, wa in tubduu maa anfusikum au takhfuuhu yuhasibkum bihillaahu,fayaghfiru liman yasyaa-u wa yu’adzdzibu man yasyaa-u wallaahu ‘alaa kulli syai’in qadiirun.
Aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mirrabbihii wal mu’minuuna kullun aamana billaahi wa malaaikatihii wakutubihii warusulihii laa nufarriqu baina ahadin mir rusulihii wa qaaluu sami’naa wa atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir.
Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat, rabbana laa tu-aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’anna waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin.
“(284).Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Jika kamu melahirkan apa yang ada di hati kamu atau kamu menyembunyikannya niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan lamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki-NYA dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(285) Rasul (SAW) telah beriman kepada Al Qur’an yg telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat2Nya, kitab2Nya, rasul2Nya, (mereka mengatakan) kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari rasul-rasulNya, dan mereka mengatakan “ kami dengar dan kami taat” (mereka berdo’a) ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepadaMu-lah kami kembali.”
“(286).Allah tidak membebani seseorang melainkan lebih dari kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya (mereka berdo’a) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada oramg-orang sebelum kami, Ya Tuhan kami janganlah pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami.Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”
Laa ilaaha ilallahu wahdahu laa syarikallaahu lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir (3x)
“Tiada Tuhan yang sebenarnya berhak dsembah, kecuali hanya Allah Yang Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan ini dan memiliki segala puji. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dialah yang sangat berkuasa atas segala sesuatu.” 3x
Subhananallaahi walhamdulillaahi walaa ilaaha illallaaha wallaahu akbar (3x)
“Maha Suci Allah, dan segala puji hanya khusus bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar.” 3x
Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil ‘azhiim (3x)
“Maha Suci Allah dengan segala puji kepada-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung.” 3x
Rabbanaghfirlanaa watub’alainaa innaka antat tawwaabur rahiim (3x)
“Ya Allah ampunilah dosaku dan berikan aku tobat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Penyayang.” 3x
Allahumm shalli ‘alaa Muhammadin, Allaahumma shalli ‘alaihi wassallim (3x)
“Wahai Tuhan kami, berilah shalawat/rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad, Ya Tuhan Kami berilah shalawat/rahmat-Mu kepadanya dan kesejahteraan-Mu.” 3x
A’uudzu bikalimaatillahit taammaati min syarri maa khalaq (3x)
“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan-Nya” 3x
Bismillaahil ladziy laa yadhurru ma’asmihii syai-un fil ardhi walaa fis samaa’ii wahuwas samii’ul ‘aliim. (3x)
“(Aku menjalani hidup pada siang atau malam ini) Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun dapat memberi mudharat, baik di bumi maupun di langit dan Dia- lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui” 3x
Radhiitu billaahi rabba wa bil islaami diina wa bi Sayyidina Muhammadin Shalallaahu ‘Alaihi Wasalaam nabiyyan wa rasuula (3x)
“Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan RasulMU” 3x
Bismillaahi walhamdulillaahi wal khairu wasy-syarru bimasyii-atillaah (3x)
“Dengan nama Allah dan segala puji hanya tertentu bagi Allah dan segala kebajikan dan kejahatan, dengan segala ketentuan Allah” 3x
Aamannaa billaahi wal yaumil aakhiri tubnaa ilallaah baathinaw wa zhaahiran (3x)
“Kami (menyatakan) beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kami bertobat kepada Allah lahir maupun batin” 3x
Yaa rabbanaa wa’fu ‘annaa wamhul ladziy kaana minnaa (3x)
“Ya Tuhan kami, berilah kami maaf dan hapuskanlah apa – apa yang ada pada kami (dosa – dosa)”
Yaa dzal jalaali wal ikraam, amitnaa ‘alaa diinil Islaam (7x)
“Wahai Tuhan yang mempunyai sifat Keagungan dan sifat Pemurah, matikanlah kami dalam lingkungan agama Islam” 3x
Yaa qawiyyu yaa matiinu ikfi syarrazh zhaalimiin (3x)
“Ya Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Gagah, hindarkanlah kami dari kejahatan orang – orang zhalim” 3x
Ash lahalllaahu umuuralmuslimiin sharafallaahu syarral mu’dziin (3x)
“Semoga Allah memperbaiki semua urusan kaum muslimin dan menghindarkan mereka dari kejahatan orang – orang yang suka mengganggu” 3x
Yaa ‘aliyyu yaa kabiiru yaa ‘aliimu yaa qadiiru yaa samii’u yaa bashiiru yaa lathiifu yaa khabiir (3x)
“Ya Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, Maha Mendengar lagi Melihat, Maha Lemah Lembut lagi Maha Mengamati” 3x
Yaa faarijal ham, yaa kaasyifal gham yaa mal li’abdihii yaghfir wa yarham (3x)
“Wahai Tuhan yang melegakan dari duka cita, lagi melapangkan dada dari duka cita, lagi melapangkan dada dari rasa sempit. Wahai Tuhan yang suka mengampuni dan menyayangi hamba – hambaNya.” 3x
Astaghfirullaaha rabbal baraayaa, astaghfirullaaha minal khathaaya (4x)
“Aku mohon ampunan Allah Tuhan pencipta sekalian makhluk, aku mohon ampunan Allah dari segala kesalahan” 4x

Laa ilaaha illallaah (25/50/100 x)
“Tiada yang wajib disembah selain Allah”
Muhammad rasulullaah SAW wa syaraffa wa karamaa wa majjada wa azhzhama wa radhiyallaahu ta’alaa ‘an ashhaabi Rasuulillaahi ‘ajma’in wat tabi’iina lahum bi ihsanin ilaa yaumiddiin wa ‘alayna ma’ahum birahmatika yaa arhamar-raahimiin.
“Muhammad adalah utusan Allah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan kesejahteraan kepada beliau dan kepada keluarganya kemuliaan, keramahan, kedermawanan dan ketinggian derajat dengan keridhoan Allah Ta’ala dan juga kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia semuanya,semoga kami dikumpulkan bersama mereka, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Surat Al Ikhlas (3x) :
Bimillahir rahmaanir raahim.Qulhu allahu ahad. Allahu shamad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuan ahad.
“Katakanlah Dia – lah Allah, Yang Maha Esa, Allah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tiada sesuatu pun yang sama dengan-Nya.” 3x
Surat Al Falaq :
Bismillahir rahmaanir raahim.Qul a’uudzu birobbil falaq, Min syarri maa kholaq, Wa min syarri ghoosiqin idzaa waqob, Wa min syarri naffaatsaati fil ‘uqod, Wa min syarri haasidin idzaa hasad.
“Katakanlah : Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasa waktu subuh, dari kejahatan apa yang diciptakannya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan wanita – wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul – buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mendengki.”
Surat An Nas :
Bimillahir rahmaanir raahim.Qul a’uudzu birobbin naas, Maalikin naas, Ilaahin naas, Min syarril waswasil khon-naas, Alladzi yuwaswisu fii shuduurin naas, Minal jinnati wan naas.
“Katakanlah : Aku berlindung kepada Tuhan Manusia, Raja Manusia, Tuhan Manusia, dari kejahatan (bisikan) syetan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan ) ke dalam dada menusia, dari golongan jin dan golongan manusia.”
Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina wa Habiibina wa Syafi”ina Rasulullaah Muhammad bin Abdullah SAW wa aalihi wa ashaabihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihiim ajmaa’in. Innallaaha yu’lii darajaatihim fil jannaah wa yan fa’unaa biasraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim fiid diin wa dunyaa wal akhiraati wayaj ’aluunaa min hizbihim wa yarzuquuna mahabbatahum wa yatawaffanaa ‘alaa millatihim wa yahsyarnaa fii zumratihim. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..
“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan Allah kepada hadirat penghulu kami, kecintaan kami dan pemberi syafaat kami, Rasullullah Muhammad bin Abdillah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat – sahabatnya, istri – istri nya dan anak cucu nya, dengan harapan semoga Allah meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan Rahasia mereka, cahaya mereka dan ilmu mereka dalam urusan agama dan dunia, dan semoga Allah menjadikan kami termasuk golongan mereka, dan mengaruniai kami kecintaan terhadap mereka, serta mewafatkan kami atas agama mereka dan membangkitkan kami dalam barisan mereka. Al Fatihah semoga Allah memberikan pahala kepada kamu sekalian.”
Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina Al-Muhajir ilaallaahu Ahmad bin Isa tsumma ilaa ruuhi Sayidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’Alawy wa Sayiidil Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Seqaff, wa ushuulihim wa furuu’ihim wa ahli silsilaatihim wal akhidziina minhum wal Jami’i sadatina Alii Ba’alawy wa dzawiil huquuqi ‘alayhim ‘ajma’iin. Innallaaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii darajaatihim fil jannaah wa yan fa’unaa bi barakatihim wa asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim wa syafa’atihim wa bihurmatihim fid diin wa dunyaa wal akhiraati. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..
“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan kepada ruh Sayyidinal Imam al Mujahir Ilallah, Ahmad bin Isa, dan kepada ruh Al Fagihil Muqaddam bin Ali Ba Alawy juga kepada nenek moyang dan anak cucu keduanya, semua dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka serta meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan Asror mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam agama, dunia, dan akhirat, Al Fatihah”
Khushushan Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina Quthbi Irsyad wal Gha’uts wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alwy Al-Hadad shaahibi raatib, wa ushuulihim wa furuu’ihim, Innallaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii daraajatihim fil jannaah wa an yu’iidu ‘alayna min barakaatihim, wa anwaarihim, wa asraarihim, fii diin wa dun-yaa wal akhiraat, syai-un lillaahi lahum. Al-Fatihah…..
“Kami membaca Al-Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan Allah kepada ruh penyusun ratib ini, sayyidina wa habiibina wali penolong, wali qutub, al habib Abdullah bin Alwi al Haddad, juga kepada nenek moyangnya, anak cucunya dan orang – orang yang mempunyai hak atas mereka semuanya, dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka dan meninggikan derajat mereka di surga, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dengan Rahasia mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam surga, dunia dan akhirat, Al Fatihah.”
Al-Fatihah tsumma illaa arwaahi Auliya ta’ala wa shalihiina wal Immatir-rasyidiina wal Ulama’i amiiliin, wa illaa hadhrati walidiina wa masyaikhina wa mu’allimiina wa dzawiil huquuqi ‘alainaa ajma’in. tsumma illaa hadhrati jamii’il mukminiina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Innallaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii daraajatihim fil jannaah wa yan fa’uunaa wa barakaatihim, wa anwaarihim, wa asraarihim, wa ‘uluumihim fid diin wa dunyaa wal akhiraati. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..
“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga Allah menyampaikan pahalanya kepada arwah awliya (para Wali Allah), orang – orang yang saleh dan pemimpin yang adil. Kemudian kepada arwah orang tua kami, guru – guru kami, mereka yang telah mengajar kepada kami, serta mereka yang mempunyai atas kami semuanya. Kemudian kepada arwah mukminin, mukminat, dan muslimin, muslimat, penduduk negeri ini, dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka dan meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dari Rahasia mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam agama, dunia, dan akhirat, Al Fatihah.”
Al-Fatihah biniyyatil qabuuli wa wushuuli wa hushuli tamami kulli su’lin wa ma’muul wa shalahisy-syaani zhahiraan wa bathinan fi diin wa dunya wal akhirat dafi’atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana walidiina wali’awladina wa ‘ahbaabinaa wa masyaikhinaa fid-diini ma’al luthfi wal ‘aafiah wa’alaa niyyatin yunawwiru quluubana wa quwwalibanaa ma’at tuqaa wal hudaa wal’afaafa wal mauti ‘alaa diinil Islam wal iiman bilaa mihnatin wa laa imtihaanin bi haqqi sayyidinaa waladi ‘Adnaan wa likulli niyyatin shaalihatin wa illa hadhratil habiib Musthafa Maulana Sayidina Muhammad shallallaahu alaihi wa aalihii wa shahbihi wa sallama. Al-Fatihah……
“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga bacaan kami diterima dan sampai kepada Allah serta dapat mencapai semua yang dicita – citakan, mendapat perbaikan keadaan lahir dan batin dalam urusan agama, dunia dan akhirat, serta menolak semua kejahatan dan mendatangkan semua kebaikan, bagi kami, orang tua kami, orang – orang yang kami cintai, guru – guru kami dalam agama, disertai kelembutan dan kesejahteraan. Dan dengan niat semoga Allah menerangi kalbu dan sanubari kami dengan cahaya takwa, petunjuk dan penjauhan diri dari keinginan – keinginan hina, dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam dan iman, tanpa disertai bencana dan cobaan, berkat kemuliaan putra Adnan (Rasullullah) , mengumpulkan semua niat yang baik dan bertambah – tambah cinta kepada sayyidina Nabi Muhammad SAW wa shohbihi wa sallam, Al Fatihah.”
Doa.
Bismillahir-rohmaanir-rahiim.Alhamdulillahir-rabbil-‘alaamin.
Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiina hamdan yuwafii ni’mahu wayukaafii mazidahu, yaa rabbana lakal hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhika wali’azhiimi sulthaanik
Subhaanaka laa nuhsii tsanaa-an ‘alaika anta kama atsnaita’alaa nafsika falakal hamdu hatta tardlaa wa lakal hamdu idzaa radliita walakal hamdu ba’dar ridlaa.
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil awaalin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil aakhirin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fin-nabiyyin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mursaliin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mala illa yaumid-diin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fii kulli waqtin wahiin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin hatta taritsal ardla waman ‘alaihaa wa anta khairul waaritsiina.
Allaahumma innaa nastahfidhuka wa nastaudi’uka diinanaa wa anfusanaa wa ahlanaa wa aulaadana wa masyaikhina wa amwalaana wa kulla syai’in a’thaitanaa.
Allahummaj’alnaa fii kanafika wa amaanika wa jiwaarika wa ‘iyaadzika min kulli syaithaanin mariidin wa jabbarin ‘aniidin wa dzii’ainin wa dzii baghyin wa min syarri kulli dzii syarrin innaka ‘alaa kulli syai’in qodiir.
Allahumma jammilnaa bil’aafiyati was salaamaati wa haqiqnaa bit taqwaa wal istiqamaati wa a’idznaa min muujibaati nadamati fil-hali wal maali innaka samii’ud du’aai.
allahumaghfirlana wa liwalidiina wa li awladiina wa masyaikhina wa lii ikhwaninaa fid diini wa li ashabiina wa ‘ahbaabinaa wa liman ahabbanaa fiika waliman ahsana ilaina wa mu’alimiina fid-diin wa dzawiil huquuqi ‘alainaa ajma’in wa lil jamii’il mukminiina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al-ahyaa’i wal amwaat innaka alla kulli syai’in qadiir yaa rabbal ‘alaamiin.
Wa shalli Allahumma bijamalika wa jalalika ‘alaa sayidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ajma’in.
Allahummar-zuqnaa kamaa lal mutaba’ati lahu zhahiran wa bathinan bil ‘afiyaata wal salamah yaa arhamar-rahiimiin
Subhaanaka rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yashifuuna wasalamun ‘alal mursaliina wal hamdulillahi rabbil’aalamiin.
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang dapat memenuhi tuntutan syukur atas nikmat – nikmat Nya.
Ya Robbana, bagi-Mu lah segala pujian sebagaimana layaknya dengan kemuliaan wajah Mu dan kebesaran kekuasaan Mu. Maha Suci Engkau kami tidak mampu menghinggakan sanjungan kepada Mu, sebagaimana Engkau telah menyanjung diri-Mu sendiri.Bagi-Mu lah segala pujian hingga Engkau Ridho, bagi-Mu lah segala pujian jika Engkau Ridha, dan bagi-Mu lah segala pujian sesudah Engkau ridha.
Ya Allah limpahkanlah segala shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad, di kalangan orang – orang permulaan; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad dikalangan orang – orang kemudian ; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad di setiap waktu dan saat ; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad di kalangan malaikat hingga hari kiamat ; dan limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad hingga Engkau warisi bumi dan siapa – siapa yang ada di atasnya, sedang Engkau adalah sebaik – baik pemberi warisan.
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan-MU dan kami titipkan kepadaMU agama, diri, keluarga, anak-anak, harta, dan segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami.
Ya Allah jadikanlah kami selalu di bawah pengawasan, keamanan dan perlindungan-Mu dari godaan setan yang terkutuk, pengusa-pengusa yang keji, dari orang-orang yang berbuat aniaya dan dzalim dan dari segala sesuatu yang bersifat jahat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas penentu segala sesuatu.
Ya Allah, tetapkanlah diri kami dengan kesehatan dan keselamatan, yakinlah diri kami dengan takwa dan istiqomah dan hindarkanlah kami dari penyebab-penyebab penyesalan, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Segala doa.
Ya Allah ampunilah segala dosa kami semua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, kedua orang tua kami, istri/suami kami kakek-nenek kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sanak kerabat kami, orang-orang dirumah kami, sahabat kami, orang-orang yang mencintai kami dan kecintaan kami karena Allah, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang mengajarkan agama kepada kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, serta seluruh kaum muslimin muslimat wal mukminin mukminat.
Limpahkanlah shalawat ya Allah dengan keindahan dan keagunganMu atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarganya dan semua sahabat-sahabatnya.
Ya Allah limpahkanlah/anugrahkan selalu kesempurnaan rezeki kepada kami untuk menjadi pengikutnya yang baik; lahir dan batin, dalam keadaan sejahtera dan selamat atas rahmat-Mu Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dengan keutamaan ayat : Maha Suci Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang disifatkan oleh orang orang kafir, dan sejahtera atas sekalian Rasul dan segala puji bagi Allah yang mempunyai alam semesta ini.”
Allahumma inna nas ‘aluka ridhaka wal jannah, wa na’uudzubika min sakhatika wan naar 3x
“Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon keridhoan dan syurgaMu dan berlindung dari api neraka” 3x
Yaa ‘alimas sirri minna, la tahtika sitra’annaa, wa ‘afinaa wa’fu ‘anna, wa kun lanaa haitsu kunna 3x
“Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui segala rahasia kami, janganlah kiranya Engkau bongkar tirai rahasia kami (aib), berilah kami ‘afiat (kesejahteraan) dan maafkanlah kami dan lindungilah-tolonglah kami dimanapun kami berada” 3x
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allahu bi husnil khatimah 3x
“Ya Allah dengan kalimahMU, Ya Allah dengan kalimahMU, Ya Allah karuniailah kami husnul khatimah (akhir hayat yang baik)” 3x
Yaa Lathiifu 129x
“Yang Maha Lembut” 129x
Yaa Lathifan lam yazal, ulthul bina fiimaa nazal, innaka lathiifun lam tazal ulthuf binaa wal muslimiin 3x
“Wahai Yang Maha Lembut, janganlah Engkau menurunkan (bencana) kepada kami berlemah lembutlah kepada kami dengan apa yang Engkau turunkan itu (bencana), karena sesungguhnya Engkau senantiasa Maha Lemah Lembut (untuk tidak menurunkan bencana itu), Berlemah lembutlah kepada kami dan juga kaum muslimin” 3x
Yaa Lathiifan bi khalqih, Yaa ‘Aaliman bi khalqih, Yaa Khabiiran bi khalqih, ulthuf bina ya Lathiifu, ya ‘Aliimu, ya Khabiir 3x
“Yang Maha Lembut terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengetahui terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengamati terhadap makhlukNYA, berlemah lembutlah kepada kami Yang Maha Lembut, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengamati” 3x

“Yaa amanal khaifin, aminnaa mimma nakhaf
Yaa amanal khaifin, sallimnaa mimma nakhaf
Yaa amanal khaifin, najjinaa mimma nakhaf “ 3x
“Yang mengamankan orang yang takut, karunialah kami rasa aman dari rasa takut
Yang mengamankan orang yang takut, selamatkanlah kami dari segala yang kami takuti
Yang mengamankan orang yang takut, hindarkanlah kami dari segala yang kami takuti”
Al-Fatihah bil Qabuuli , wa illa hadhrati Nabiyyir Rasul, Muhammad SAW, AL-FATIHAH………
“Kami membaca Al-Fatihah semoga terkabul dan sampai serta terpenuhi (apa-apa yang kami mohonkan dan dzikir kami) serta sampaikanlah pahalanya kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. AL-FATIHAH”
RATIB ISTIGHATSAH
Disusun al-Arifbillah al-Habib Luthfi bin Ali bin Yahya

Tawasul istighatsah (dibaca sebelum ratib)

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.
Al-Faatihah kami haturkan kepada junjungan Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta keluarganya, shohabatnya, para istri anak cucunya, para penganutnya dan para pecintanya, dengan niat semoga apa yang di cita-citakan dalam menuju baldatun thoyyibatun warobbun ghofuur dikabulkan oleh Alloh, serta negara dan bangsa ini dijaga oleh Alloh keutuhannya, kesatuan, persatuan dan semakin kuat kokoh stabilitas nasional dan ditumbuhkan hati kami semakin kuat dalam merasa memiliki handarbeni Republik ini, serta kasih sayang diantara satu sama lain dan saling asah asih asuh serta memperkokoh tali persaudaraan, al-faatihah ……

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.

Al-Faatihah kami haturkan kepada Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta para Nabi, para Rosul, para Malaikat, para Wali, para ‘Ulama, para Sholihin, dengan niat semoga Alloh ta’ala memberi berkah kepada bangsa kita, berkah dalam ekonomi dan perekonomiannya, perdagangannya, pertaniannya, panennya, dijauhkan dari bentuk segala kerugian dan penyebab kerusakan moral, akhlaq, ekonomi dan dijauhkan dari segala kefakiran yang menyebabkan tipisnya iman, ideologi, serta nasionalisme cinta bangsa dan tanah air, al-faatihah …………

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.

Al-Faatihah kami haturkan kepada Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta para Syuhada’, para Wali, para ‘Ulama, yang ada di negara ini semoga Alloh ta’ala menjauhkan dari segala bentuk perpecahan dari skup yang kecil sampai yang besar yang menjauhkan turunnya rohmah, barokah dan pertolongan, al-faatihah …

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.

Al-Faatihah kami haturkan kepada Baginda Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta kepada orang tua kami, guru kami, keluarga kami, dan para mu’minin mu’minat, muslimin muslimat, dan para leluhur bangsa kami, semoga Alloh ta’ala menyelamatkan bangsa kami dari segala penyakit lahiriyyah bathiniyyah, bala’ yang keluar dari bumi dan turun dari langit, dan dari segala cobaan, fitnah, pengadu domba, provokasi, dan segala sebab yang merugikan di dunianya dan akhiratnya, dan dari murka yang maha kuasa. Ya Alloh jadikanlah bangsaku ini menjadi hambamu yang sholeh-sholeh serta pada akhirnya kami menjadi hambamu yang berakhlaq, beradab, serta selalu dijaga oleh taufiq dan hidayah-Mu yang sehingga tidak menjadi hambamu yang memalukan para sesepuhnya dihadapanmu dan berilah para pemimpin kami dari ‘Ulama ‘Umaro’ diberi kekuatan lahiriyyah maupun bathiniyyah dalam memimpin bangsa kami sehingga menjadi baldatun thoyyibatun warobbun ghofuur, al-faatihah
Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Rasulullaah SAW wa aalihi wa ashaabihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihiim ajmaa’in, Wa ilaa hadhrati arwaahi jamii’il anbiyaa wal mursaliin wa arwaahi khulafair rasyidiin Sayidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiallaahu anhum. Wa ilaa hadhrati arwaahi jami’il Syuhada wa shalihiina wa wa sidiqqina wa ashaabina Rasulullah SAW wa tabi’iina wa tabii’in tabii’ina ila yaumid-diin ajma’in. Wa ilaa arwaahi wali jami’il Auliyaa’ta’alla wa Auliyaa’il muqarabiin wa ulama’il amiliin wa ulama’il rasyiidiin wa tho’ifati sufiiyah muhaqqiiqin wa jami’il ibadikash shaalihin wa fuqoro’in wa mufasiriin wa muhadistin wa ahli shalawat ilaa hadhrati nabiyyil karim SAW wa ahli dzikrii taqaruban illaallah wa ahli tauhid wa jami’il Imamil mujtahid wa illaa hadhrati jami’il Auliyaika min ahli ardhi wa ahli samaa’wati al-ahyaa’ wal ma-maati khusushan ahli sadaah fii masyariqil ardhi ilaa maghaaribiha wamin yamiiniha ilaa syimaaliha wa ardhi wa sama’waat. Wa ilaa hadhrati jami’il malaikatil muqarabiin, wa malaikatil ruuhaniyun, khusushan Syaikhina Sayyidi Syekh Mawlana al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, wa ilaa hadhratii jami’il mu’miniina wal mu’minaati wal musliimiina wal musliimati al-ahyaa’i wal mamaati. Syai’ulillahi lahum Al-Fatihah……..

Selesai membaca tawasul Fatihah maka membaca Ratib Istighatsah sbb:

1. Al – Fatihah bi niyyati ridho illah, al-Fatihah…

2. QS. Al-Baqarah 1-5
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alif-laam-miim. Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin. Alladziina yu’minuuna bil-ghaibi wayuqimunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna. Wal-laziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqiinuun. Ulaa-ika ‘alaa hudam mirrabihim wa ulaa-ika humul muflihuun.

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.
“(1).Alif laam miim (2).Kitab(Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa (3).(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rizki yang Kami anugrahkan kepada mereka (4).dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat (5). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung.”

3. QS. Al-Baqarah 163
Wa ilaa hukum ilaahuw waahid laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim.

“(163). Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang“
4. QS.al-Baqarah 255 (ayat Kursi)
Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi ‘idznihi, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyai-im min ‘ilmihi illaa bi maa syaa-a, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho, wa laa ya-uduhu hif-zhuhumaa wa huwal ‘alliyyil ‘azhiim

“(255). Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur.KepunyaanNya segala apa yg ada di langit dan di bumi.siapakah yg dapat memberi syafaat disisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yg ada di hadapan mereka dan yg di belakang mereka. Sedang mereka tidak dapat meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yg Allah kehendaki, Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
5. QS.al-Baqarah 284-286
Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardhli, wa in tubduu maa anfusikum au takhfuuhu yuhasibkum bihillaahu, fayaghfiru liman yasyaa-u wa yu’adzdzibu man yasyaa-u wallaahu ‘alaa kulli syai’in qadiirun.

Aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mirrabbihii wal mu’minuuna kullun aamana billaahi wa malaaikatihii wakutubihii warusulihii laa nufarriqu baina ahadin mir rusulihii wa qaaluu sami’naa wa atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir.

Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat, rabbana laa tu-aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’anna waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin.

“(284).Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Jika kamu melahirkan apa yang ada di hati kamu atau kamu menyembunyikannya niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan lamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki-NYA dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (285) Rasul (SAW) telah beriman kepada Al Qur’an yg telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat2Nya, kitab2Nya, rasul2Nya, (mereka mengatakan) kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari rasul-rasulNya, dan mereka mengatakan “ kami dengar dan kami taat” (mereka berdo’a) ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepadaMu-lah kami kembali.”. “(286).Allah tidak membebani seseorang melainkan lebih dari kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya (mereka berdo’a) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada oramg-orang sebelum kami, Ya Tuhan kami janganlah pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami.Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”

6. Laa ilaaha ilallahu wahdahu laa syarikallaahu lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir (3x)

“Tiada Tuhan yang sebenarnya berhak disembah, kecuali hanya Allah Yang Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan ini dan memiliki segala puji. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dialah yang sangat berkuasa atas segala sesuatu.” 3x

7. Subhananallaahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallaaha wallaahu akbar (3x)
“Maha Suci Allah, dan segala puji hanya khusus bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar.” 3x

8. Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil ‘azhiim (3x)
“Maha Suci Allah dengan segala puji kepada-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung.” 3x

9. Laa hawla wala quwwata ilaa billaahil ‘aliyil’adzhiim (3x)
“Tiada daya kekuatan tanpa daya upaya dari Allah”

10. Allahumaghfir ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam
Allahumarham ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam
Allahumashlih ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam
Allahumastur ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam
Allahumajbur ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam (3x)

Yaa Allah! Ampunilah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW
Yaa Allah! Rahmatilah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW
Yaa Allah! Rukunkanlah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW
Yaa Allah! Sembunyikanlah kekurangan ‘aib seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW
Yaa Allah! Peliharalah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW
11. Allahumaghfirlii waliwalidayyaa wal mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al-ahya’i wal amwaat (3x)
“Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan, dan orang mukmin, laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang telah mati .”

12. Allahumma bariklanaa wa iyyahum fii umrinaa waa fii rizqinaa wa awladinaa wa fii tijaaratinaa wa fii ma’isyatinaa wa fii mazra’atinaa wa hasadinaa (3x)
“Yaa Allah berkahilah kami semuanya dalam umur kami, rezeki kami, anak keturunan kami, perdagangan, usaha pekerjaan kami, urusan kami dan kebajikan kami”

13. Allahumma salimnaa wal muslimiina wal muslimat wal mukminiina wal mukminaat min kulli fitnatin wa maakrin fii ‘ayiijihaat min bilad al-Muslimin ‘aammat wa ahlahaa wa man fiihaa aynamaa kaanuu min masyaariqil ‘ardhi wa maghaaribihaa min yamiinihaa ilaa syimalihaa wa najjinaa wa iyyahum min syarril hayaati wa syarril wafaati yaa waliiyyal hasanaati wa yaa qaadhiiyal haajaati (3x)
“Yaa Allah selamatkanlah kami, dan seluruh kaum muslimin dan mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dari maka-tipu muslihat, di dalam negara kami dan seluruh negari muslimin, beserta para warga penduduknya, semuanya tanpa terkecuali, baik yang berada di ujung timur maupun barat, yang di laut maupun di udara, limpahkanlah keselamatan perlindungan kepada semuanya dari seluruh keburukan-kejahatan di dalam hidup, maupun keburukan/kejahatan dalam wafat kami, Wahai Dzat Pemilik Kebaikan dan Maha Pengabul Pemenuhan kebutuhan hamba-Nya.

14. Allahumma tukhzinii yauma yub’atsuuna yaumala yanfuu maalun wa laa banuuna illa min ‘ataallahu biqalbin saliim (3x)
“Yaa Allah, jangan sedihkan aku pada saat semua makhluk dibangunkan pada hari kiamat, pada saat anak dan harta tak berguna lagi kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat

15. Allahumma shalli wa sallim ‘alaa sayidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayidinaa muhammadin qad-dhaqat hiilatii ‘adriknii (3x)
“Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad dan para keluarganya serta keturunan junjungan kami Muhammad, sedikit sekali upayaku (kemampuanku) maka engkau adalah perantara kami, peganglah dan tolonglah kami. (Yaa Rasulullah SAW)

16. Yaa Lathiif (129x)
“Wahai Yang Maha Lembut “

17. Yaa Hafiizh yaa Nashiir yaa Wakiil ya Allah (3x)
“Wahai Yang Maha Pemelihara, Wahai Yang Maha Penolong, Wahai Yang Maha Penanggung , Wahai Allah”

18. Yaa haadii yaa ‘Aliim yaa Khabiir yaa Mubiin (3x)
“Wahai Yang Maha Pemberi Petunjuk, Wahai Yang Maha Mengetahui, Wahai Yang Maha Mengamati, Wahai Yang Maha Menerangkan.”

19. A’udzu bikalimaatillaahiit-taamaati min syari maa khalaq (3x)
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya.”

20. Bismillaahil ladziy laa yadhurru ma’asmihii syai-un fil ardhi walaa fis samaa’ii wahuwas samii’ul ‘aliim. (3x)
“(Aku menjalani hidup pada siang atau malam ini) Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun dapat memberi mudharat/bencana, baik di bumi maupun di langit dan Dia- lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui” 3x

21. Yaa Lathiifan bi khalqih, Yaa ‘Aaliman bi khalqih, Yaa Khabiiran bi khalqih, ulthuf bina ya Lathiifu, ya ‘Aliimu, ya Khabiir 3x
“Yang Maha Lembut terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengetahui terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengamati terhadap makhlukNYA, berlemah lembutlah kepada kami Yang Maha Lembut, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengamati” 3x

22. Yaa Lathifan lam yazal, ulthul bina fiimaa nazal, innaka lathiifun lam tazal ulthuf binaa wal muslimiin 3x
“Wahai Yang Maha Lembut, janganlah Engkau menurunkan (bencana) kepada kami berlemah lembutlah kepada kami dengan apa yang Engkau turunkan itu (bencana), karena sesungguhnya Engkau senantiasa Maha Lemah Lembut (untuk tidak menurunkan bencana itu), Berlemah lembutlah kepada kami dan juga kaum muslimin” 3x

23. Ya muhaimin ya salam salimni wal muslimin binnabii khoiril anam wa bi umil mukminin3x

24. “Yaa amaanal khaifin, aminnaa mimmaa nakhaaf
Yaa amaanal khaifin, sallimnaa mimmaa nakhaf
Yaa amaanal khaifin, najjinaa mimmaa nakhaf “ 3x
“Yang mengamankan orang yang takut, karunialah kami rasa aman dari rasa takut
Yang mengamankan orang yang takut, selamatkanlah kami dari segala yang kami takuti
Yang mengamankan orang yang takut, hindarkanlah kami dari segala yang kami takuti”

25. –Doa-
Allahumma shalli wa sallim alaa Sayidina Muhammadin Nabiyiil Ummiy wa alaa alihi wa shahbihi wasalim bi adadi shalawatullah wa anbiya’ihi wa rasulihi wa malaikatihi wa awliya’ihi, wa yanfa’una bihaa min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafakhatihim wa ‘alaa awladina wa abnaa’ina wa banatinaa wa ahli baitina wa ahbabina wa liman ahabuhum wa liman ahsana ilayna fiika fii dunya wal akhirah birahmatika yaa arhamar rahimin

Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada Baginda Sayidina Muhammad Nabi yang Ummi dan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dengan shalawatnya Allah dan shalawatnya para Nabi, shalawatnya para Rasul dan Shalawatnya para malaikat serta shalawatnya para Awliya-Nya, yang memberikan kepada kita barakahnya, cahayanya, rahasianya, manfaatnya kepada kita, anak cucu keturunan kita, keluarga kita, ahli bait kita, kecintaan kita dan yang mencintai kita, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita karena Allah di dunia dan akhirat, dengan rahmat dari Mu, Wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Di-Ijazahkan oleh Abah al-Arfibillah Mawlana al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya Ba’Alawy, Selasa 13 juli 2010, Jakarta. Duren Sawit jalan Madrasah II no.11, dan di-ijazahkan kembali di Gambir Rabu 14 Juli 2010 untuk di ijazahkan kembali.

RATIB WIRDHUS SAGHIR
SYAIKH ABU BAKAR BIN SALIM

Shalawat Tajiyyah

Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna `alan nabiy, ya ayyuhal ladzina amanu shallu `alayhi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim `alaa Sayyidina

(Sesungguhnya Allah dan para ma¬Iaikat-Nya berselawat atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman berselawat dan bersalamlah kepada Nabi Mu¬hammad SAW. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada junjungan kami,

Muhammadan Shahibit Taaji wal Mi’raji wal Buraqi wal `alam, wa dafi’il bala-i wal waba-i wal maradhi

Nabi Muhammad, pemilik mahkota kemu¬liaan, yang melakukan mikraj, yang menunggangi Burak, dan yang meme¬gang bendera, menjadi penolak bala dan penyakit yang menular serta segala macam penyakit yang ada.

wal alam, jismuhu thahirun muthahharun mu’adh¬dhamun munawwarun. Man ismuhu maktubun marfu’un maudlu’un
Tubuhnya suci dan juga disucikan, agung dan bercahaya. Dialah yang namanya tertulis, tertuang dan terangkat pada

lawhi wal qalam, syamsudl-dluha badrud duja nurul huda mishbahudh-dhulami sayyi¬dul kawnayn
Lauh Mahfuz dan catatan-catatan kebaikan. Dia adalah mentari pada waktu duha yang indah, bulan yang bersinar, cahaya petunjuk ke jalan kebenaran, pelita dalam kegelapan, pemimpin dunia dan akhirat

wa syafi’uts tsaqalayn Abul Qasim Sayyiduna Muhammadun ibnu Abdillah ibni ‘Abdul Mutthallibi, ibni Hasyim
, serta pemberi syafaat bagi kedua alam, ayah Qasim, yang menjadi pemimpin kami semua, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim,

Sayyidul ‘Arabi wal Warn, Nabiyyul Haramayn mahbubun `inda rabbil masyriqayni wal maghribayn.
pemimpin kaum Arab dan ajam (non-Arab), nabi bagi kedua Tanah Haram (Mekah dan Medinah), yang dicintai di sisi Tuhan, penguasa Masyriq (Timur) dan Maghrib (Barat).

Faya ayyuhal musytaquna linuri ja¬malihi shallu `alayhi wa saffimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alayh wa `alaa alih.
Wahai orang-orang yang merindukan cahaya keindahannya berselawat, berse¬lawat dan bersalamlah atas Rasulullah. Ya Allah, limpahkan selawat, salam, dan berkah-Mu kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, serta keluarganya.)
Al-Wirdush Shaghir
Imam Syekh Abubakar bin Salim

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya `azhimas shulthan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni’am, ya katsiral judi, ya wasi’al `atha, ya khafiyyal luthfi ya jamilas shun’i, ya haliman la ya’jal Shalli ya Rabbi `ala Sayyidina Muhammadan wa alihi wasallim, wardla ‘anis shahabati ajma’in.

(Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Ya Allah, yang mempunyai kekuasaan yang ma¬habesar, yang senantiasa berbuat kebaikan, yang selalu memberikan nikmat¬nikmat, yang banyak kedermawanan¬Nya, yang luas pemberian-Nya, yang maha tersembunyi kelemahiembutan-Nya, yang sangat indah segala ciptaan¬Nya, Yang Mahasabar dengan tiada menyegerakan kemarahannya. Semo¬ga selawat dan salam Engkau limpah¬kan atas penghulu kami, Nabi Muham¬mad, beserta keluarganya, dan berilah ridha atas para sahabatnya.

Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu `abiduka riqqan wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli ‘asir wa ya jabira kulli kasir wa ya shahiba kulli faridin wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha’if wa ya makmana kulli makhif, yassir `alayna kulla `asir fataysirul ‘ask’ `alayka yasir. Allahumma ya man layahtaju ilal bayani wat tafsiri, hajatuna katsir wa anta `alimun biha wa khabir.

Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Dan dari¬Mu-lah segala karunia. Benar, Engkau adalah Tuhan kami. Dan kami adalah budak-Mu. Dan Engkau selalu pantas menyandang hal itu. Ya Allah, yang memudahkan segala yang sulit, yang menghibur mereka yang patah hati, yang menemani mereka yang kesepian, yang memenuhi kebutuhan mereka yang fakir, yang memberi kekuatan mereka yang lemah, yang memberikan perasaan amankepada mereka yang takut, mudahkanlah segala kesulitan kami, karena memu¬dahkan hal-hal yang sulit bagi-Mu tidaklah sulit. Ya Allah, yang tidak membutuhkan penerangan dan penjelasan, kebutuhan kami pada-Mu sangatlah banyak, dan Engkau maha mengetahui dan maha menyadari.

Allahumma inni akhafu minka, wa akhafu mimman yakhafu minka, wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjana mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muham¬madan ahrasna bi’aynikal-lati la tanam, waknufna bikanafikal-ladzi la yaramu, warhamna biqudratika `alayna fala nahlaku wa anta tsiqatuna wa raja-‘una.

Ya Allah, aku takut kepada-Mu, dan takut kepada orang yang takut kepada¬Mu, dan takut kepada orang yang tidak takut kepada-Mu. Ya Allah, dengan hak orang yang takut kepada-Mu, selamat¬kanlah kami dari orang yang tidak takut kepada-Mu, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW jagalah kami dengan kedua mata-Mu yang tak pernah tidur, lindungilah kami dengan perlindungan-Mu yang tak terkalahkan, kasihanilah kami dengan kekuasaan¬Mu atas kami, jangan Engkau hancur¬kan kami, Engkau adalah harapan kami dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan, Yang Paling Pengasih dari yang pengasili.

Washallallahu `ala Sayyidina Mu¬hammadan wa alihi wa shahbihi wa sallam walhamdu lillahi rabbil `alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata `arsyihi wa midada kalimatihi.

Limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan segala puji syukur hanyalah untuk Allah, Tuhan alam semesta. Sebanyak cip¬taan-Nya, sebanyak keridaan diri-Nya, sebanyak para penjaga arsy-Nya, dan sebanyak tinta ayat-ayat suci-Nya.)
Doa Imam Husain
bin Syekh Abubakar bin Salim

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas-aluka ziyadatan fid dini wa barakatan fil `umri wa shihhatan fil jasadi wa si’atan fiir

(Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kelebihan dalam agamaku, keberkahan di dalam umur, kesehatan jasmani, kelapangan

rizqi wa tawbatan qablal mawti wa syahadatan mawti wa maghfiratan ba’dal mawti wa ‘afwan hisabi wa amanan minal ‘adzabi wa nashiban minal

rezeki, bertobat sebelum menemui kematian, mengucapkan syahadat ketika akan mati, mendapatkan pengampunan setelah mati, mendapatkan kemudahan ketika ditegakkannya hisab dan kese¬lamatan dari azab, serta mendapatkan

jannati war zuqnan nadhara ila wajhikal karim. Wa shallallahu sayyidina Mu¬hammadan wa alihi wa shahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbi’ Izzati

kehidupan surga, dan berikanlah kepada kami kemampuan melihat zat-Mu, Yang Mahamulia. Semoga selawat dan salam Engkau lirn¬pahkan kepada pemimpin kami, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mahasuci Tuhanmu, Tuhan yang mulia

`amma yashifuna wa salamun mursalina wal hamdu lillahi rabbil. `Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata ‘arsyihi wa midada kalimatihi.

dari apa-apa yang mereka sifati, dan salam atas sekalian utusan Allah dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sebanyak ciptaan¬Nya, sebanyak keridaan atas diri-Nya, sebanyak para penjaga arsy-Nya, dan sebanyak tinta ayat-ayat suci-Nya.)

Shalawat Akhirah
Imam Syekh Abubakar bin Salim

Bismillahirrahmanirrahim. Allahum¬ma shalli wa sallim insanil kamilil jami’i lilmahamidil ladzi `utiya jawami’ul
(Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada manusia yang sempurna, yang terkumpul padanya segala pujian, juga yang diberikan

kalimu shallallahu `alayhi wasallam al¬ladzi `anat li khushushiyyatihi masyarafatul jabah, wa sajadat lahul
padanya ucapan yang penuh makna, semoga selawat dan salam akan selalu tercurah pa¬danya, yang condong atas kekhususan¬nya semua kemuliaan dahi-dahi yang sujud, dan yang sujud baginya

jibal, shalatan daimatan qa-imatan bi madh¬haril alsuni wataharrakati bisshalati `alayhis syifahu wa sallim
gunung¬-gunung, semoga selawat dan salam senantiasa didirikan oleh lidah-Iidah yang berucap, dan pada bibir-bibir yangbergerak untuk berselawat padanya.

tasliman ‘alayhi wa ladzinasthafa min kulli awwah. Allahummasyrah shudurana wa nawwir

Juga atas orang-orang yang telah dipilih dari semua manusia yang memohon atas kemurahannya. Ya Allah, lapang¬kanlah hati-hati kami dan berikanlah cahaya pada

qulubana binuril faydli min hadlratikal qudsiyyah, wamnahna wamdadna bittawfiqi wal hidayah ila shirathikal mustaqim.

hati-hati kami dengan cahaya yang Engkau berikan dari sisi¬Mu yang suci. Limpahkanlah dan berilah pada kami taufik dan hidayah menuju ke jalan-Mu yang lurus.)
DOA FATIHAH IMAM AL-HADAD
Allaahumma innaa nasaluka bihaqqil faatihatil mu’azhomah wassab’ill matsaanii an-taftaha lanaa bikulli khoir. Wa an-taj’alanaa min ahlil khoir, wa an-tu’aa milanaa yaa maulaanaa mu’aamalataka liahlil khoir, wa an-tahfazhonaa fii adyaa ninaa wa an-fusanaa wa ahlinaa wa ash-haa binaa wa ahbaabinaa wal muslimiina fii kulli mihnatiw wafitnatiw wa bu’siw wa dhoir, innaka wa liyyun kulli khoir, wa mutafadhdhilum bikulli khoir wa mu’thii kulli khoir, birohmatika yaa arhamarroohimiin.
Artinya :

Ya Allah, Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dgn haq surat al-Fatihah yg agung, dan tujuh ayat yg diulang-ulang, bukakanlah kepada kami segala kebaikan, jadikanlah kami golongan orang yg berbuat kebaikan, wahai Tuhan kami, kiranya kami dapat melakukan kebaikan, Engkau pelihara agama kami, jiwa raga kami, para keluarga kami, sahabat-sahabat kami, para kekasih kami, dan orang-orang muslim dari segala malapetaka, fitnah, keburukan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkau penolong segala kebaikan, yg mengkaruniakan segala kebaikan, yg memberikan segala kebaikan. Dengan Rahmat-Mu, Wahai Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.

DOA NABAWI UNTUK PELUNASAN HUTANG
A’uudzu billaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillahir rahmaanir rahiim.Alhamdulillahi robbil ‘alaamin
Allaahumma shalli wa sallim wa barik ‘alaa Sayidina Muhammadin wa ‘alaa aali Sayidina Muhammadin wa ashaabihi wa azwajihi wa dzuriyyatihi wa ahli baitihi ajma’in.
Yaa Mawlana Yaa Sayyidi Madad al-Haqq.
suatu hari Rasulullah SAW memergoki Abu Umamah.ra yang tengah dalam kesulitan. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Apa yang terjadi denganmu?” Abu Umamah.ra menjawab, “Aku sedang menghadapi kesulitan dan sejumlah hutang.” Lalu Beliau.SAW bersabda, “Maukah kau aku ajarkan kepadamu kata-kata bila kau ucapkan, niscaya Allah SWT akan menghilangkan kesusahan pada dirimu dan melunasi hutang-hutangmu. Ucapkanlah di pagi dan sore hari :
Allahumma inni a’udzubika minal hammi wal hazan, wa a’udzubika minal ‘ajzi wal kasali, wa a’udzubika minal jubni wal bukhli, wa a’udzubika min ghlabatid dayni wa qahrir rijaal
[Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kedukaan, aku berlindung kepada-Mu dari lemah dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari takut (miskin) dan kikir, aku berlindung kepada-Mu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang.]
Abu Umamah berkata, “Lantas aku pun mengamalkan doa itu dengan tekun. Benar, ternyata Allah menghilangkan kesusahanku dan melunasi hutangku.”
(HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi, dari Abu Sa’id.)
kami mendapatkan ijazah doa tersebut dari Abah (al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya-Pekalongan) dan Abuya (Sayid Muhammad bin Alwy al-Maliki – Mekkah), agar doa tersebut lebih baik dibaca setiap sehabis sholat 5 waktu, sebanyak tiga kali agar lebih segera terkabul.
Abah juga menambahkan, agar dimudahkannya rezeki dari Allah SWT secara tekun membaca bacaan ini setiap sholat sunnah fajr/qabliyah subuh (2 rakaat sebelum sholat fardhu subuh) ;
Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azhim, Astagfirullah 100x
[Maha Suci Allah dengan segala puji-Nya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung, aku memohon ampunan-Mu]
lalu tangan kanan memegang dada sebelah kiri (jantung), dengan membaca
Yaa Fattah Yaa Razzaq 70x
[Yang Maha Pembuka, Yang Maha Pemberi Rezeki]
Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Wa min Allah at taufiq hidayah wal inayah, wa bi hurmati Habib wa bi hurmati fatihah!!
DOA BASMALAH DAN FATIHAH
SYAIKH ABDUL QADIR AL-JAILANI

WIRID BASMALAH

Amalan berikut ini adalah wirid basmalah susunan Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani yang disebutkan dalam itab Ash-Shalawat wa al-Awrad :

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Allaahumma inii as-aluka bihaqqi bismillaahirrahmaanir-rahiim,
wabihurmati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabifadhli bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabi’azhamati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabijalaali bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabijamaali bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabikamaali bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabihaybati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabimanzilati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabimalakuti bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabijabaruti bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabikibriyaa-i bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabitsanaa-i bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabibahaa-i bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabikaramati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabisulthaani bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabibarakati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabi’izzati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabiquwwati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabiqudrati bismillaahirrahmaanir-rahiim
irfa’ qadrii wasyrah shadrii wa yassir amrii warzuqnii min haytsu laa yahtasib bifadhlika wa karamika, ya man huwa kaaf haa yaa ‘ain shad haa mim ‘ain sin qaaf, wa as-aluka bijalaalil-‘izzati wa jalalil-haybati wa jabaruutil ‘azhamati an taj’alanii min ‘ibaadikash-shaalihiinal-ladziina (laa khawfun ‘alayhim walaa hum yahzanuun) birahmatika yaa arhamar-raahimin wa an tushalliya ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘ala aali sayyidinaa Muhammad.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan haq bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kemuliaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan keutamaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan keagungan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kebesaran bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan keindahan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kesempurnaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kewibawaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kedudukan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kekuasaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan keperkasaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kebesaran bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan pujian bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan cahaya bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kemuliaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kekuasaan bismillaahirrahmaanir-rahiim dan dengan keberkahan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kemuliaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kekuatan, dan dengan kekuasaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, angkatlah kemuliaanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan berikanlah aku rizqi yang tak disangka-sangka datangnya dengan keutamaan-Mu dan kemuliaan-Mu, wahai DZat Yang Dia kaf ha ya ‘ain shad ha mim ‘ain sin qaf (hanya Allah yang tahu arti sesungguhnya kalimat-kalimat itu) dan aku memohon dengan kebesaran kemuliaan-Mu, dengan kebesaran kewibawaan-Mu, dengan keperkasaan keangungan-Mu, agar Engkau menjadikanku tergolong hamba-hamba-Mu yang shalih (yang tidak ada perasaan bersedih hati), dengan rahmat-Mu, wahai Yang Paling Pengasih di antara yang pengasih. Dan aku memohon agar Engkau senantiasa melimpahkan rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami, Nabi Muhammad.

DOA PEMELIHARAAN DIRI
Doa Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berikut ini sangat baik dibaca sesudah membaca dzikir Allah (yakni membaca Allah, Allah, Allah….) setiap selesai shalat fardhu sebanyak 66 kali, untuk mendapatkan pemeliharaan diri dari Allah SWT dari segala yang tidak dikendaki. Doanya adalah sebagai berikut :

Bismillaahirrahmaanir-rahiim

Allaahumma inni as-aluka bisirridz-dzaati wabidzaatis-sirri huwa anta huwa, ihtajabtu binuurillaahi wabinuuri ‘aduwwillaahi, bimi-ati alfi laa hawla walaa quwwata illaa billaah, khatamtu ‘alaa nafsii wa ‘alaa ahlii wa ‘alaa kulli syay-in a’thaaniihi rabbi bikhaatamillaahil manii’il-ladzii khatama bihi aqthaaras-samaawaati, wal ardh. Wa hasbunallaahu wa ni’mal wakiil, ni’mal mawlaa wa ni’man-nashiir, walaa hawla walaa quwwata illaa billaahil-‘aliyyil-‘azhiim, wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa ‘alihi wa shahbihi ajma’in, wa sallama tasliiman katsiiran wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin.
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan rahasia Dzat-Mu dan Dzat rahasia-Mu, yang Dia itu adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Aku melindungi diriku dengan cahaya Allah, dengan cahaya arasy Allah, dengan semua nama milik Allah, dari musuhku dan musuh Allah, dengan seratus ribu ucapan Laa hawla walaa quwwata illaa billaah. Aku melindungi diriku, keluargaku, dan segala sesuatu yang Tuhanku berikan kepadaku dengan perlindungan Allah yang kokoh, yang dengannya Dia lindungi seluruh penjuru langit dan bumi. Dan cukuplah Allah bagi kami, Dia sebaik-baik yang mengurus, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong. Dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah, Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung . Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, dan kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga pula Dia memberikan kesejahteraan yang banyak, dan segala puji adalah milik Allah, Tuhan sekalian alam.
DOA SETELAH MEMBACA AMALAN SURAT AL-FATIHAH
Berikut adalah doa yang dibaca setelah setiap selesai shalat fardhu. Surah Al-Fatihah itu dalam sehari-semalam dibaca seratus kali. Perinciannya sebagai berikut : Setelah shalat Subuh membaca Al-Fatihah 30 kali, setelah shalat Zhuhur 25 kali, setelah shalat Ashar 20 kali, setelah maghrib 15 kali, dan setelah shalat Isya 10 kali. Di setiap waktu itu setelah selesai membaca Al- Fatihah membaca doa ini tiga kali.
Barang siapa mengamalkannya secara rutin insya Allah akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa dan tidak disangka-sangka. Inilah doanya :

Bismillaahirrahmaanir-rahiim

(Alhamdulillaahi rabbil-‘aalamiin) munawwiri abshaaril-‘aarifina binuuril-ma’rifati yaqiini, jaadzibi azimmati asraaril-muhaqqiqiina bijadzabaatil-qurbi wat-tamkiin, faatihi aqfaali qulubil-muwahhidiin bifaatihatit-tawhiidi wal-fathil-mubiin, alladzii ahsana kulla syay-in khalaqahu wabada-a khalqal-insaani min thiinin tsumma ja’ala naslahu min sulaalatin min maa’in mahiin.
(Arrahmaanir-rahiim) al-‘aziizil-hakiimil-‘aliyyil-‘azhiimil-awwalil-qadiim, khaathaba muusaal-kalima bikhithaabit-takriimi wa syarrafa nabiyyahul-kariima binnashshisy-syariif, walaqad aataynaaka sab’an minal-matsaanii wal-quraanal ‘azhiim.
(Maaliki yawmid-diin) qaahiril-jabaabirati wal-mutamarridiina wa mubiidith-thughaatil jaahidiina dza likumullaahu rabbukum fatabaarakallaahu ahsanul-khaaliqiin, fayaaman laa syariika lahu walaa mu’in.
(iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin) mu’tarifiina bil-ajzi ‘anil-qiyaami wa hiya ramiim.
(ihdinash-shiraathal-mustaqiim) shiraatha ahlil-ikhlaashi wat-tasliim
(Shiraathal-ladziina an’amta ‘alayhim) shiraathal-ladziina tasallaw bil-hudaa wafarihuu bimaa ladayhim.
(Ghayril maghdhuubi ‘alayhim) habnallaahumma minka mawajibash-shiddiiqiin. Wa asyhidnaa masyaahidasy-syuhadaa’i walaa taj’alnaa dhalliina walaa mudhilliina walaa tahsyurnaa fii zumratizh-zhaalimiina (Waladh-dhaalliin) (Aamiin)
Allaahumma bihaqqi haadzihil-faatihati, iftah lanaa fathan qariiba, allaahumma bihaqqi haadzihisysyaafiyati isyfinaa min kulli aafatin wa ‘aahatin fiddunyaa wal aakhirah. Allaahumma bihaqqi haadzihil-kaafiyati, ikfinaa maa ahammanaa min amrid-dunyaa wal aakhirati wa ajri ta’alluqaatii wa ta’alluqaati ‘ibaadikal-mu’miniina ‘alaa ajalli ‘awaa’idika wasyfa’lanaa binafsika ‘inda nafsika fid-dunyaa wal-akhirah, idz laa arhama binaa wabihim minka yaa arhamar-raahimiin.
Wa shallallaahu ‘ala sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallama tasliiman katsiiran ilaa yawmid-diin wal hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin.

“ Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
(Segala Puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam) Yang menyinari pandangan orang-orang arif dengan cahaya ma’rifah dan keyakinan, Yang menarik kendali rahasia-rahasia para muhaqqiq (orang yang tahu detail-detail sesuatu) dengan tarikan-tarikan kedekatan dan kekokohan, pembuka kunci-kunci hati orang-orang yang bertauhid dengan pembuka tauhid dan kemenangan yang nyata, yang membaguskan segala sesuatu yang diciptakan-Nya, dan memulai penciptaan manusia (yakni penciptaan Adam) dari tanah kemudian menjadikan keturunannya dari suatu saripati air yang hina.
(Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) Yang Maha Mulia, Maha Bijaksana, Maha Tinggi, Yang Maha Agung, Maha Awal, Maha Terdahulu. Dia berbicara kepada Nabi Musa, Kalamullah, dengan pembicaraan yang memuliakan. Dan Dia memuliakan Nabi-Nya yang mulia (Nabi Muhammad) dengan nash yang mulia, Wa laqad aataynaaka sab’an minal matsaani wal-qur’anal-‘azhiim (Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung).
(Yang menguasai hari kemudian) Yang mengalahkan orang-orang yang zhalim dan mereka yang sewenang-wenang, Yang membinasakan para thaghut yang ingkar. Itulah Allah, Tuhan kalian. Maha Suci Allah, sebaik-baik yang menciptakan. Wahai Dzat Yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak pula ada penolong.
(Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan) Dengan mengakui kelemahan dalam melaksanakan hak-Mu di setiap waktu dan saat. Wahai Dzat Yang Membangkitkan angin yang diam, wahai Dzat Yang menghidupkan tulang-belulang yang dalam keadaan hancur.
(Tunjukilah kami jalan yang lurus) Jalan orang-orang yang memiliki keikhlasan dan penyerahan diri.
(Yakni jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka) Jalan orang-orang yang terhibur dengan petunjuk dan merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka.
(Bukan jalan orang-orang yang dimurkai) Berikanlah kepada kami, Ya Allah, dorongan-dorongan kaum shiddiqin, dan perlihatkanlah kepada kami pemandangan-pemandangan para syuhada, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang sesat dan jangan pula tergolong orang-orang yang menyesatkan, dan janganlah Engkau kumpulkan kami dalam golongan orang-orang yang zhalim.
(Dan bukan pula orang-orang yang sesat) (Aamiin).
Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Fatihah (pembuka) ini, bukakanlah bagi kami keterbukaan (kemenangan) yang dekat. Ya Allah, dengan kemuliaan penyembuh ini, sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan gangguan kesehatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan kemuliaan surah yang mencukupi ini, cukupilah kami dalam segala yang penting bagi kami dari urusan dunia dan akhirat. Dan jadikanlah kecintaan kami dan kecintaan hamba-hamba-Mu yang mukmin adalah pada manfaat dari-Mu yang terbesar. Berilah kami pertolongan dengan diri-Mu pada diri-Mu di dunia dan akhirat, karena tidak ada yang lebih penyayang terhadap kami dan terhadap mereka daripada Engkau, wahai Yang Paling Penyayang di antara yang penyayang.
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, serta keluarga dan para sahabatnya sebanyak-banyaknya sampai hari akhir kelak, dan segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam.”

DOA ORANG YANG TERTIMPA MUSIBAH

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللَّهُمَّ أُجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.
inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, Allahuma jurnii fi musibatii wakhluf liya khairan minhaa

“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali (di hari Kiamat). Ya Allah! Berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik (dari musibahku).”

Ummu Salamah radhiallahu anha mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda :
“Seseorang yang tertimpa musibah lalu ia berkata : inna lillahi wa inna ilaihi raji’un dan berdoa : Allahuma jurnii fi musibatii wakhluf liya khairan minhaa (Ya Allah berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik daripadanya). Niscaya Allah akan memberinya pahala karena musibah itu dan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik.” (HR. Muslim 3/37-38).

Tatkala Abu Salamah (suaminya) meninggal, dia mengucapkan apa yang dikatakan Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam. Tak lama kemudian ia menjadi isteri Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam, suami baru yang lebih baik dari pada Abu Salamah. Siapa mengira ia mendapatkan suami Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam sementara ia sendiri pernah mengatakan :”Lelaki mana yang lebih baik daripada suamiku”? (Mukhtashar Syarah Shahih Muslim, hadith no. 918)

DOA SAYIDAH FATHIMAH AZ-ZAHRA
DOA YANG DIAJARKAN NABI KEPADA SAYYIDAH FATHIMAH

Ya hayyu ya qayyuum, bika astaghiitsu fa ashlih lii sya’nii kullahu walaa taklinii ila nafsii tharfata ‘ayn

“Wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Senantiasa Mengurus hamba-Nya, kepada-Mu aku memohon perlindungan. Maka perbaikilah semua urusan dan janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun.”

DOA MEMOHON AKHLAQ MULIA DAN PERBUATAN YANG DIRIDHAI

Allaahumma bi’ilmikal-ghaybi wa qudratika ‘alal-khalq, ahyinii maa ‘alimtal-hayaata khayran lii wa tawaffanii idzaa kaanatil-wafaatu khayran lii. Allaahumma innii as-aluka kalimatal-ikhlaashi wa khasyyataka fir-ridha wal-ghadhab, wal-qashda fil-ghina wal-faqr. Wa as-aluka na’iiman laa yanfad, wa as-aluka qurrata ‘aynin laa tanqathii, wa as-alukar-mawti, wa as-alukan-nazhara ilaa wajhika wasy-syawqi ilaa liqaa-ika min ghayri dharraa-in mudhirratin walaa fitnatin muzhlimah. Allaahumma zayyinnaa biziinatil-iimaan waj’alnaa hudaatan mahdiyyin, ya rabbal-‘aalamiin.

“Ya Allah, dengan ilmu-Mu atas segala yang ghaib dan kekuasaan-Mu atas segala makhluk, hidupkanlah aku jika menurut pengetahuan-Mu kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kalimat ikhlas, rasa takut kepada-Mu dalam keadaan suka dan marah, dan kesederhanaan ketika kaya dan miskin. Aku memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak pernah habis, aku mohon kepada-Mu kebahagiaan yang idak pernah terhenti, aku mohon kepada-Mu keridhaan untuk menerima ketentuan, aku mohon kepada-Mu kesejukan kehidupan setelah kematian, aku memohon kepada-Mu untuk dapat memandang wajah-Mu, merindukan pertemuan dengan-Mu tanpa derita yang menyengsarakan dan tanpa cobaan yang menggelapkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman Jadikanlah kami pemberi petunjuk dan diberi petunjuk, wahai Tuhan Pemelihara Alam Semesta.”
DOA AGAR DITUNAIKAN HAJAT

Yaa rabbal-awwaliina wal-aakhiriin, wa yaa khayral awwaliin wal-aakhiriin, yaa dzal-quwwatil-matiin, yaa raahimal-masaakiin, wa yaa arhamar-raahimiin.

“Wahai Tuhan mereka yang awal dan yang akhir, wahai sebaik-baik Yang Awal dan Yang Akhir, wahai Dzat Yang Memiliki Kekuatan Yang Kokoh, wahai Dzat Yang Mengasihi orang-orang miskin, wahai Yang Paling Penyayang di antara Yang Penyayang.”
Yaa awwalal-awwaliina way a aakhiral-aakhiriin, wa yaa zal-quwwatil-matiin, wa yaa arhamar-raahimiin, aghninaa waqdhi haajatanaa.
“Wahai Yang Awal di antara yang awal dan Yang Akhir di antara yang akhir, wahai Dzat Yang Memiliki Kekuatan Yang Kokoh, wahai Yang Paling Penyayang di antara yang penyayang, kayakanlah kami dan penuhilah kebutuhan kami.
Alhamdulillaahil-ladzii laa yansaa man dzakarahu walaa yukhayyibu man da’aahu walaa yaqtha’u raja- a man rajaahu
“Segala puji bagi Allah, Yang Tidak Lupa Kepada Yang Berdzikir kepada-Nya (yang mengingat-Nya), tidak mengecewakan yang berdoa kepada-Nya, dan tidak memutuskan harapan orang yang berharap kepada-Nya.”

DOA UNTUK SEGALA KEPERLUAN

Bismillaahir-rahmaanirrahiim. Allaahumma shalli ‘ala Sayyidinaa Muhammad wa ‘aali Sayyidinaa Muhammad. Allaahumma innii as-aluka bihaqqi kullismin huwa laka yahiqqu ‘alayka fiihi ijaabatud-du’aa-i idzaa du’iita bihi, wa as-aluka bihaqqi kulli dzii haqqin ‘alayka, wa as-aluka bihaqqika ‘ala jamii’i ma huwa duunaka an taf’ala… (sebut permohonan Anda)

“ Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas junjungan kami, Nabi Muhammad, dan keluarga junjungan kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu dengan hak setiap nama yang Kau miliki, yang memastikan-Mu untuk mengabulkan doa ketika dengan nama itu Engkau diseru. Aku bermohon kepada-Mu dengan kedudukan segala yang mempunyai hak di sisi-Mu. Aku bermohon kepada-Mu dengan hak-Mu di atas semua itu selain Engkau, agar Engkau lakukan kepadaku… (begini dan begini, sebut permohonan Anda).”
DOA SETELAH SHALAT
Saudaraku yang kumuliakan berikut kami susun bacaan dzikir setlah sholat;

Astaghfirullah (3x)

Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi’

(Subhaanallahi) 33 kali,
(Alhamdulillahi) 33 kali dan
(Allahu Akbar) 33 kali
‘Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya’in qodiir’

Doa ;

A’uudzubillaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahhi rabbil ‘alamiin.
Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa Muhammadiw wa ‘alaa aalihi wa Shahbihi ajma’iin
Allahumma a’inni ‘ala dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibadatika’. (dibaca 1 atau 3 kali)
Rabbighfirlii waliwalidayya warhamhumma kamma rabbayani saghira.
Rabbana hablana min azwajina wa dzuriyyatina qurrota’ayunin waj’al lil muttaqiina imamma.
Rabbana aatina fii dunyaa hasanah wa fil akhirati hasanah, wa qinaa adzaban naar.
Washalallahu alaa sayidina Muhammad wa alaa alihi wa shahbihi ajmaa’in.
Wal hamdulillahi rabbil ‘alaamin.

ditutup membaca surat al-Fatihah
DOA SHALAT ISTIKHARAH
Orang yang memperhatikan urusan akhirat hendaknya sholat sunah 2 rakaat setelah matahari naik setinggi tombak. Sholat itu diniatkan sebagai sholat sunah isyroq, taubah, isthikoroh, hajat dan perlindungan (hifdz) dari semua persoalan dan keburukan dunia akhirat. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah biasa melakukan shalat istikharah ini diwaktu malam sebelum tidur. Setelah salam hendaknya ia membaca doa istikhoroh berikut :
setelah Basmalah, Hamdalah dan shalawat kemudian membaca ;

Allahumma innaa astakhiruuka bi’ilmika wa astaqdiruka biqudrotika wa asaluka min fadhlikal ‘adziimi fainnaka taqdiru wa laa aqdiru wa ta’lamu wa laa a’lamu wa anta ‘allaamul ghuyuubi

Ya Allah, aku memohon petunjuk dengan ilmu-MU, dan memohon kekuatan dari-MU dengan kekuatan-MU, dan meminta kemurahan-MU yang agung. Karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan aku tidak mampu berbuat apa-apa, Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak mengetahui apa-apa, dan Engkau Maha Mengetahui yang gaib.

Allahumma innkunta ta’lamu anna jamii’a maa ataharroku fiihi fii haqqoo wa haqqo ghoirii wa jamii’a maa yataharroku fiihi ghoirii fii haqqoo wa haqqo ahlii wawaladii wa maa malakat yamiinii khoirullii fii diinii wa dunyaaya wa ukhrooya wama’aasyii wama’aadii wa ‘aaqibati amrii ‘aajalihi wa aajalihi faaqdurhulii wa yassarhulii tsumma baariklii fiihi

Ya Allah, jika Engkau mengetahui semua yang kuperbuat sehubungan dengan hakku dan hak orang lain, dan semua yang diperbuat orang lain sehubungan dengan hakku, hak keluargaku, hak anak-anakku dan hak semua orang yang menjadi tanggunganku adalah baik untukku, baik dalam urusan duniaku, akhiratku, penghidupanku, hari akhirku, maupun akhir urusanku di dunia dan akhirat, maka takdirkanlah terjadi, mudahkanlah dan berkatilah.

Wa innkunta ta’lamu anna jamii’a maa ataharroku fiihi fii haqqoo wa haqqo ghoirii wa jamii’i maa yataharroku fiihi ghoirii fii haqqoo wa haqqo ahlii wawaladii wa maa malakat yamiinii syarrullii fii diinii wa dunyaaya wa ukhrooya wama’aasyii wama’aadii wa’aaqibati amrii ‘aajalihi wa aajilihi faashrifhu ‘anna washrifnii ‘anhu waaqdur liyallkhoiro haitsu kaana tsuma rodhdhonii bihi wa shollaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa aalihi washohbihi wa sallama walhamdulillahirobbill ‘alamin

Namun, bila Engkau mengetahui bahwa semua yang kuperbuat sehubungan dengan hakku dan hak orang lain, dan semua yang diperbuat orang lain sehubungan dengan hakku, hak keluargaku, hak anakku dan hak semua orang yang menjadi tanggunganku adalah buruk untukku, baik dalam urusan agamaku, duniaku, akhiratku, penghidupanku, hari akhirku, maupun akhir semua urusanku di dunia dan akhirat, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya, lalu takdirkanlah bagiku suatu kebaikan, ridhoilah aku dengannya. Akhirnya, limpahkan sholawat dan salam kepada Sayidina Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Dan segala puji syukur bagi Allah Tuhan alam semesta.

ditutup membaca surat al-Fatihah.
DOA UNTUK ANAK

Bismillahir rohmanir-rahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin. Allahumma shalli wa salim ‘alaa sayidina Muhammad miftahul baabi rahmatillah
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Tuhan akam semesta.Ya Allah limpahkanlah sholawat dan salam kepada Sayidina Muhammad, pembuka pintu rahmat Allah.

‘adada maa fii ‘ilmillaahi, shalaatan wa salaaman daimayni bidawaami mulkillaah, wa ‘alaa aalihi wa shahbihi
Sebanyak pengetahuan Allah, sholawat dan salam yang selalu tercurah sekekal kerajaan Allah dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya
.
Rabbaaj’alnii muqiimash shalaawati wa min dzurriyyatii rabbanaa wa taqabbal du’aa-i
Ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doaku.

Rabbanaa hablanaa min ‘azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrata’ayunin waj’alnaa lilmuttaqiina ìmaamaa
Ya Allah jadikanlah istri/suami (pasangan) dan keturunan kami sebagai buah hati kami dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa.

Rabbi āwzi’nii ān asykura ni’matakal latii ān’amta ‘alayyaa wa ‘alaa waalidayya, wa-ān ā’mala shalihaan tardhaahu wa āshlih lii fii dzurriyyatii, innii tubtu ìlayka wa ìnnii minal muslimiin
Ya Allah berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan agar aku dapat beramal sholeh yang Engkau ridhoi, jadikanlah keturunanku orang-orang yang soleh, sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

ù‘iidzu āwladii bikalimaatillaahit-taammaati, min syarra kulla syaythaani wa haammatin, wa min kulla ‘aynin lammatin
Yaa Allah kuserahkan anak-anakku di bawah naungan perlindungan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan, marabahaya, dan dari pandangan yang penuh kedengkian

Allahumma baarik fii āwladii, wa la tadhurrahum, wa arzuqnii birrahum, waaj’alhum qurrata’aynin lin-nabiyyi shallaallahu ‘alayhi wa sallam waliwalidayhim
Yaa Allah berkahilah anak-anakku, janganlah Engkau celakakan mereka, karunialah aku ketaatan mereka, jadikanlah mereka buah hati Nabi Muhammad SAW dan kedua orang tua mereka.

Allahummaftah ‘alayhim futuuhal ‘arifiin, wa faqqah-hum fii ad-diin, wa ‘allamhumul ta’wiil, wahdihim ilaa sawaa-ìs sabiili, waaj’alhum minal ‘ulama-a ìl ‘aamiliin, wa ‘abadikash-shalihiin
Yaa Allah berilah mereka ilmu para ‘arifin, jadikanlah mereka faqih (alim) dalam agama, ajarkan mereka pengetahuan takwil, dan tuntunlah mereka ke jalan yang lurus dan benar, dan jadikanlah mereka ulama yang mengamalkan ilmunya, dan masukkanlah mereka ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh.

Allahumma ānbithum nabaatan hasanan, waaj’alhum hadiina muhtadiin
Yaa Allah tumbuhkan mereka dengan sebaik-baik pertumbuhan, dan jadikanlah mereka orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk.

Allahumma waf-faqhum limahaabbaka wa thaa’atika wa mardhatika, wa ‘allamhum maa yanfa’uhum, wan fa’hum bimaa ‘allamtahum
Yaa Allah berilah mereka taufik untuk mencintai-Mu, mentaati-Mu, dan mencari keridhoan-Mu. Ajarkanlah kepada mereka semua yang bermanfaat dan berilah mereka manfaat dari semua yang Engkau ajarkan

Allaahummah fazh-hum minal fitan, maazhahara minhaa wa maa bathan, wa min kulla suù‘in
Yaa Allah lindungilah mereka dari segala fitnah, baik yang nyata maupun tersembunyi, dan juga dari segala macam kejahatan

Allahumma sah-hal ùmuurahum, wa āshlih āhwaalahum wa ā’malahum wa niyyaatihim
Yaa Allah mudahkanlah urusan mereka, dan perbaikilah keadaan, perbuatan dan niat mereka.

Allahumma ā’hyihim hayaatan thayyabatan fii dunyaa wal akhirah
Yaa Allah berilah mereka kehidupan yang baik di dunia dan akhirat

Allahumma ā’nhuma alaa dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibadatika
Yaa Allah bantulah mereka agar dapat mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya amal ibadah

Allahumma ā’hsin ‘aaqibatahum fiil umuuri kullahaa, wa ā’jirhum min khizyiid dunyaa wal akhirah
Yaa Allah, akhirilah semua urusan mereka dengan keberhasilan dan selamatkanlah mereka dari kehinaan dunia dan akhirat

Allahumma mata’hum bi-asmaa’ihim wa abshaarihim wa quwwatihim fii sabiilika, waaj’al hawaahum taba’aan limaa jaa-ā bihi habiibuka Muhammad sholaallahu ‘alayhi wasallam
Yaa Allah jadikanlah pendengaran, penglihatan dan kekuatan mereka menyenangi jalan petunjuk-Mu, dan jadikanlah hawa nafsu (keinginan) mereka patuh pada ajaran yang dibawa oleh kekasih-Mu Muhammad SAW

Allahumma sallamhum, wa ‘aafihim wa’fu’anhum, wa ā thil ā’marahum fii tha’atika wa mardhaatika, wa taqabbal minhum innaka ‘alaa kulla syai-in qadiir, wa biil ijaabati jadiir
Yaa Allah selamatkanlah mereka, berilah kesehatan dan maafkan mereka, panjangkan umur mereka dalam ketaatan dan keridhoan-Mu, terimalah amal mereka, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Engkau-lah yang patut mengabulkan doa.

Wa shallalláhu `alaá sayyidiná Muhammad wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulilláhi rabbil `álamin.
dan limpahkanlah sholawat dan salam kepada sayidina Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan segala puji dan syukur hanya untuk Allah Tuhan alam semesta.

WIRD AQIDAH SAKRAN

Al-Arif Billah Habib Ali bin Abubakar As-Sakran

Bismillahirrahmanirrahim
Asy-hadu an-la ilaha illallahu wandahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, junjungan kami

Muhammadan `abduhu warasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wabil qadari khayrihi wa syarrihi, shadaqallahu wa shadaqa rasuluh, shadaqallahuwashadaqa rusuluh.
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku beriman kepada Allah dan malaikat-Nya; kitab-kitab-Nya; utusan-utusan Nya; hari kiamat; dan adanya takdir,baik ataupun jelek.Mahabenar Allah, dan benar pula rasul-Nya.

Amantu bisy-syari’ati wa shaddaq tu bisy-syafi’ah. Wa in qultu syay-an khi lafal ijma’i raja’tu fanhu watabarra’tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam.
Aku beriman pada syariat dan aku membenarkan syariat. Apabila aku berkata tentang sesuatu berbeda dengan kesepakatan (ijrnak) ulama, aku segera mencabutnya. Dan aku lepaskan dari setiap agama yang tidak cocok dengan agama Islam.

Allahumma inni uminu bima ta’lamu annahul haqqu Indaka wa abra-u ilayka mimma talamu annahul haqqu ‘indaka wa abra-u ilayka mimma talamu annahul bathilu Indaka fakhudz minni jumalan wala tuthalibni fit-taf-shili.
Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada sesuatu yang Engkau ketahui bahwa ia adalah benar dari-Mu, dan aku lepas dari-Mu sesuatu yang Engkau ketahui bahwa ia adalah batal menurut-Mu. Maka ambillah dariku keseluruhannya dan janganlah siksa aku dalam keadaan terpisah-pisah.

(Astagh-firullahal `adhim wa atubu ilayhi – 3 x).
Aku mohon ampun kepada Allah, Zat yang Mahaagung, dan aku bertobat kepada-Nya – 3 x

Nadamtu min kulli syarrin. Asy-hadu an la ilaha illallahu wandahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan `abduhu warasuluhu, wa anna Abdullahi warasuluhu wabnu amatihi.
Aku menyesal dari setiap perbuatan buruk. Aku bersaksi, tiada Tuhan kecuali Allah, yang Maha Esa,yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, junjungan kami Muhammad adalah hamba dan rasul Nya

Wakalimatuhu alqaha ila Maryama wa Rauhun minhu. Wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa anna
. Dan sesungguhnya Nabi lsa adalah hamba dan rasul-Nya, dan putra hamba-Nya, dan kalimah-Nya, yang Dia berikan kepada Maryam,dan roh yang berasal dari-Nya. Dan sesungguhnya surga adalah benar adanya, neraka adalah benar adanya, dan

kulla ma akh-bara bihi Rasulullahi shallallahu `alayhi wasallama haqqun. Wa anna khayrad dun-ya
setiap yang dikabarkan Rasulullah SAW adalah benar adanya. Dan sesungguhnya kebaikan dunia

wal akhirati fii taqwallahi wa tha’atihi, wa annasy-syarrad dun-ya wal akhirati fi ma’shiyatillahi
dan akhirat itu terletak pada takwa kepada Allah, dan taat kepada-Nya. Dan sesungguhnya kejelekan dunia dan akhirat terletak pada maksiat kepada Allah

wamukhalafatihi. Wa annas sa’ata atiyatun la rayba fiha wa annallaha yab’atsu man fil qubur.
dan menentang-Nya, Dan hari kiamat itu pasti datang, tidak diragukan lagi, dan Allah akan membangkitkan mayat di dalarn kubur, juga tidak diragukan lagi.

Asy-hadu an la-ilaha illallahu wandahu la syarika lahu, wa asy hadu anna sayyidana Muhammadan rabduhu wa rasuluhu.
Aku bersaksi, sesungguhnyatidak ada Tuhan kecuali Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, junjungan kami Muhammad adalah harnba dan rasul-Nya.

La ilaha illallahu afna biha ‘umri.
La ilaha illallahu ad-khulu biha qabri.
Tiada Tuhan selain Allah, aku habiskan umurku dengan kalimat tayibah ini.
TiadaTuhan selain Allah, aku masuk ke dalam kuburku bersama kalimat tayibah ini.

La ilaha illallahu akhlu biha wahdi.
La ilaha illallahu alqa biha rabbi.
Tiada Tuhan selain Allah, aku menyendiri bersama kalimat tayibah ini.
Tiada Tuhan selain Allah, aku bertemu dengan Tuhanku bersama kalimat tayibah ini.

La ilaha illallahu qabla kulli syay-in.
La ilaha illallahu ba’da kulli syay-in.
TiadaTuhan selain Allah, sebelum berwujud segala sesuatu.
Tiada Tuhan selain Allah, setelah berwujud segala sesuatu.

La ilaha illallahu yabqa rabbuna wa yafna kulla syay-in.
La ilaha illallahu astaghfirullah,
Tiada Tuhan selain Allah, tuhan yang meliputi wujud segala sesuatu.
Tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah.

La ilaha illallahu astaghfirullah,
La ilaha illallahu astghfirullah, wa atubu ilayh.
Tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah.
Tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah. dan aku bertobat kepada-Nya.

AI-fatihah ila ruhi sayyidina Al-Habib ‘Ali bin Abi Bakri As-Sakran wa ushulihi wafuru’ihi, annallaha yu’li darajatihim fii jannah, wa an yu’ida ‘alayna mim barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa’ulumihin wanafahatihim fid-dini wad dun-ya wal akhirah. Wa ila hadh-ratan nabiyyi sayyidina Muhammadan shallallahu `alayhi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah.
Al-Fatihah dipersembahkan untuk ruh Al-Habib Ali bin Abi Bakar As Sakran, dan nenek moyangnya serta keturunannya. Semoga Allah akan mengangkat derajat mereka di dalam surga, dan akan mengembalikan berkah-berkah mereka kepada kita semua segenap rahasia, cahaya, ilmu, dan bau harumnya di dalam agama, dunia, dan akhirat.Dan juga diperuntukkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alayhi wa Alihi wa Sallam. Al-Fatihah

WIRD AS-SAKRAN
Doa dan Ratib
Al-Arifbillah al-Habib Ali bin Abubakar As-Sakran

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni ah-tath-tu bidarbillahi masya-Allahu quf luhu la ilaha illallahu babuhu Muhammadun Rasulullahi shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallama
Ya Allah, sesungguhnya aku berpagar diri dengan pagar Allah yang panjangnya sekehendak Allah, kuncinya adalah kalimah La ilaha illallah dan pintunya adalah kalimah Muhammadur rasulullah, shallallahu wa alihi wa salama.

Ahatha bina min bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu lillahi rabbi) ‘alamin. Ar Rahmanir rahim. Maliki yawmid

Allah memagari kita semua dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja

din. iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in. Ihdinash shirathal mustaqim. Shirathal-ladzina an’amta `alayhim ghayril magh-dlubi ‘alayhim waladl dllallin. Amin.

di hari kiamat. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat bagi mereka, yang tidak dimurkai atas mereka dan tidak pula sesat. Amin.

Allahu la ilaha ilia huwal hayyul qayyumu la tak-khudzuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis-samawati wama fil ardl. Man dzal ladzi yasyfa’u `indahu ilia bi-idz-nihi, ya’lamu ma bayna aydihim wama khalfahum wala yuhithuna bisyay-in min illa bima sya-a. Wasi’a kursiyyuhus samawati wal ardla wala ya-uduhu hif-dhuhuma wahuwal ‘alliyyul ‘adhim.

Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal lagi selalu mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepada-Nya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di langit di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang diharapkan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki Allah. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa keberatan menjaga keduanya. Dia adalah Mahatinggi dan Mahaagung.

(Binastadarat kamastadaratil mala-ikatu bimadinatir rasuli bila khandaqin wala surin min kulli qadarin maqdurin wahadzarin mah dzurin wamin jami’isy syururi ta tarrasna billahi – 3 x).

Bersama kita terbentuklah lingkaran sebagaimana lingkaran malaikat di kota Madinatur rasul, tanpa parit perlindungan dan tanpa pagar penjagaan dari semua ketentuan yang ditentukan, dan kekhawatiran yang dikhawatirkan, dan dari semua kejelekan aku berbenteng diri kepada Allah (3x).

Min raduwwina wa ‘aduwwillahi min saqi ila qa’i ardlillahi. Shun’atuhu la tanqathi’u bi alfi alfi la hawla wala quwwata ilia billahil `adhimi.

Berbenteng diri dari musuhku dan musuh Allah dari tiang Arasy Allah sampai pada dasar bumi Allah ciptaan-Nya yang tidak akan putus dengan satu miliar kalimat La hawla wala quwwata illa billahil ‘adhim (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah, yang Mahatinggi dan Maha agung).

Allahumma in ahadun aradani bisu-in urinal jinni wal insi wal wuhusyi min basyarin aw syaythanin aw was wasin fardud-hum fintikasin waqulu buhum fi waswasin wa aydihim fi ifla sin wa awbiq-hum minar rijli filar-raksi la sahla yajda’u wala jabala yugtha’u bi alfi la hawla wala quwwata illa billahil `adhim.

Ya Allah, apabila seseorang menghendaki keburukan terhadapku, dari kalangan jin atau manusia, ataupun penghuni bumi yang liar dan membinasakan, baik dari kalangan manusia maupun setan, atau kebimbangan dan keragu raguan, kembalikanlah kepada mereka dalam keadaan terbalik, dan justru hati mereka dalam kebimbangan dan keraguan, dan tangan mereka dalam kehampaan. Hancurkan mereka dari kaki sampai kepala. Tidak ada kemudahan yang mengekang dan tiada gunung yang terputus dengan satu miliar kata-kata La hawla wala quwwata illa billahil `adhim (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah, yang Mahatinggi dan Maha agung).

Wa shallallahu `ala sayyidina Muhammaddin wa alihi wa shahbihi wa sallam.
Semoga rahmat Allah terlimpah selalu kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Juga, salam sejahtera baginya.

WIRID IMAM NAWAWI

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ . بِسْـمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ، أقُوْلُ عَلَى نَفْسِيْ وَعَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى اَهْـلِيْ وَعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَصْحَـابِيْ وَعَـلَى اَدْيَانِهِمْ وَعَلَى اَمْوَالِهِمْ اَلْفَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .
بِسْـمِ الله اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَقُوْلُ عَلَى نَفْسِيْ وَعَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى اَهْـلِيْ وعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَصْحَـابِيْ وَعَـلَى اَدْيَانِهِمْ وَعَلَى اَمْوَالِهِمْ . اَلْفَ اَلْفِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .
بِسْـمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَقُوْلُ عَلَى نَفْسِيْ وَعَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى اَهْـلِيْ وَعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَصْحَـابِيْ وَعَـلَى اَدْيَانِهِمْ وَعَلَى اَمْوَالِهِمْ . اَلْفَ اَلْفِ اَلْفِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .
بِسْـمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَمِنَ اللهِ، وَاِلىَاللهِ، وَعَلىَاللهِ، وفِىاللهِ ، وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .
بِسْـمِ اللهِ عَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى نَفْسِيْ ، بِسْـمِ اللهِ عَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَهْـلِيْ وَعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَىاَ صْحَـابِيْ، بِسْـمِ اللهِ عَلَىكُلِّ شَيْءٍ اَعْطَانِيْهِ رَبِّيْ، بِسْـمِ اللهِ رَبِّ السَّمَوَتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ اْلاَرَضِيْنَ السَّبْعِ، وَرَبِّ اْلعَرْ شِ اْلعَظِيْمِ .
بِسْـمِ اللهِ الَّذِيْ لاَيَضُـرُّ مَعَ اسْمِـهِ سَيْءُ فِىاْلاَرْضِ وَلا َفِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ اْلعَلِيْمُ ( نَلاَنا ً)
بِسْـمِ اللهِ خَيْرُاْلاَاسْمَآءِ، فِىاْلاَرْضِ وَفِىالسَّمَآءِ
بِسْـمِ اللهِ اَفْتَتِحُ ، وَبِهِ اَخْتَتِمُ، اَللهُ، الله،ُ اللهُ، رَبِّيْ لاَ اُشْرِكُ بِهِ اَحَداً ، اَللهُ، اللهُ، اللهُ، َلآاِلَـهَ اِلاَّ هُوَ، اَللهُ، اللهُ، اللهُ، أَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَكْبَرُ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ ( نَلاَنا ً)
اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَـِّر غَيْرِيْ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ رَبِّيْ ، بِكَ اللَّهُمَّ اَحْـتَرِزُ مِنْهُمْ، وَبِكَ اللَّهُمَّ اّدْرَأُ فِى نُحُوْرِهِمْ، ، وَبِكَ اللَّهُمَّ اَعُوْذُ مِنْ شُرُوْرِهِم، ْوَأَسْتَكْفِيْكَ إِيَّاهُمْ، وَاُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيَّ وَاَيْدِيْهِمْ، وَاَيْدِيْ مَنْ اَحَاطَتْهُ عِنَايَتِيْ وَشَمِلَتْهُ أحَاطَتِيْ . بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ( قُلْ هُوَاللهُ اَحَدُ.اَللهُ الصَّمَدُ) أَلْإخْلاَصْ ( ثلاَثا ً) وَمِثْـلُ ذَلِكَ عَنْ يَمِيْنِيْ وَأَيْمَانِهِمْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ عَنْ شِمَالِيْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ اَمَامِيْ وَاَمَامَهُمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ خِلْفِيْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ فَوْقِيْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ تَحْتِيْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَحِيْطٌ بِيْ وَبِهِمْ وَبِمَا اَحَطْنَا بِِهِ.
اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ لِيْ وَلَهُمْ مِنْ خَيْرِكَ بِخَيْرِكَ اَلَّذِيْ لاَ يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ وَاِيَّاهُمْ فِى حِفْظِكَ، وَعِيَاذِكَ، وَعِبَادِكَ، وَعِيَالِكَ، وَجِوَارِكَ، وَاَمَنِكَ، وَاَمَانَتِكَ، وَحِزْبِكَ، وَحِرْزِكَ، وَكَنَفِكَ، وَسَتْرِكَ، وَلُطْفِكَ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَسُلْطَانٍ، وَإنْسٍ وَجَـآنٍّ، َوبَاغٍ وَحَاسِدٍ، وَسَبُعٍ وَحَيَةٍ وَعَقْرَبٍ. وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اَخِذُ بِنَاصِيَتَهِا اِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ
حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوْبِيْنَ، حَسْبِيَ الخَالِقُ مِنَ اْلمَخْلُوْقِيْنَ، حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ اْلمَرْزُوْقِيْنَ، حَسْبِيَ السَّاتِرُ مِنَ اْلمَسْتُوْرِيْنَ، حَسْبِيَ النَّاصِـرُ مِنَ اْلمَنْصُوْرِيْنَ، حَسْبِيَ اْلقَاهِرُمِنَ اْلمَقْهُوْرِيْنَ، حَسْبِيَ الَّذِيْ هُوَ حَسْبِيْ، حَسْبِيْ مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِيْ، حَسْبِيَ الله ُوَنِعْمَ اْلوَكِيْلُ، حَسْبِيَ الله ُمِنْ جَمِيْعِ خَلْقِهِ. ( اِنَّ وَلِِيِّيَ اللهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّا لِحِيْنَ ) وَاِذَ اقَرَأْتَ اْلقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاْلأَخِرَةِ حَجِابًا مًسْتُوْرًا، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِى اَذَانِهِمْ وَقْرًا، وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبْكَ فِى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا )( فَاِنْ تَوَلَوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لآاِلَهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ اْلعَرْشِ اْلعَظِيْمِ ) (x 7) وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .) وَصَلَّىاللهُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَّمَدْ اِلنَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

Kemudian meniup ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang masing – masing 3x

خَبَأْتُ نَفْسِيْ فِى خَزَاِئنِ بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، اَقْفَالُهَا ثِقَتِى بِـاللهِ، مَفَاتِيْحُهَا لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَةَ إِلاَّ بِـاللهِ ، اُدَافِعُ بِكَ اللَّهُمَّ عَنْ نَفْسِيْ مَـا اُطِيْقُ وَمَا لاَ اُطِيْقُ ، لاَ طَاقَةَ لِمَخْلُوْقٍ مَعَ قُدْرَةِ الْخَالِقِ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ، بِخَفِيِّ لُطْفِــاللهِ، بِلَطِيْفِ صُنْعِ اللهِ بِجَمِيْلِ سِتْرِاللهِ، دَخَلْتُ فِى كَنَفِ اللهِ ، تَشَفَعْتُ بِسَيِّدِنَا رَسُوْلِ اللهِ، تَحَصَّنْتَ بِأَسْمَـآءِ اللهِ ، اَمَنْتُ بِاللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَىاللهِ اِدَّخَرْتُ اللهَ لِكُلِّ شِدَّةٍ . اَللَّهُمَ يَا مَنْ إِسْمُهُ مَحْبُوْبُ، وَوَجْهُهُ مَطْلُوْبُ، اِكْفِنِيْ مَا قَلْبِيْ مِنْهُ مَرْهُوْبُ، اَنْتَ غَالِبٌ غَيْرُ مَغْلُوْبٍ ، وَصَلَّىاللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِـهِ وَصَحْبِهِ وَسَــلَّمَ ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ اْلوَ كِيْلُ .

Kemudian membaca :

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ اْلوَ كِيْلُ ( 70x )
وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْ اِلَىاللهِ ، اِنَّ اللهَ نَصِيْرٌ بِاْلعِبَـادِ ( 11x )

Jangan lupa untuk melakukan shalat Dhuha karena memiliki keutamaan yang sangat besar.
WIRID MEMBERSIHKAN HATI
A’uudzu billaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi robbil ‘alaamin
Allaahumma shalli wa sallim wa barik ‘alaa Sayidina Muhammadin wa ‘alaa aali Sayidina Muhammadin wa ashaabihi wa azwajihi wa dzuriyyatihi wa ahli baitihi ajma’in.
Yaa Mawlana Yaa Sayyidi Madad al-Haqq.
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
amma ba’du,
Berikut di antara amalan ikhtiar/upaya kita di dalam membersihkan hati serta mengendalikan hawa nafs (emosi), yang kami peroleh dari guru-guru kami dan juga merupakan pegangan kami diantaranya, Insya Allah :
1. Memperbanyak Shalawat Nabi SAW, bebas shalawat apa saja, yang biasa kami baca dari guru kami, “Shalallahu ‘alaa Muhammad”. (minimal 300 kali setiap hari)
2. Membaca surat Alam Nasyrah, sebanyak 3/7 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Jika yang sedang haid, dapat di baca didalam hati.

3. Setelah Sholat Sunnah Fajr (terbaik/afdhol) atau setelah sholat Subuh, atau
di Pagi hari
; membaca wirid sebagai berikut :
Membaca Al-Fatihah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW
Membaca Yaa Haliim (Maha Penyantun) 100 x (untuk menghilangkan sifat Marah)
Membaca Yaa Hafizh (Maha Penjaga-Pemelihara) 100 x (untuk menghilangkan penderitaan)
Membaca Yaa Shommad (Maha bergantung kepada-Nya segala sesuatu) 500 x (dengan niat menghilangkan akhlak dan sifat yang buruk)
Membaca “Shallallaahu ‘alaa Muhammad, Shalallahu alaihi was salam” 70x
Ditutup membaca al-Fatihah.

Wa min Allah at taufiq hidayah wal inayah, wa bi hurmati Habib wa bi hurmati fatihah!!
WIRID SYEKH ABU BAKAR BIN SALIM

Bismillahirrahmanirrahim,
Allahumma yaa ‘adziimassulthoon, yaa qodimal ihsaani yaa daaimanni’ami yaa katsiroljuud yaa waasi’al ‘athoo’ yaa khofiyyalluthfi yaa jamiilashshun’i yaa haliimaan laa ya’jal sholli yaa rabbi ‘ala sayyidinaa Muhammadin wa aalihi wasallim wardho ‘anish shohaabati ajma’iin. Allahumma lakalhamdu syukroo walakal mannu fadhlaan waanta robbunaa haqqoon wa nahnu ‘abriduka riqqoon wa anta lam tazal lidzalika ahlaan yaa muyassiro kulli fariidin wa yaa mughniya kulli faqiirin wa yaa muqowwiya kulli dho’iifin wayaa ma’mana kulli mukhiifin yassir ‘alainaa kulla ‘asiirin fataisiirul ‘asiiri ‘alika yasir. Allahumma yaa man laa yahtaaju ilal bayaani wattfsiir haajaatunaa katsirun waanta ‘aalimun bihaa wakhobiir.
Allahumma innii akhoofu minka waakhoofu mimman yakhoofu minka wa akhoofu mimman laa yakhoofu minka. Allahumma bihaqqi man yakhoofu minka najjinaa mimman laa yaa khoofu minka. Allahumma bihaqqi sayyidinaa muhammadin uhrusnaa bi’ainikallatii laa tanaamu waaknufnaa bikanafikalladzii laa yuroom waarhamnaa biqudrotika ‘alainaa falaa nahliku waanta tsiqotunaa warojaaunaa washallallahu ‘ala sayyidinaa muhammadin wa aalihi washohbihi wassallam. Walhamdulillahi rabbil ‘aalamiin.
‘adada kholqihi waridho nafsihi wazinata ‘arsyihi wamidaada kalimaatihi.
Allahumma innaa nas aluka ziyaadatan fiiddiini wabarokatan fil’umuri wa shihhatan fiil jasadi wa si’atan fiirrizqi wa taubatan qablal mauti wasyahaadatan ‘indal mauti wa maghfirotan ba’dal mauti wa’afwaan ‘indal hisaabi wa amanaan minal ‘adzaab wanashiibaan minal jannati waarzuqnaannadzoro ilaa wajhikal kariimi washallahu ‘ala sayyidinaa muhammadin wa aalihi washohbihi wasallam . Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘ammaa yashiifuun. Wasalaamun ‘alal mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘aalamiina ‘adada kholqihi waridho nafsihi wazinatan ‘arshihi wamidaada kalimaatihi.

Wahai Yang Maha Agung Kerajaan Nya, Wahai Yang Maha Terdahulu Kebaikan Nya, Wahai Yang Tak Henti hentinya Melimpahi Nikmat, Wahai Yang Maha Banyak Limpahan Kemurahan Nya,
Wahai Yang Maha Luas Pemberian Nya, Wahai Yang Maha Tersembunyi Kasih Sayang Nya, Wahai Yang Maha Lembut Perbuatan Nya, Wahai Yang Maha Berkasih Sayang tanpa Tergesa gesa menurunkan siksa,
Limpahkanlah Shalawat Wahai Tuhanku pada Sayyidina Muhammad dan pada Keluarga serta Salam Sejahtera dan Ridhoilah atas semua para sahabatnya sekalian,
Wahai Allah Bagi Mu segala Pujian dan Syukur, Dan Bagi Mu (kami sangat) Berhutang Budi atas Segala Anugerah, Dan Engkaulah Pemilik Kami Yang Sebenar benarnya, Dan Kamilah Hamba Mu yang Kau Miliki, Dan Engkau Tetap Abadi memiliki kami, Wahai Yang Maha Memudahkan semua Hamba Mu yg Kesulitan, Wahai Yang Maha Menghibur semua Hamba Mu yg tenggelam dalam Kecewa dan Kesedihan, Wahai Yang Maha Menemani semua Hamba Mu yang dalam Kesendirian,
Wahai Yang Maha Mencukupi semua Hamba Mu yg Faqir, Wahai Yang Maha Menguatkan semua Hamba Mu yang Lemah, Wahai Yang Maha Mengamankan semua yang dalam Ketakutan,
Mudahkanlah bagi kami segala kesulitan kami, Engkaulah satu satunya yang Maha Memudahkan segala yg Sulit, Dan Milik Mu segala Kemudahan,
Wahai Allah Yang Tak Membutuhkan penjelasan dan penafsiran (atas kesulitan kami),
Hajat Kami sangatlah banyak, dan Engkau Maha Mengetahuinya dan Maha Memahami Kejadiannya,
Wahai Allah kami takut pada Kewibawaan Mu, dan kami takut pada orang yg takut pada Kewibawaan Mu (para Wali Allah, takut bila berbuat salah pd mereka, kami akan mendpt kemurkaan Mu.), dan kami takut pula pada orang yg tidak takut pada Kewibawaan Mu (para Musuh Allah, takut bila perbuatan mereka pd kami menjauhkan kami dari Mu.)
Wahai Allah Demi Orang orang Yang Takut akan Kewibawaan Mu, Selamatkan Kami dari orang orang yg tak takut pada Kewibawaan Mu, Wahai Allah demi Sayyidina Muhammad..,
Jagalah Kami dengan Pandangan Mu Yang Tak Pernah Terlelap, dan Ayomilah Kami dengan Pemeliharaan Mu yang Tak terbayangkan, Kasihanilah kami, Dengan Ketentuan Mu yg akan menimpa kami, maka kami tak akan celaka bila Engkau Harapan Kami dan Pegangan Kami. Maka shalawat serta salam atas pemimpin kami sayidina Muhammad dan atas keluarga dan sahabatnya, dan segala puji bagi Tuhan sekalian Alam, sebanyak ciptaan Nya, dan keridhoan diri Nya, dan perhiasan Arsy Nya, dan tinta kalimat Nya,
Wahai Allah kami memohon kepada Mu bertambahnya keiamanan dalam beragama, keberkahan dalam usia, kesehatan tubuh, keluasan dalam rizki, dan taubat sebelum kematian, dan syahadat saat kematian, dan pengampunan setelah kematian, dan pengampunan di hari hisab, dan aman dari siksa, dan bagian dari sorga, dan berilah kami kesempatan memandang kepada Dzat Mu yg Maha Agung dan Mulia,
Maka shalawat Allah dan salam semoga selalu atas sayyidina Muhammad dan atas keluarga dan sahabatnya, walhamdulillahirabbil’alamin====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via http://orangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)